Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zaklady mapovani procesu a risk management

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Základy mapování procesů a Risk management # DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

„Většina problémů a možností zlepšování je v oblasti procesů.“ Dr. W. Edwards Deming Pan Deming neřekl tuto větu bezdůvodně. Jako jeden z nejvýznamnějších představitelů v oblasti systémů řízení kvality věděl, že se tyto systémy skládají z jednotlivých procesů, činností a kroků a právě v nich hledal možnosti zlepšování.
Většina mezinárodních norem systémů řízení vyžaduje identifikaci a řízení procesů, avšak nestanovuje konkrétní metodiku. Jednou z možností je tzv. mapování procesů, kde praktické výsledky mohou přispět k: • lepšímu porozumění procesů • jednoznačnému stanovení součinnosti mezi jednotlivými částmi organizace • zlepšenému monitorování - měření procesů a jejich efektivnosti • optimalizaci procesů a lepšímu pochopení fungování organizace • zlepšení efektivnosti interní a externí komunikace • zvýšení efektivity řízení • zvýšení zainteresovanosti vedení • přesnějšímu a jasnějšímu specifikování zodpovědností a pravomocí • podpoře týmové práce S procesy jsou neodmyslitelně spjaty rizika, nebezpečí a ohrožení ve všech oblastech jako jsou kvalita, environment, bezpečnost, IT, finance, reputace apod. Abychom uměli tyto nebezpečí a ohrožení řídit, je potřebné implementovat systém risk managementu. Tento základní kurz risk managementu vám pomůže: • získat vědomosti o rizikovém prostředí, ve kterém žijeme; • lépe pochopit co je to řízení rizik; • vysvětlit aplikaci řízení rizik; • získat vědomosti o vztahu mezi řízením společnosti řízením rizik; • přiblížit metodiku stanovení nebezpečí a ohrožení a posoudit rizika s nimi spojená; • řídit rizika prostřednictvím různých opatření. Cíl kurzu: • Proč orientace na proces? • Použití mapování procesů • Model procesu [systém – proces – činnost – úloha] • Rozdíl mezi mapováním procesů vs. vývojový diagram • Vytvoření rámce procesu • ICOM [Input - vstup – Control - řízení – Means - prostředky – Output - Výstup] • Kroky mapování procesů • Praktické použití kroků mapování procesů • Skupinová práce – Použití mapování procesů • Identifikace nebezpečí a ohrožení pro definované procesy z hlediska kvality, environmentu a BOZP • Návrh odhadu a posouzení rizika • Řízení rizika


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Pro ty pracovníky společnosti, kteří jsou zodpovědní za systémy řízení a současně za jejich neustále zlepšování a optimalizaci procesů a zvýšení jejich efektivnosti, příp. účinnosti.
  • Smluvní podmínky přihlášky kurzů společnosti DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. 1. Objednatel akceptuje nabídku dodavatele společnosti DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. IČ: 024 85 818, DIČ: CZ024858118 se sídlem Thákurova 531 - 4, Praha 6 – Dejvice, čímž závazně objednává zařazení účastníka do programu - kurzu - semináře - workshopu. 2. Závaznou přihlášku odešlete poštou či na sídlo společnosti DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., Thákurova 4, 160 00 Praha 6. Na jednu přihlášku je možné uvést více účastníků kurzu . 3. Poplatek za kurz účastníci neplatí před kurzem. K ceně kurzu bude připočtena DPH podle platných právních předpisů. Po ukončení kurzu je vystavena faktura a až po jejím uhrazení je zaslán certifikát. 4. Počet účastníků je omezen z důvodů zachování kvality kurzu , v případě naplnění kurzu jsou účastníkovi nabídnuty další termíny. 5. Cena kurzu obsahuje studijní materiály, podklady pro řešení cvičení a případových studií, obědy a občerstvení během kurzu . 6. Další nezbytné informace o kurzu budou zaslány nejpozději 7 dní před zahájením kurzu na adresu uvedenou v závazné objednávce. 7. Klientům DNV GL je poskytována sleva 10 % z ceny kurzu . 8. Stornopoplatky při zrušení účasti ze strany účastníka: Více než 30 pracovních dnů před zahájením kurzu 0 % z ceny kurzu 15 – 29 pracovních dnů před zahájením kurzu 25 % z ceny kurzu 3 – 14 pracovních dnů před zahájením kurzu 50 % z ceny kurzu méně než 3 pracovní dny před zahájením kurzu 100 % z ceny kurzu . 9. Po úspěšném složení písemných zkoušek absolventi kurzu obdrží certifikát - osvědčení vydaný certifikační společností DNV GL, který není časově omezen. 10. DNV GL si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů při vzniku situací, které nemůže ovlivnit [např. náhlé onemocnění lektora, porucha dodávky elektrického proudu]. V tomto případě o tom neprodleně informujeme posluchače a domluvíme s nimi náhradní termín kurzu . 11. DNV GL si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín kurzu při nedostatečném počtu přihlášených zájemců. I v tomto případě bude již přihlášeným zájemcům nabídnut náhradní termín vybraného kurzu . 12. Při neúspěšném složení IRCA zkoušky je možné absolvovat opravnou zkoušku v rámci dalšího plánovaného termínu [pouze složení zkoušky, které je v tomto případě lt;span class=quot;greenquot; title=quot;FREEquot;gt;zdarma] nebo je možné domluvit individuální termín opravné zkoušky za poplatek [poplatek stanoven v závislosti na počtu neúspěšných uchazečů].

SEARCHŠkolení: Základy mapování procesů
Základy mapování procesů a Risk management

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Základy | mapování | procesů | Riskhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_57484_zaklady-mapovani-procesu-a-risk-management.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde