Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
nejcastejsi chyby a omyly pri aplikaci zakona o dph

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH # Studio W

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne * Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby * Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uve
Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)Obsah: Nejdůležitější problémy:* Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne* Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby* Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání* Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS* Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz* Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem* Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad* Stanovení základu daně, výpočet daně* Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH* Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady* Jak opravit chybu nebo omyl* Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení* Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby* Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba* Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)* Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti* Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem* Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka* Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti, institut „dobré víry“* Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce* Zrušení registrace – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku pořízeného před zrušením registraceVýklad aktuálních informací k zákonu o DPHZodpovídání konkrétních dotazů, diskuzeDPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík(13.30 – 17 h.)Obsah: Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.* Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9* Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i* Právní úprava přepravy zboží* Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5* Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)* Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu* Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a* Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b* Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)* Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti* Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech* Rozšíření tuzemského reverse charge* Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

Obsah kurzu - školení     Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)Obsah: Nejdůležitější problémy:* Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne* Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby* Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání* Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci s místem plnění v JČS* Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, jednoúčelový, víceúčelový poukaz* Uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, dodání energií, poskytnutí služeb souvisejících s nájmem* Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti, souhrnný daňový doklad* Stanovení základu daně, výpočet daně* Reklamace, skonta, bonusy – oprava základu daně – oprava odpočtu daně, vazba na KH* Oprava základu daně u nedobytné pohledávky, opravné daňové doklady* Jak opravit chybu nebo omyl* Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení* Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby* Nájem nemovité věci, lhůty, volba zdanění, krátkodobý nájem, ubytovací služba* Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně obecně, při samovyměření (pořízení zboží z JČS, režim přenesení daňové povinnosti)* Úprava odpočtu daně u oprav provedených na nemovitosti* Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Svatopluk GALOČÍK a Ing. Zdeněk KUNEŠ, specialisté na problematiku DPH, spoluautoři zákona o DPH
  • Na základě Vaší objednávky obratem obdržíte vstupenku[y] a fakturu. Zaslané přihlášky jsou závazné. Jako doklad o zařazení do semináře Vám zašleme vstupenku[y], plánek umístění našich učeben a proformafakturu. Vstupenka je přenosná. Daňový doklad Vám zašleme po přijetí platby nebo po uskutečnění kurzu . Kurzovné můžete uhradit i v hotovosti na kurzu , kde Vám bude vystaven doklad o zaplacení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY


Červenec 2019 # Na tomto semináři se seznámíte s nejčastějšími omyly, kterých se (nevědomky) dopouštějí personalisté při hledání nových zaměstnanců na sociálních sítích. Odnesete si domů poznatky a návody, jak se nejčastějším chybám při vašem náboru vyhnout. * Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích • co vše se momentálně na ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne * Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby * Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní ...   Kurz od firmy: Studio W
Leden 2020 # Určeno pro všechny, kteří pozapomněli, co se učili ve škole při češtině, nebo jsou přesvědčeni, že je škola na potřeby současné jazykové praxe připravila nedostatečně. Obsah: Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování: * Které změny přinesla poslední ...   Kurz od firmy: Studio W


Říjen 2019 # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci * Závěrečná ustanovení smluv * Platnost a ...   Kurz od firmy: Studio W
Září 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky semináře s problematikou flexibilních forem práce, ke ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-306 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář poskytne základní seznámení s principy a fungováním registru smluv. Představeny ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Únor 2020 # Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů. Cíl: Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách z hlediska daní z příjmů platných pro rok 2020 a častých chybách zjištěných při kontrolách účetnictví a daních z příjmů i při auditech za rok 2019, a to zejména z pohledu podnikatelů. ...   Kurz od firmy: Studio W
Červen 2019 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. * Pracovní doba: Co je fondem pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • jak pracovat s odpracovanými hodinami ve ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # Na semináři vás lektorka upozorní na nejčastější chyby, které se při poskytování cestovních náhrad v praxi vyskytují. Získáte tak návod, jak se případným pochybením vyvarovat. * Výklad pravidel provázaný četnými praktickými ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2019 # Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit ...   Kurz od firmy: Studio W


NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Strana: | >> 1 << | Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | NEJČASTĚJŠÍ | CHYBY | OMYLY | PŘIhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_4485_nejcastejsi-chyby-a-omyly-pri-aplikaci-zakona-o-dph.html[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde