Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
time management - manazerem sveho casu

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  « Sebepoznání a sebeřízení jako nezbytný předpoklad pro zastávanou pozici vedoucího pracovníka příslušného úřadu s cílem zvýšení výkonu.  4. generace time managementu aplikované do současných trendů liedershipu. « Zloději času jako rušící faktory v pozici vedoucího úředníka - detekce zlodějů času u podřízených s cílem jejich eliminace a v
  « Sebepoznání a sebeřízení jako nezbytný předpoklad pro zastávanou pozici vedoucího pracovníka příslušného úřadu s cílem zvýšení výkonu.  4. generace time managementu aplikované do současných trendů liedershipu. « Zloději času jako rušící faktory v pozici vedoucího úředníka - detekce zlodějů času u podřízených s cílem jejich eliminace a využití jejich hluchých okének pro efektivní využití času v příslušném pracovním kolektivu. « Stanovení individuálních a skupinových priorit s využitím techniky SMART s cílem zvýšení výkonu pracovníků. « Typologie osobnosti podle nakládání s časem – její využití v práci s pracovní skupinou s cílem zvýšení jejich výkonu. « Eisenhowerův kvadrant času jako efektivní nástroj využitelný z pohledu vedoucího pracovníka daného úřadu s cílem zvýšení výkonu. « Plánování času v pracovním kolektivu pomocí Metody ABC, pomocí Eisenhowerova kvadrantu a důsledným používáním časové rezervy pro úkoly ve skupině s cílem zvýšení její efektivity. « Stanovení skupinových priorit s využitím MIND MAPS, které prokazatelně zvyšují výkon pracovníků. « Využití moderních technologií jako nezbytného předpokladu pro zlepšení času a zvýšení efektivity pracovního kolektivu (např. Google kalendář, apod.) « Využití principů delegování, jako nezbytného nástroje zvyšující efektivitu práce vedoucího úředníka. « Třífázový model vedení porad – příprava skupiny před poradou, během porady a po poradě a feedback akčních cílů po poradě s cílem zvýšení efektivity práce daného úřadu. « 30 nových typů na efektivní práci s časem ve skupinové práci. « Nalezení a procvičení konkrétních nástrojů pro práci vedoucího úředníka pomocí nejmodernějšího přístupu WORK LIFE BALANCE zajišťující zvýšení efektivity a výkonu pracovníka ve státní sféře. Vzdělávací program probíhá interaktivní formou. Cílové skupiny analyzují svoji situaci a pracovní postupy a hledají možnosti, jak mohou zefektivnit využívání času nejen pro sebe, ale zejména pro pracovní kolektiv úřadu, s cílem zvýšení pracovního výkonu daného úřadu. Cílem vzdělávacího programu je: analyzovat vlastní situaci z pohledu pozice vedoucího úředníka s cílem zjistit příčiny snižování výkonu pracovníků státní správy; najít největší externí a interní zloděje času v pracovním procesu v pozici vedoucího úředníka. Umět rozpoznat tyto zloděje času u svých podřízených tak, aby byl zajištěn růst výkonu pracovníků státní sféry; rozvíjet nejdůležitější principy time managementu z pohledu horizontálně vedeného úřadu v principu subsidiarity s cílem zvýšit výkon pracovníků z dlouhodobé perspektivy; definice efektivního využívání času příslušného úřadu či oddělení; rozvíjet znalosti a dovednosti o jednotlivých podřízených s využitím psychologie osobnosti (např. MBTI typologie, GPOP, apod.), s cílem přizpůsobit a sladit individuální time management s dosahováním lepších cílů pracovního kolektivu (úřadu využít třicet typů na zlepšení efektivity práce vedeného úřadu (pracovního kolektivu). pochopení, že správný a úspěšný lieder je ten, kdo dodržuje nejnovější zásady z pohledu  work life balance u sebe i u svých podřízených a zajistí tak udržení a zvýšení výkonu daného úřadu.

Obsah kurzu - školení       « Sebepoznání a sebeřízení jako nezbytný předpoklad pro zastávanou pozici vedoucího pracovníka příslušného úřadu s cílem zvýšení výkonu.  4. generace time managementu aplikované do současných trendů liedershipu. « Zloději času jako rušící faktory v pozici vedoucího úředníka - detekce zlodějů času u podřízených s cílem jejich eliminace a využití jejich hluchých okének pro efektivní využití času v příslušném pracovním kolektivu. « Stanovení individuálních a skupinových priorit s využitím techniky SMART s cílem zvýšení výkonu pracovníků. « Typologie osobnosti podle nakládání s časem – její využití v práci s pracovní skupinou s cílem zvýšení jejich výkonu. « Eisenhowerův kvadrant času jako efektivní nástroj využitelný z pohledu vedoucího pracovníka daného úřadu s cílem zvýšení výkonu. « Plánování času v pracovním kolektivu pomocí Metody ABC, pomocí Eisenhowerova kvadrantu a důsledným používáním časové rezervy pro úkoly ve skupině s cílem zvýšení její efektivity. « Stanovení skupinových priorit s využitím MIND MAPS, které prokazatelně zvyšují výkon pracovníků. « Využití moderních technologií jako nezbytného předpokladu pro zlepšení času a zvýšení efektivity pracovního kolektivu (např. Google kalendář, apod.) « Využití principů delegování, jako nezbytného nástroje zvyšující efektivitu práce vedoucího úředníka. « Třífázový model vedení porad – příprava skupiny před poradou, během porady a po poradě ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. et Mgr. František Zakopal - Psycholog, lektor osobního rozvoje. Jedná se o erudovaného lektora. V současné době pracuje na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově jako školní psycholog a psycholog Centra pro pastoraci nemocných arcibiskupství v Olomouci.
  • Osvědčení:   bude předáno po ukončení semináře    
  • Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením účastníka[ů] na seminář. Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před konáním semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě. Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním obdržíte u prezence v den konání semináře. Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději 2 pracovní dny před akcí na číslo účtu pořadatele 115-3875290227 - 0100. Pořadatel není plátce DPH. Prezence začíná v 8.30 h. Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře. Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních důvodů vyhrazeno. Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse. Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit semináře, má možnost * vyslat za sebe náhradníka, * vybrat si náhradní seminář v průběhu roku, * jestliže změnu nahlásí nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním, vrátíme kurzovné zpět na daný účet.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: TIME MANAGEMENT


Červen 2020 # Místo konání kurzu SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město Lektor kurzu Stanislava Vávrová – lektorka a konzultantka Poznámka V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       Každý účastník ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Červen 2020 # Cíl kurzu Umět se soustředit na důležité úkoly, zvládat pracovní zátěž, a přitom odolávat vyhoření, zůstat klidný a vyrovnaný. Zaměření kurzu Kurz je určen pro ty, kteří si začali uvědomovat své přetížení, únavu, nestíhání, všudypřítomný tlak na výkon a požadavek být neustále dostupný. ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Říjen 2020 # Naučíte se pracovat s poněkud jiným pojetím time managementu – zjistíte, jak se zaměřit na vlastní osobní kvality, jak se proaktivně orientovat v problémech, jak si určovat priority a tím si snižovat míru stresu. Respektování několika principů vám přinese osobní spokojenost, vysokou motivaci a dlouhodobou pracovní výkonnost. * ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Říjen 2020 # Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2020 # Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Motto: „Všechno, co musíte udělat, je rozhodnout se, co uděláte s časem, který Vám zbývá.“ Gandalf z románu Pán prstenů Určeno pro všechny, které zajímá, jak lépe plánovat a využívat svůj čas tak, aby byli dlouhodobě spokojenější a vyhnuli se moderní epidemii workoholismu. ...   Kurz od firmy: Studio W
Červen 2020 # Naučte se řídit svůj čas, plánujte efektivně své úkoly a zbavte se stresu Váš diář praská ve švech, práce přibývá a vy nevíte, do čeho se pustit dřív? Zapomínáte na schůzky, na stole se vám hromadí dokumenty a nemáte čas diskutovat s kolegy o aktuálních projektech? Řekněte stop dříve, než váš výkon klesne pod únosnou mez! Trénink ...   Kurz od firmy: Top Vision
Listopad 2020 # Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červenec 2020 # Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2020 # Dozvíte se, co je to strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva. Naleznete způsoby, jak prokrastinaci využít ve svůj prospěch, naučíte se originální způsoby řešení své neefektivity. Zbavíte se neustálého pocitu viny vůči okolí, který vás často nejvíce brzdí. Porozumíte principu, jak a čím se dá kompenzovat nedostatek silné vůle. * ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Září 2020 # Dozvíte se, co je to strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva. Naleznete způsoby, jak prokrastinaci využít ve svůj prospěch, naučíte se originální způsoby řešení své neefektivity. Zbavíte se neustálého pocitu viny vůči okolí, který vás často nejvíce brzdí. Porozumíte principu, jak a čím se dá kompenzovat nedostatek silné vůle. * ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | TIME | MANAGEMENT | MANAŽEREMhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_41764_time-management---manazerem-sveho-casu.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde