Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
clen [instruktor] prvni pomoci akreditovany kurz msmt

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ČLEN [Instruktor] PRVNÍ POMOCI- akreditovaný kurz MŠMT # AZ-Medica Educa

Kurz je veden profesionálními záchranáři - zdravotníky záchranné služby. Praktická výuka je koncipována zážitkovou formou s ukázkami simulovaných zranění a postupů první pomoci. Součástí praktické výuky je i výcvik v bazénu a pedagogická příprava k výuce první pomoci. Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Znalosti o systému přednemocniční neodkladné péče v ČR, Základy složení a funkce lidského těla, Bezpečnost při poskytování první pomoci, Hygiena a epidemiologie, Péče o pacienta do příjezdu ZZS, Základy záchrany tonoucích, Transport raněných, První pomoc. Náplní kurzu je dále také výuka zásad péče o nemocné, pedagogika, hromadná neštěstí a třídění zraněných a v neposlední řadě postupy na místě dopravní nehody. Absolvent kurzu Člen první pomoci se orientuje v akutních stavech, vybraných onemocněních a dokonale ovládá rozšířenou laickou první pomoc. Součástí výuky je také stanovování diagnoz pacienta a práce s diagnostickými přístroji a jejich použití v praxi [tlakoměr, fonendoskop, pulsní oxymetr apod.]. Výuka zahrnuje i použití AED [automatizovaného externího defibrilátoru] a dalších prvků, používaných nově v první pomoci. Praktická výuka je koncipována zážitkovou formou s ukázkami simulovaných zranění a postupů první pomoci. Součástí praktické výuky je i výcvik v bazénu a pedagogická příprava k výuce první pomoci. Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí. První část probíhá formou písemného testu o 100 otázkách. Absolvent ke zdárnému zakončení rekvalifikace musí dosáhnout min. 85% úspěšnosti. Ve druhé části prokazují absolventi praktickou znalost kardiopulmonální resuscitace, poskytnutí první pomoci člověku v bezvědomí a rétorickou schopnost při výuce první pomoci. Třetí část je řešení náhle vzniklé modelové situace [simulovaný akutní stav]. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176 - 2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen první pomoci.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Stručný popis a profil absolventa kurzu Člen první pomoci schválený MŠMT: * Posluchači kurzu Člen první pomoci se seznámí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. * Kurz se skládá z 50 vyučovacích hodin teorie a 30 vyučovacích hodin praxe. * Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176 - 2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen první pomoci. * Držitel tohoto osvědčení je oprávněn vykonávat níže uvedené činnosti na živnostenský list, osvědčení v tomto ohledu nahrazuje výuční list. Uplatnění a oprávnění absolventa: * Absolvent kurzu Člen první pomoci může vykonávat funkci instruktora první pomoci v autoškolách, v podnicích v rámci BOZP, na základních a středních školách. Je oprávněn vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka na různých akcích [zájezdy, výlety, tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy, atp...]. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích.
  • Kurz je veden profesionálními záchranáři - zdravotníky záchranné služby. Tento každodenní kontakt s praxí se snažíme přenášet i v našich kurzech na účastníky a klademe velmi velký důraz na praktické dovednosti, abychom naplnili smysl kurzů - nebát se poskytnou první pomoc.
  • *Vstupní předpoklady: Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost a absence výrazné řečové vady. *Forma výuky: 4 x víkend So + Ne. Vyučujeme ve volných dnech, není nutné tedy čerpat dovolenou. *Studijní materiály a občerstvení zdarma.
  • Objednavatel uhradí částku školného za výše uvedeného posluchače do dne v měsíci, ve kterém studium - přednáška začíná. Po úhradě bude posluchač do studia - na přednášku přijat. * V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz. * V případě, že se odhlásíte ve lhůtě více než 3 dnů před započetím kurzu , na který jste se přihlásili, je storno poplatek 1.000 Kč.

SEARCHŠkolení: ČLEN [Instruktor] PRVNÍ
ČLEN [Instruktor] PRVNÍ POMOCI- akreditovaný kurz MŠMT

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ČLEN | [Instruktor] | PRVNÍ | POMOCI
[?]
http://studium-kurzy.cz/skoleni_32366_clen-[instruktor]-prvni-pomoci--akreditovany-kurz-msmt.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde