Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zdravotnik zotavovacich akci [zza] - akredito vany rekvalifikacni kurz msmt

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] - akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT # AZ-Medica Educa

Je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech [vedoucí táborů, pedagogové škol v přírodě, lektoři nejrůznějších kroužků, sportovní trenéři mládeže apod.]. Školení seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258 - 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou - písemným testem a praktickou zkouškou.
Teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu s instruktory. * Kurz se skládá z 22 hodin teorie a 19 hodin praktického výcviku, rozdělených do 9 témat. * Základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc teorie a praxe, základy zdravotnické dokumentace, zásady bezpečnosti a pomoc tonoucímu, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí, hygiena a epidemiologie, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, péče o nemocné teorie a praxe, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí. * Nad rámec výuky dále probíráme nejběžnější onemocnění dětí na zotavovacích akcích jako jsou například bolesti břicha, průjmy, zvýšené teploty apod. * Při výuce kombinujeme zážitkovou formu praktického výcviku s nezbytným teoretickým základem. * Školení seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258 - 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. * Obsah výuky a kompetence absolventa jsou v souladu § 8 zákona č. 258 - 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422 - 2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106 - 2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech [vedoucí táborů, pedagogové škol v přírodě, lektoři nejrůznějších kroužků, sportovní trenéři mládeže apod.] Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků: * Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty [např. akce pro děti a mládež – letní tábory, zimní lyžařské kurzy ] * Na školách v přírodě * Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích
  • Naši lektoři jsou zkušení lékaři a zdravotníci aktivně pracující převážně na záchranné službě. Tento každodenní kontakt s praxí se snažíme přenášet i v našich kurzech na účastníky a klademe velmi velký důraz na praktické dovednosti, abychom naplnili smysl kurzů - nebát se poskytnou první pomoc.
  • Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou - písemným testem a praktickou zkouškou. * Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176 - 2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí. * Platnost tohoto osvědčení je NEOMEZENA! * věk nad 18 let, ukončené střední vzdělání, není potřeba žádného předchozího vzdělání v oboru. * FORMA VÝUKY: prezenční, 2 víkendy So + Ne. Vyučujeme ve volných dnech, není nutné tedy čerpat dovolenou. * Studijní materiály a občerstvení zdarma. * Po uzávěrce přihlášek budou každému účastníkovi zaslány organizační pokyny.
  • Objednavatel uhradí částku školného za výše uvedeného posluchače do dne v měsíci, ve kterém studium - přednáška začíná. Po úhradě bude posluchač do studia - na přednášku přijat. * V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz. * V případě, že se odhlásíte ve lhůtě více než 3 dnů před započetím kurzu , na který jste se přihlásili, je storno poplatek 1.000 Kč.

SEARCHŠkolení: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ


Listopad 2019 # kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258 - 2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví [§11] ve znění zákona 274 - 2003 Sb., a zákona 148 - 2004 Sb., podle něhož provozovatel ...   Kurz od firmy: Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno


ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ [ZZA] - akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ZDRAVOTNÍK | ZOTAVOVACÍCH | AKCÍ | [ZZA]http://studium-kurzy.cz/skoleni_30812_zdravotnik-zotavovacich-akci-[zza]---akreditovany-rekvalifikacni-kurz-msmt.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde