Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
prezentacni a retoricke dovednosti

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Prezentační a rétorické dovednosti # EDUX, s.r.o.

Individuální kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají prezentovat svou práci, svou firmu, či svůj tým a jejich zkušenosti. Praktická řešení modelových a reálných situací formou videotréninku a cvičení. Důraz i na mluvený projev při prezentaci. Mimo uvedeného termínu realizujeme i jako firemní trénink.
Zaměření tréninku: Myšlenková příprava prezentace – východiska Smysl a cíl sdělení - čeho chce prezentující dosáhnout Klienti (kdo jsou naši klienti), příjemci sdělení a jaká jsou jejich očekávání, jejich poptávka. Sdělení jako nabídka, která má odpovědět na poptávku příjemce a pomoci jeho cílům Typy informačních materiálů (cíl, účel, příjemci ) – pokyn, diskusní příspěvek, prezentace, oponentura, analýza, návrh, zpětná vazba. Rozsah individuální výuky je stanoven na 4 hodiny a termín výuky si lze zvolit individuálně podle potřeby.

Obsah kurzu - školení     Kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají prezentovat svou práci, svou firmu, či svůj tým a jejich zkušenosti. Praktická řešení modelových a reálných situací formou videotréninku a cvičení. Důraz i na mluvený projev při prezentaci. Mimo uvedeného termínu realizujeme i jako firemní trénink. Zaměření tréninku: Myšlenková příprava prezentace – východiska Smysl a cíl sdělení - čeho chce prezentující dosáhnout Klienti (kdo jsou naši klienti), příjemci sdělení a jaká jsou jejich očekávání, jejich poptávka. Sdělení jako nabídka, která má odpovědět na poptávku příjemce a pomoci jeho cílům Typy informačních materiálů (cíl, účel, příjemci ) – pokyn, diskusní příspěvek, prezentace, oponentura, analýza, návrh, zpětná vazba. Nástroje a prostředky, které máme k dispozici pro splnění obou uvedených východisek Praktické náležitosti prezentace: * Struktura prezentace * Rozsah a prostředky sdělení, příprava informačních materiálů * Ověření porozumění, nabídka diskuse, příprava diskuse * Přípravná cvičení rozvíjející „postoje ke sdělování a zajištění porozumění druhou stranou“ * Sebepoznání a zpětná vazba lektora k rozvoji komunikačních a vztahových schopností v průběhu a výsledcích cvičení a her * Mluvený projev, postoj, artikulace a gestikulace Vlastní prezentace ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají prezentovat svou práci, svou firmu, či svůj tým a jejich zkušenosti.
  • Poznámka k ceně: Cena kurzu zahrnuje malé občerstvení a materiály k výuce a je konečná. * Specifikace kurzu: Interaktivní forma semináře, praktický nácvik dovedností. Klade se důraz na emoční stránku komunikace se zákazníky. Kromě nácviku jednotlivých technik přidává do svých seminářu také motivační prvky tak, aby účastník získal odpově
  • Zasláním závazné objednávky vyjadřujete svůj souhlas s obchodními podmínkami společnosti EDUX s.r.o. Podmínky smlouvy: 1.Souhlasím ze zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 2.Přihlašující [jednotlivec či společnost] akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účast na semináři či kurzu . 3.Cena kurzu pro jednotlivého účastníka je smluvní. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady spojené s přípravou kurzu a studijní materiály pro kurz. 4.Zaslání přihlášky spolu s dokladem o uhrazení platby proveďte, prosím, 10 dnů před konáním vzdělávací akce na účet č.206177549 - 0300 vedeného u ČSOB a.s. Praha pod VS akce [datum zahájení]. 5.V případě přihlašování většího počtu účastníků přiložte seznam účastníků nebo ofoťte přihlášku pro každého účastníka zvlášť. V přihlášce uveďte kontaktní osobu pro všechny ostatní účastníky. Nemůže-li se účastník na kurz dostavit, lze na objednaný kurz poslat náhradníka. 6.Přihlášeným je potvrzeno přijetí přihlášky ke kurzu e-mailem, faxem či poštou. 7.Pozvánka na kurz bude odeslaná 5 dnů před konáním akce na adresu objednatele pro všechny účastníky akce. 8.V případě nepředložení dokladu o úhradě účastnického poplatku se přihlášený vystavuje riziku, že mu nebude umožněna účast na vzdělávací akci. 9.Účast na kurzu lze zrušit pouze písemně, dojde-li k tomu do 7 dnů před konáním akce, vrátíme vložné v plné výši. V případě zrušení účasti 3 až 5 pracovních dnů před konáním akce vracíme vložné ve výši 50 %, a to na účet, ze kterého platba přišla. V případě zrušení účasti v den konání akce účtujeme stornovací poplatek ve výši 100 % avšak nezaniká právo na odběr materiálů určených pro daný kurz. 10.Společnost si vyhrazujeme právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních či provozních důvodů. Všechny případné změny dá včas všem účastníkům dané akce písemně, telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Ve výjimečných případech, po telefonické domluvě, lze kursovné zaplatit hotově na místě při prezenci, a to 30 minut před začátkem akce. 11.Po uskutečnění platby obdrží plátce konečný daňový doklad. Daňový doklad bude účastníkům předán u prezence v den konání akce nebo, v případě platby v hotovosti, bude zaslán poštou. 12.Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před termínem konání akce. 13.V případě neuskutečnění kurzu ve sjednaném termínu z důvodu, které nemohl organizátor předvídat, bude řádně přihlášeným účastníkům nabídnut náhradní kurz či seminář nebo vrácení vložného. Jiné náhrady pořadatel neposkytuje
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Prezentační rétorické


Srpen 2019 # ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Srpen 2019 # V průběhu tohoto semináře získáte a zdokonalíte své znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Nacvičíte si, jak zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučíte se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi, budete umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojíte si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2019 # Individuální kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají prezentovat svou práci, svou firmu, či svůj tým a jejich zkušenosti. Praktická řešení modelových a reálných situací formou videotréninku a cvičení. Důraz i na mluvený projev při prezentaci. Mimo uvedeného termínu realizujeme i jako firemní ...   Kurz od firmy: EDUX, s.r.o.


Prezentační a rétorické dovednosti

Strana: | >> 1 << | Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Prezentační | rétorické | dovednostihttp://studium-kurzy.cz/skoleni_18882_prezentacni-a-retoricke-dovednosti.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde