Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
insolvencni spravce priprava ke zkousce

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Insolvenční správce, příprava ke zkoušce # Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.

Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku insolvenčního řízení. Semináře jsou doporučeny jako příprava ke složení odborné zkoušky u Ministerstva spravedlnosti a k výkonu činnosti insolvenčního správce, neboť běžné znalosti nepostačují k bezchybnému výkonu činnosti. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o přípravě ke zkoušce INSOLVENČNÍ SPRÁVCE. Kurz je akreditován Ministerstvem školství. Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce.
Část I * zákon č. 312 - 2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů * podmínky pro zápis do seznamu insolvenčních správců, zvláštní insolvenční správci * zkoušky insolvenčních správců a seznam insolvenčních správců * Insolvenční zákon, zák. č. 182-2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů * členění zákona, základní pojmy právní úpravy * systematika právní úpravy, účastníci insolvenčního řízení * insolvenční rejstřík * způsob vedení a funkce insolvenčního rejstříku * zahájení řízení a rozhodnutí soudu o zahájení řízení * průběh insolvenčního řízení a lhůty dle insolvenčního zákona * postavení věřitelů v insolvenčním řízení * práva a povinnosti věřitelů * uplatnění nároku přihláškou pohledávky * postavení zajištěných věřitelů * přezkumná jednání a incidenční řízení * postavení insolvenčního správce a věřitelských orgánů v insolvenčním řízení * způsob výběru insolvenčního správce * práva a povinnosti insolvenčního správce * daňové dopady nové právní úpravy úpadkového práva Část II * vybrané stati občanského práva * vybrané stati obchodního práva * vybrané stati pracovního práva * vybrané stati občanského soudního řádu * vybrané stati správního řádu * daňové aspekty insolvenčního řízení * vybrané stati daně z příjmu * účetní a daňové aspekty insolvenčního řízení * vybrané stati zákona o účetnictví * účtování v insolvenci * účetní uzávěrky a výkaznictví

Zákon o insolvenčních správcích, jeho novelizace a související předpisy     - - insolvencni-zakon.justice.cz - insolvencni-spravci-odborna-verejnost - predpisy  Předpokladem pro připuštění ke zkoušce u Ministerstva spravedlnosti jsou: ověřený doklad o získání vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu, doklady prokazující odbornou praxi v délce 3 let a doklad o zaplacení poplatku, které musí být k žádosti o vykonání zkoušky přiloženy.   Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců insolvencni-spravci-odborna-verejnost - predpisy Informace k některým částem aplikace zákona č. 312 - 2006 Sb., o insolvenčních správcích v platném znění insolvencni-spravci-odborna-verejnost - insolvencni-spravci-info  
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Studium je určeno pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci [dříve správci konkurzní podstaty] a je zaměřeno na právní problematiku insolvenčního řízení. Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku insolvenčního řízení. Semináře jsou doporučeny jako příprava ke složení odborné zkoušky u Ministerstva spravedlnosti a k výkonu činnosti insolvenčního správce, neboť běžné znalosti nepostačují k bezchybnému výkonu činnosti. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o přípravě ke zkoušce insolvenčního správce. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona má od roku 1997 zkušenosti se vzděláváním zaměřeným na přípravu likvidátorů a správců konkurzních podstat [insolvenčních správců]. Kurz Insolvenční správce je akreditovaný MŠMT ČR. Charakter seminářů: Semináře jsou pořádány jako otevřené. Zásadou Vysoké škola realitní - Institut Franka Dysona je svobodné a nezávislé vzdělávání a k účasti na seminářích nevyžadujeme složení vstupních testů. Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců insolvencni-spravci-odborna-verejnost-predpisy.html Informace k některým částem aplikace zákona č. 312 - 2006 Sb., o insolvenčních správcích v platném znění insolvencni-spravci-odborna-verejnost-insolvencni-spravci-info.html [přiložené odkazy jsou link na webové stránky Ministerstva spravedlnosti]
  • Výuku zajišťuje kolektiv stabilních a odborně graduovaných specialistů z Vysoké školy realitní - Institutu Franka Dysona. JUDr. Macháčková Marta Ph.D. [ Insolvenční zákon, Zákon o insolvenčních správcích a vyhláška, Zákon o správě daní a poplatků, Občanský soudní řád ] Mgr. Šimurdová [ Obchodní zákoník ve vztahu k insolvenčnímu řízení, vybrané kapitoly soukromého práva z pohledu insolvenčního řízení, Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti z pohledu insolvenčního řízení ] Ing. Jelínková [ účetnictví z pohledu insolvenčního řízení ] Ing. Novotný [ daně z pohledu insolvenčního řízení ]
  • Rozsah studia je 11 dní výuky + závěrečná zkouška. Semináře končí složením závěrečné zkoušky. Školné je možné uhradit: a] vcelku - jednou splátkou b] dvěma splátkami, kdy první splátka je splatná před zahájení studia a druhá splátka v polovině studia. Plán výuky: 9.00 - 10.30 hod. 10.40 - 12.10 hod. 13.00 - 14.30 hod. 14.40 - 16.10 hod. Učební materiály nejsou v ceně seminářů. Ubytování: Účastníkům kurzů na vyžádání doporučujeme ubytovací zařízení v blízkosti učebny. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia.
  • Objednavatel uhradí částku školného za výše uvedeného posluchače do prvního dne zahájení kurzu . Po úhradě bude posluchač do studia-na přednášku přijat. Objednavatel se zavazuje, že v případě, že by uvedený účastník odborného studia studium nedokončil, nebude požadovat vrácení školného. Mezi objednatelem a vysokou školou bylo ujednáno, že vzájemná práva a povinnosti se budou řídit občanským zákoníkem 89 - 2012 Sb. ve znění platných novel, a to za použití ust. o smlouvě o dílo.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Insolvenční správce


Říjen 2018 # Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insolvenčních správců. Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku insolvenčního řízení. Semináře jsou doporučeny jako příprava ke složení odborné zkoušky u Ministerstva ...   Kurz od firmy: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.


Insolvenční správce, příprava ke zkoušce

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Insolvenční | správce | přípravahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_11_insolvencni-spravce--priprava-ke-zkousce.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde