Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
stastna rodina aneb nlp pro rodice

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Šťastná rodina aneb NLP pro rodiče # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Vydejte se s námi na cestu, která Vám pomůže pomocí technik NLP odkrýt a ukázat to nejlepší, co je ve Vás a ve Vašich dětech. Většina z nás vstupovala do rodičovské role plná ideálů a zásad, jak bude své děti vychovávat a rodičovství si užívat. Mnohdy je to však ta nejtěžší práce a realita je od našeho očekávání vzdálená. Zároveň je současná doba plná informací a přináší i nepřeberné množství přístupů a metod, jak zvládat rodičovství a poradit si s nelehkými situacemi ve výchově. Co má však největší efekt? Začít pracovat na sobě a na Vašich reálných situacích, které s dětmi zažíváte. Vy sami jste klíčem ke spokojenému dítěti a bez změny ve Vašem přístupu a chování se neobejdete. Jak Vám tedy pomůžeme my? Pomocí NLP nástrojů zjistíte, co právě Vy a Vaše rodina potřebujete a co bude fungovat v komunikaci uvnitř Vaší rodiny, jelikož charaktery dětí i situace mohou být rozdílné a vyžadují různé pohledy a techniky. Kurz Šťastná rodina aneb NLP pro rodiče je určen pro rodiče dětí bez ohledu na věkovou kategorii. Bude však přínosem i pro ostatní členy rodiny nebo pro osoby pracující s dětmi. Nabídneme Vám množství metod, jak prakticky NLP techniky využít a pokrýt většinu situací, které mohou nastat. 1. modul Vám pomůže: Pochopit principy lidské komunikace a to, jak člověk přemýšlí a třídí informace. Odhalit základní tendence k jednání a umět je využít ve svůj prospěch a pro pochopení odlišných strategií v komunikaci. Identifikovat své potřeby a dosáhnout vlastních cílů, které jsou pro Vás důležité, abyste se stali spokojenějším rodičem. Cítit se sebevědomě a pozitivněji přistupovat k životu. Umět pracovat s emocemi a cítit se klidně i ve vypjatých situacích. Začít si užívat rodičovskou roli a z ní vyplývající radost a pohodu. 2. modul Vám pomůže: Pochopit, jak děti přemýšlejí a komunikují a zároveň poznat jejich potřeby. Vzbudit v dítěti pocit důvěry a vytvořit pozitivní atmosféru během rozhovoru. Zdokonalit se v komunikaci s dítětem pomocí jednoduchých technik a zajistit tak hladký chod domácnosti. Efektivněji podporovat a povzbuzovat děti a jejich rozvoj. Cíleně se zaměřovat na chtěné chování. Být flexibilní a umět se podívat na jednotlivé situace z různých úhlů pohledu (např. z pohledu dítěte). Pracovat se zpětnou vazbou a umět ji efektivně poskytovat. Aktuální slevy Při objednávce do 1.1.2019 sleva 10% Při objednávce do 1.2.2019 sleva 5% Sleva je platná při objednávce všech modulů a jejich úhradě do uvedeného termínu.


Obsah kurzu - školení     Vydejte se s námi na cestu, která Vám pomůže pomocí technik NLP odkrýt a ukázat to nejlepší, co je ve Vás a ve Vašich dětech. Většina z nás vstupovala do rodičovské role plná ideálů a zásad, jak bude své děti vychovávat a rodičovství si užívat. Mnohdy je to však ta nejtěžší práce a realita je od našeho očekávání vzdálená. Zároveň je současná doba plná informací a přináší i nepřeberné množství přístupů a metod, jak zvládat rodičovství a poradit si s nelehkými situacemi ve výchově. Co má však největší efekt? Začít pracovat na sobě a na Vašich reálných situacích, které s dětmi zažíváte. Vy sami jste klíčem ke spokojenému dítěti a bez změny ve Vašem přístupu a chování se neobejdete. Jak Vám tedy pomůžeme my? Pomocí NLP nástrojů zjistíte, co právě Vy a Vaše rodina potřebujete a co bude fungovat v komunikaci uvnitř Vaší rodiny, jelikož charaktery dětí i situace mohou být rozdílné a vyžadují různé pohledy a techniky. Kurz Šťastná rodina aneb NLP pro rodiče je určen pro rodiče dětí bez ohledu na věkovou kategorii. Bude však přínosem i pro ostatní členy rodiny nebo pro osoby pracující s dětmi. Nabídneme Vám množství metod, jak prakticky NLP techniky využít a pokrýt většinu situací, které mohou nastat. 1. modul Vám pomůže: Pochopit principy lidské komunikace a to, jak člověk přemýšlí a třídí informace. Odhalit základní tendence k jednání a umět je využít ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Kateřina Mašková
  • ** Počet modulů:2
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --
http://studium-kurzy.cz/skoleni_78384_stastna-rodina-aneb-nlp-pro-rodice.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde