Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
velka novela stavebniho zakona na useku stave bniho radu a uzemniho

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO # Intellego - vzdělávací agentura

Školení je určeno pracovníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLOVÁ Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušená lektorka. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
Dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225 - 2017 Sb., kterým se mění stavební zákon a dalších 44 souvisejících zákonů. Společné povolení zahrnující nejen územní rozhodnutí, stavební povolení a proces EIA, ale i řadu dalších dosavadních samostatných povolení, jak bude zajištěna koordinace využití území, jaké stavby se budou kolaudovat a další změny ve stavebním zákoně, ale v zákonech souvisejících, Vám na základě prvních zkušeností z praxe podrobně vysvětlí spoluautorka tohoto zákona. Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona na úseku územního rozhodování, stavebního řádu (s důrazem na ta ustanovení, v nichž praxe nejčastěji chybuje nebo v nichž je nejvíce nejasností) a vybraných částí změn souvisejících zákonů, dále budou účastníci informováni o změnách prováděcích vyhlášek a nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků. Obecné informace náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru  námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení druhy územních rozhodnutí územní řízení územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí společné územní a stavební řízení společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí zjednodušené územní řízení veřejnoprávní smlouva  územní souhlas společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací stavební řízení veřejnoprávní smlouva změna stavby před jejím dokončením užívání stavby změna v účelu užívání stavby povolení odstranění stavby nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu vyhláška č. 499 - 2006 Sb., o dokumentaci staveb vyhláška č. 503 - 2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Školení je určeno pracovníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.
  • Ing. Marcela PAVLOVÁ Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušená lektorka.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud
http://studium-kurzy.cz/skoleni_71966_velka-novela-stavebniho-zakona-na-useku-stavebniho-radu-a-uzemniho.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde