Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czUplatňování daně z přidané hodnoty u obcí, s účinností od 1.4.2019

Červen 2019   vymezení ekonomických činností obcí, registrace DPH – výše obratu pro registraci, vymezení plátců daně a identifikovaných osob, sazby daně při dodání zboží a poskytování služeb, vyúčtování záloh, postup při vyúčtování dodávek energií, daňové doklady – pravidla vystavování a uchovávání daňových dokladů, forma, typy a náležitosti daňových ...

Konference: Vzdělávání v krajích – příležitost pro budování prosperity České republiky.

Červen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Hlavními tématy budou: Rizika zvyšování rozdílů mezi kraji v oblasti vzdělávání a sociální problematiky, zahraniční přístupy při řešení krajových disparit, doporučení pro Českou republiku Krajské rozdíly pohledem dat České školní inspekce Využití potenciálu ...

Výběrové řízení - jak poznat pomocí grafologie vlastnosti, kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnání

Červen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Dnes se již běžně používaný termín PSYCHOLOGIE PÍSMA sjednotil na filosofických fakultách v přednášenou GRAFOLOGII. Jde o ucelený systém, kdy podle celé řady specifických znaků lze do značné míry určit nejen totožnost autora, ale HLAVNĚ charakterové ...

Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT - PLNÁ KAPACITA

Květen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: MSMT-22459 - 2017-2-798, název akreditace: Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy Akreditace: MSMT : KAPACITA SEMINÁŘE BYLA ...


PROFESNÍ SÍŤ LINKEDIN PRO PERSONALISTY

Listopad 2019   Školení je určeno personalistům, kteří by rádi ve své praxi využívali sociální síť LinkedIn a mají zájem naučit se základy práce s touto sítí. Toto školení je určeno spíše začátečníkům. Informace a cíl školení: Naučte se používat sociální síť LinkedIn jako pomocníka pro práci personalisty. LinkedIn  je profesní sociální síť, která poměrně rychle získává popularitu i v České republice a ...

Základy realitního byznysu

Červen 2019   Trénink je určen všem začínajícím realitním makléřům nebo makléřům s kratší praxí v realitách. Získáte konkrétní praktické návody, jak úspěšně zahájit svou kariéru realitního makléře.Úspěšní absolventi získají osvědčení „Certifikovaný realitní makléř 1. ...

Asertivita pro realitní makléře

Květen 2019   Trénink asertivity je pro každého, kdo sebou nechce nechat manipulovat a chce umět elegantní formou říci své sebevědomé NE. Trénink je připraven interaktivní formou. Účastníci se budou zapojovat do všech částí, buď formu společné diskuse, nebo při nacvičování ...

ON-LINE KURZ: Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty

Duben 2019   Cílem kurzu je seznámení se s tím, co všechno podléhá inventarizaci. Zaměříme se i na časté chyby, kterých se účetní jednotky dopouští. Vysvětlíme si význam a důležitost inventarizace, resp. důsledky jejího podceňování. Pracovat budeme s názorným podkladovým materiálem. * • Právní úprava inventarizace. • Vnitřní ...

Funkce a vzorce v MS Excel

Září 2019   Používáte v Excelu pouze funkci SUMA a ostatní funkce jsou pro vás poněkud vzdálenými pojmy? Během tohoto semináře porozumíte dalším jednoduchým i složitým funkcím včetně funkcí vnořených. Na semináři se budeme věnovat také práci s maticovými i strukturovanými vzorci, což jsou oblasti, které nejsou mezi uživateli obecně známé, ale zefektivní každou vaši práci na maximum. * Funkce a vzorce v MS Excel • ...


Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadůve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese

Květen 2019   Odpadové hospodářství obce z pohledu občana, samosprávy, oprávněné osoby, to vše ve světle stávající a nové legislativy. Získáte ucelené informace o povinnostech, ale i právech obce, resp. samosprávy. Krom jiného se také dozvíte, ...

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Květen 2019   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Květen 2019   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Správa uživatelů a serverů

Květen 2019   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. Instalace a konfigurace ...

PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB dle zákona 179 - 2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Září 2019   Chcete se stát autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby, realizovat zkoušky z profesní kvalifikace a nevíte, jak na to? Nebo Vám chybí odborná způsobilost? Právě pro Vás je určen dvoudenní kurz zaměřený na aplikaci zákona č. 179 - 2006 Sb., o ověřování a ...

Nová pravidla distribuce pojištění

Červenec 2019   Distribuce pojištění v kontextu jiných produktů (úvěry, investice) Směrnice IDD a zákon č. 170 - 2018 Sb. Výjimky z působnosti zákona Pojem zprostředkování pojištění – přípravné práce, sjednávání pojistných smluv, likvidace pojistných událostí Zjednodušení struktury distributorů: pojišťovny, samostatní zprostředkovatelé, vázaní ...

Microsoft Excel - vizualizace dat pomocí PowerView, 3D map, Power BI desktop a tabulek Dax

Říjen 2019   Hlavní témata kurzu * Opakování Tvorba datového modelu v PowerPivot * Vizualizace pomocí PivotTable Vytvoření kontingenčních tabulek z datového modelu Přidání průřezů z datového modelu Přidání časové osy Vytvoření kontingenčních grafů z datového modelu * Vizualizace pomocí dalších grafů – prstencových grafů, ...

Content marketing - tvoříme obsah

Květen 2019   Protože v dnešní uspěchané době není čas číst sáhodlouhé informace o produktech, chceme co nejrychleji znát to nejdůležitější, a to ještě zajímavou formou. To dostává grafiky a copywritery do složité situace. Díky velkému množství informací na internetu navíc mohou zákazníci trpět informační paralýzou. Na kurzu si proto ukážeme, jak tvořit správný obsah, který nejen zaujme, ale řekne zákazníkovi ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Květen 2019   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Květen 2019   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

ON-LINE KURZ: GDPR ve mzdové a personální činnosti

Duben 2019   Na online kurzu získáte aktuální přehled o problematice ochrany osobních údajů, archivaci a skartaci dat, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. * Ochrana osobních údajů v personální a mzdové problematice 2019: • právní předpisy • co je osobní údaj a jeho rozlišení • zpracování osobních údajů, jejich úschova, archivace a výmaz • kdy je nutný ...

Techniky soustředění pro ty, co nestíhají

Květen 2019   Na tomto workshopu se naučíte, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres, konflikty, upevnit zdraví a psychickou pohodu. Jednotlivé techniky si vyzkoušíte. Můžete si sami sestavit plán, podle kterého budete pokračovat v praxi i po semináři. Doporučované techniky budeme také nacvičovat. * Techniky soustředění pro ty, co nestíhají • co se děje s mozkem a tělem při soustředění a jak ...

Doškolení interních auditorů dle ČSN EN ISO 19011:2019

Květen 2019   Od února 2019 je platný český překlad revize normy ISO 19011 pro provádění interních auditů. Všichni pracovníci, kteří za ně odpovídají ve svých firmách se musí doškolit dle nové revize tak, aby měli platná osvědčení pro tuto funkci.  Pro zkušené interní autory jsme připravili právě toto školení, na kterém vám předáme informace a užitečné rady, ...

Požadavky normy ISO 9001 ve službách

Říjen 2019   Systém managementu kvality ve službách má svá specifika, a proto pro vás máme kurz, kde se dozvíte, jak naplnit požadavky ISO 9001. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ...

Požadavky normy IATF 16949:2016

Červen 2019   Cílem kurzu je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu 2 dnů získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015. Zaměříme se především na nadstavbové požadavky IATF 16949:2016. Obsah kurzu: 1. – 2. den Podrobné vysvětlení požadavků normy IATF ...

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Červen 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi během třech dní teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích všech tří norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ...

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Červen 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Červen 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO ...

Interní auditor ISO 50001

Květen 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 50001 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Doškolíme vás z nových požadavků ČSN EN ISO 19011:2019. Obsah kurzu: Seznámení s požadavky ISO 50001 k ...

Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Květen 2019   Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám krok po kroku vysvětlí požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Obsah kurzu: Principy ...

Interní auditor IATF 16949:2016

Červen 2019   Cílem kurzu je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu 3 dnů získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015. Zaměříme se na nadstavbové požadavky IATF 16949:2016 a jak je auditovat. Obsah kurzu: 1. – 2. den Podrobné vysvětlení požadavků normy ...

Agilní vývoj III. - z teorie do praxe

Květen 2019   Tento kurz je koncipován jako praktické rozšíření znalostí o agilním vývoji. Jeho smyslem je podat účastníkům konkrétní praktické rady a informace k implementaci agilních metod v praxi na vývojových projektech, řešení obtížných a nestandardních situací, dále tipy k navrhování smluv se zákazníky i subdodavateli a v neposlední řadě i řešení změn, reklamací a chyb na projektech. Kurz formou ...

Introducing of successful marketing in the company

Květen 2019   Marketing arises and grows with the companys development. But its often difficult to set up processes and campaigns so that marketing is not just a synonym for a black hole, but the investment pays back and helps the company develop further. After finishing this course, you will have a frame of the marketing plan that you can easily follow. We will also tell you how to ...

Marketing and psychology

Květen 2019   Psychology can be a great help in marketing as it shows the way of working with the customer and affecting their buying behaviour. It is often the smallest detail that influences the customer to buy, which may not be based on facts, but on feelings, impressions, recommendations, and other external influences that take place in decision making. Understanding these trains of thoughts is essential for marketing, ...

Brand building

Květen 2019   The brand really matters in products that are very similar. At the same time, the brand can be your gateway among the major players in business. Proper branding and reputation of a business can really make a difference in customers decision to purchase. Building a brand may not seem worth the effort to some business owners and marketers as it doesnt bring immediate profit but it supports your other sales activities and pays ...

Marketing analysis

Květen 2019   There are so many marketing tools and strategies, it may be difficult for companies to understand which activities are delivering and which are unnecessary. To set up an effective marketing, you need to know the initial state and the goal you want to achieve. Through marketing analysis, you will find out exactly which activities you should support and implement and which to abandon. It also helps you to identify ...

The Basics of Effective Marketing - a course for beginners

Květen 2019   Marketing is a comprehensive topic that, with the development of digital marketing, has created an environment in which it is difficult to navigate. For many, marketing is just advertising and a way to entice a customer, but marketing is more than that. At our course, we will show you how to grasp marketing and what vast possibilities it offers. At the same time ...

Agilní vývoj II. - pokročilé agilní metodiky

Květen 2019   Kurz je vhodný pro rozšíření znalostí agilních metodik, zejména pro všechny, kteří mají stát v roli Scrum Mastera, agilního kouče, vedoucího projektu vývoje, manažera či team leadera vývojářského týmu. Naučí vás hlavní zásady efektivní komunikace se zákazníkem a organizace vývojářského týmu. Získáte hlubší vhled do implementace agilních metod, potenciálních úspěchů i chyb, naučíte se ...

DLOUHODOBÝ MAJEK, JEHO ODPISY, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU

Květen 2019   Správné ocenění majetku Jaký majetek lze odpisovat Kdo může odpisovat Způsoby odpisování majetku Výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů hmotného majetku Vymezení oprav a udržování Definice TZ hmotného a nehmotného majetku Příklady na TZ Kdy jsou výdaje na opravy a TZ součástí vstupní ceny majetku Odpisování TZ u vlastníka, u ...

Zákon o střelných zbraních a střelivu - PŘESUN Z 11.6.

Červen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV - 147 - 2014, Název akreditace: Zákon o střelných zbraních a střelivu Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů ...

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018, 2+1 zdarma! PŘESUN Z 13.6.2019!!!

Červen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169 - 2018 Sb., kterým byl s účinností od 31.8.2018 novelizován zákon č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Hlavní obsah školení bude ...

Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy

Leden 2020   Po absolvování tohoto semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2019 a vyhodnotit dopady novely zákona o účetnictví na její zpracování. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční analýzy a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení firmy. * • dopady novelizace účetních předpisů na účetní závěrku za rok 2019, • analýza ...

Management s emocemi i rozumem

Červen 2019   Z tohoto semináře si odnesete poznání, jak IQ a EQ ovlivňuje vaše manažerské role, jak lze najít tu správnou rovnováhu mezi rozumem a emocemi. Dozvíte se, jak dále pracovat na sobě i na rozvoji vého týmu. * Management s emocemi i rozumem Kdo jsme, co si myslíme a jak jednáme • stereotypy a vzorce chování, • jak funguje mozek – části a funkce, • přirozené reakce na nové informace, • obranné ...

Řešení problémů metodikou TWI Job Relations

Květen 2019   Fluktuace? Nízká loajalita? Nedostatek zdrojů na zvýšení platů? Špatná atmosféra? Malá Motivace?  Metodika TWI Job Relations pomáhá předcházet vzniku problémů a budovat loajalitu za pomoci rozvoje a udržování dobrých vztahů  mezi vedoucím a podřízenými.  Správná rozhodnutí u zásadních problémů Předcházení konfliktům - řešení ...

VZ malého rozsahu a ZPŘ 2019 vč. elektronického zadávání a vztahu k registru smluv

Červen 2019   Veřejné zakázky malého rozsahu a ZPŘ 2019 - vč. elektronického zadávání a vztahu k registru smluv Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312 - 2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Číslo akreditace: AK - PV-435 - 2018 Cílová skupina: Seminář je určen zadavatelům veřejných zakázek na všech úrovních (obce, ...

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

Duben 2019   Certifikovaný profesní rekvalifikační kurzSprávce operačních systémů pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje počítačovou techniku a základní síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ...

Pracovník grafického studia

Duben 2019   Certifikovaný rekvalifikační kurzPo absolvování kurzu se absolventi naučí základy ovládání grafických programů  ADOBE - COREL. Budou znát pravidla tvorby a využití reklamní grafiky, samostatně pracovat a využívat všech možností grafických aplikací Adobe - Corel týkající se jejich možného využití v komerční sféře DTP studií. Budou umět tvořit ...

Čtení a kreslení technické dokumentace

Duben 2019   Certifikovaný rekvalifikační kurzRekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace připraví účastníky na práci v projekčních kancelářích a na místech, kde je vyžadováno zpracování nebo úprava technické dokumentace. Absolvent bude ovládat normy technické dokumentace, umí číst technickou dokumentace. Dovede také správně vyhodnotit údaje ...

Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 (záznam on-line)

Duben 2019   Neuvedeno * • datum uskutečnění zdanitelného plnění, • povinnost odvést daň ve vazbě na úpravu zdanění záloh a u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na novelu DPH 2019, • oblast daňových dokladů se zaměřením na DD při dovozu a vývozu, • informace GFŘ a výsledky jednání KOOV. POZNÁMKA: Záznam je poskytován partnerskou společností Video...

ON-LINE KURZ: DPH a problematika nemovitých věcí

Duben 2019   Online kurz je zaměřen na problematiku uplatňování DPH u nemovitých věcí. Cílem semináře je na příkladech vysvětlit problematiku stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, stanovení správné sazby daně u oprav staveb pro bydlení a u nové výstavby. Vysvětlena bude také problematika nájmu, úpravy odpočtu daně a režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních ...

Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 (záznam on-line)

Duben 2019   Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2019, • platný tiskopis daňového přiznání na rok 2018, • úprava výsledku hospodaření na základ daně: - položky zvyšující výsledek hospodaření, - položky snižující výsledek hospodaření, - daňové a nedaňové náklady, - tvorba rezerv na opravu hmotného majetku, ...

Roční zúčtování daně za rok 2018 (záznam on-line)

Duben 2019   Neuvedeno * Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018: - kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí doložit, - kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani, - náležitosti ...

Controlling v SAP R - 3 ... Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices

Listopad 2019   Popis Rychlý, pružný a adresný přístup ke kvalitním informacím je úzce svázán s kvalitou manažerských rozhodnutí, to je funkce řešení SAP. Konverzi provozních dat na strategické informace s cílem zvýšení efektivity plánovacích, řídících a kontrolních procesů Vám přináší tento ...

Aktuality v judikatuře vypořádání společného jmění manželů a v podílovém spoluvlastnictví s JUDr. Michalem Králíkem z Nejvyššího soudu

Květen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-74 - 2016, Název akreditace: Vybrané otázky společného jmění manželů v novém občanském zákoníku Akreditace: MV ...

Zákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019

Květen 2019   Program semináře: * Základy služebního poměru (správní a služební úřady, osobní působnost, služební činnosti a obory služby) * Služební orgány, systemizace a organizační struktura * Struktura řízení služby (služební předpisy, představení, příkazy k výkonu služby) * Vznik služebního poměru, výběrová řízení * ...

Workshop - Vlastní lektorské vystoupení

Květen 2019   Tento workshop zaměřený na (video) trénink lektorského vystoupení Vám poskytne bezpečný prostor pro nácvik vlastního vystoupení a zlepšení problémových částí vzdělávací akce. Obdržíte zde cennou zpětnou vazbu a konkrétní doporučení dalšího rozvoje lektorského působení. Workshop je určen začínajícím i zkušeným lektorům. * Tento workshop zaměřený na (video) trénink lektorského vystoupení Vám ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde