Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czZÁKON č. 250 - 2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183 - 2017 Sb. včetně novely správního řádu)

Listopad 2018     Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a změnový zákon č. 183 - 2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích ...

Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci

Srpen 2018   Budete umět rozpoznat a uvědomit si, jaké nefunkční mechanismy v komunikaci sami používáte. Uvědomíte, si, kde vaše demotivace vzniká a jak k tomu sami někdy aktivně přispíváte. Zjistíte, proč to vy i lidé ve vašem okolí dělají a co tato zdánlivá nelogičnost přináší. Dokážete se rozhodnout, které nekonstruktivní životní a pracovní strategie opustíte (a které ne :-). ...

Diskuzní seminář MOSTY 2018

Říjen 2018   17. DISKUZNÍ SEMINÁŘ K TÉMATŮM 23. SYMPOZIA MOSTY 2018 spojený s exkurzí na: Negrelliho viadukt ZAMĚŘENÍ AKCE V návaznosti na 23. Mezinárodní sympozium Mosty 2018 bude uspořádán již 17. diskuzní seminář. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT. Celoživotní program vzdělávání A3 – 2 body. ČKA – 4 body. Připravovaná témata pro diskuzní seminář: ...

10987: Performance Tuning and Optimizing SQL 2016 Databases - ladění výkonu a optimalizace

Říjen 2018   Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí   Pracovní znalosti Transact-SQL   Pracovní znalosti administrace a údržby databází   Zaměření kurzu Tento kurz je primárně určen jednotlivcům, ...


Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní

Listopad 2018   Cílem semináře je seznámit účastníky s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a dalšími povinnostmi s tím spojenými. * Úvod do problematiky. Základní pojmy – rozdíly mezi mzdou, platem, právní předpisy: • kdo je odměňován mzdou, informace o výši mzdy, • kdo je odměňován platem, informace o výši tarifního platu, • právní předpisy o ...

Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z příjmů

Prosinec 2018   Na semináři získáte ucelený přehled o aktuálních otázkách řešených judikaturou správních soudů, zvláště pak Nejvyššího správního soudu, v oblasti daní z příjmů. Výklad hmotněprávních otázek bude doplněn reflexí jejich procesních souvislostí v daňovém řízení. * • kdo má příjem? A má jej? – mystérium zdanitelného příjmu, • daň z příjmů a ...

Leadership - vedení týmu

Srpen 2018   Jsou pracovní porady přežitkem? Je pravidelné setkání s členy týmu nesmyslný požadavek od vedení? Jsou konflikty v týmu negativním jevem? Stačí k motivaci přidat tlak a přitáhnout otěže? Leader s podobným smýšlením svůj tým k nadprůměrným výkonům rozhodně nedovede! Nejschopnější vojevůdci všech dob dobře věděli, že skupina nadšených, loajálních a dobře zorganizovaných dobrovolníků je efektivnější než armáda ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Srpen 2018   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Správa uživatelů a serverů

Srpen 2018   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. Instalace a konfigurace ...

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration (AIX)

Červenec 2018   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on exercises you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the ...

KURZ AMERICKÁ VITRÁŽ [lepená]

Srpen 2018   Technika americké vitráže skvěle nahrazuje klasické vitráže, aniž by ubrala na kráse celkovému vzhledu díla. Ba právě naopak, možnosti americké vitráže jsou nekonečné a nemají žádné omezení, tak jako je tomu u klasické vitráže. U americké vitráže lepíme na podkladové sklo samolepicí olověné pásky různých šířek a stálobarevné samolepicí fólie od renomované anglické firmy RegaLead. Jako podkladové sklo ...

KURZ SKLENĚNÁ MOZAIKA

Srpen 2018   Mozajka je nádherná tvorba, kde můžeme pracovat jak intuitivně, tak i podle předem připraveného ...


ODPOLEDNÍ SOBOTNÍ KURZ VITRÁŽÍ

Srpen 2018   Odpolední kurz pro začátečníky, ale i pokročilé. Tento kurz jsem připravila pro ty z Vás, kdo si chtějí vyzkoušet výrobu šperků, malé objekty na zavěšení, nebo originální dárek pro své ...

KURZ CÍNOVANÝ ŠPERK

Srpen 2018   Jednodenní kurz pro začátečníky a ...

KURZ TIFFANY LAMPA

Srpen 2018   Zhotovení TIFFANY LAMPY. Tento kurz automaticky navazuje na kurz Tiffany vitráž . Ale mohou přijít i ti, kteří se tohoto kurzu nezůčastnili - úplní ...

KURZ TIFFANY VITRÁŽ

Srpen 2018   Jednodenní kurz vitráže pro začátečníky a ...

NÁJEM BYTŮ A DALŠÍCH PROSTOR V ROCE 2019

Listopad 2018   Školení je určeno všem, kteří se ve své praxi setkávají s nájemní problematikou – nejčastěji se jedná o obce, developery a další pronajímatele bytů a dalších prostor. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky (číslo akreditace AK - PV-125 - 2017) podle zákona č. 312 - 2002 Sb., o úřednících, je tedy vhodný pro úředníky v rámci průběžného vzdělávání. ...

Storytelling - základy

Prosinec 2018   Pomocí příběhu můžete přesvědčovat druhé, získat si pozornost i ovlivňovat atmosféru ve firmě. Udělejte vaše prezentace zajímavé a motivující. Naučíme Vás, jak vyprávět příběhy a s jejich pomocí ovlivňovat dění. Storytelling je vyprávění příběhů. Lidský mozek lépe přijímá informace v podobě příběhu. Díky příběhům si lépe pamatujeme a chápeme, co a proč se kolem nás děje. Vytvořte příběh, který posluchače ...

Jak správně zahájit nové volební období

Srpen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah přednášky: Zákonná ustanovení týkající se voleb do zastupitelstev obcí Správa obce od voleb do ustavujícího zastupitelstva Pravomoci orgánů obce (zastupitelstva, rady) po volbách Svolání a průběh ustavujícího zastupitelstva Způsoby zániku mandátu členů zastupitelstva obce ...

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - přípravný kurz + zkouška

Červenec 2018   Přípravný kurz ke zkoušce z profesní kvalifikace + zkouška. Získaná kvalifikace odpovídá tzv. šablonám MŠMT. Osvědčení opravňuje pro práci v dětských skupinách, mateřských centrech apod. Počet hodin: výuka 2 dny, celkem 16 hodin [dva 8 hodinové bloky] + 1 den ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Srpen 2018   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

Změny zákona o DPH 2018 - 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

Listopad 2018   úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, obrat – počítání obratu u společnosti, upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 ...

Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2019

Listopad 2018   Zákon o účetnictví:   Novinky v  účetnictví účinné od 1. 1. 2018 na základě prováděcí vyhlášky pro podnikatele   Další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU (goodwill, změny ve vykazování časového rozlišení a další) Daňový balíček změn od 1.1.2019 : Zákon o DPH  ...

Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování 2018

Prosinec 2018   (document, script , facebook-jssdk ) O nás Profil společnosti Rekvalifikace Naši lektoři Školící prostory Objednávka Obchodní podmínky Slevový program a permanentky Reference Kontakty Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování 2018 ...

Roční účetní závěrka podnikatelských subjektů za rok 2018

Prosinec 2018   (document, script , facebook-jssdk ) O nás Profil společnosti Rekvalifikace Naši lektoři Školící prostory Objednávka Obchodní podmínky Slevový program a permanentky Reference Kontakty Roční účetní závěrka podnikatelských subjektů za rok 2018 ...

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE 2018

Prosinec 2018   Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku : obecných institutů zákoníku práce, předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním z zaměstnavatelem, vzniku, změn a skončení pracovního poměru,  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, pracovní doby a doby odpočinku, včet. ...

GDPR – ochrana osobních údajů a GDPR – nové poznatky z praxe, chyby a omyly

Září 2018   Seminář poskytne účastníkům základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a přehled o povinnostech při zpracování osobních údajů podle nové úpravy, včetně nových výkladových pravidel, návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů a praktických zkušeností z řady klientských projektů. Zároveň budou účastníci upozorněni na chyby ...

Novela zákona o DPH pro rok 2019

Prosinec 2018   Aktuální stav legislativy Přehled nových informací GFŘ. Přehled změn zákona o DPH pro rok 2019: Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb  Dodání zboží do jiného členského státu EU a pořízení zboží  DPH u poukazů  Základ daně a jeho opravy  Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci Nárok na odpočet daně Tuzemská správa daně (registrace k DPH Výpočet obratu Daňové přiznání ...

KOMPLEXNĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 2018 - 2019

Listopad 2018   Časový prostor, určený pro tuto problematiku umožní probrat jednotlivá ustanovení ZDP z pohledu . příjmů, podléhajících zdanění a příjmů od daně osvobozených podmínek pro uplatňování osvobození jednotlivých příjmů problematiky veřejně prospěšných poplatníků daňových výdajů s vazbou na zdanitelné příjmy a na podnikatelskou činnost postupu u ...

DPH roku 2018, jeho daňové přiznání, novinky r. 2019

Prosinec 2018   Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti: Legislativní vývoj u DPH Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH Místo plnění u zboží a služeb Zdaňování záloh (§ 20a ZDPH) Sazby daně a jejich plánované změny Plnění osvobozená od daně (dodání nemovitých věcí, novinky z roku 2017) Intrakomunitární plnění v rámci EU Dovoz a vývoz zboží Služby přímo vázané na dovoz a ...

Daňový speciál 2018 – PLNĚ OBSAZENO

Říjen 2018   (document, script , facebook-jssdk ) O nás Profil společnosti Rekvalifikace Naši lektoři Školící prostory Objednávka Obchodní podmínky Slevový program a permanentky Reference Kontakty Daňový speciál 2018 – PLNĚ OBSAZENO Vážení klienti, těším se na další setkání s Vámi, tentokrát ...

DANĚ A ÚČTO 2018 - 2019

Listopad 2018   (document, script , facebook-jssdk ) O nás Profil společnosti Rekvalifikace Naši lektoři Školící prostory Objednávka Obchodní podmínky Slevový program a permanentky Reference Kontakty DANĚ A ÚČTO 2018 - 2019 Tento týdenní speciál z oblasti daní z příjmů PO a FO, DPH v tuzemsku a v zahraničí, ...

Praktické dovednosti obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy totéž

Září 2018   Účastí na tomto semináři získáte nový úhel pohledu na obchodnické návyky, pochopíte, proč některé poučky, které jste tolikrát slyšeli, nepoužíváte. Zjistíte, proč někdy nejste schopni zopakovat předchozí úspěch a natrénujete si, jak to změnit. * Praktické dovednosti obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy totéž • osobnost jedince ...

Rizikové faktory zdraví v každodenním životě

Září 2018   Na tomto semináři společně odhalíme nejčastější „zdravotní strašáky“, takzvané rizikové faktory, které negativně působí na zdraví každého z nás. Každý člověk je v průběhu života vystaven hned celé řadě rizikových faktorů, které často negativně ovlivňují naše zdraví a tak zvyšují pravděpodobnost vzniku závažných onemocnění. Na základě znalostí těchto rizik lze zahájit včasnou a účinnou ...

Výživa jako riziko i lék

Září 2018   Výživa je častým tématem odborného i laického hovoru. Počet „výživových poradců“ a dalších „rychlokvašek“ z několikadenních výživářských kurzů stále přibývá ale spolu s přibývajícím počtem osob s nadváhou či obezitou a chronicky nemocných osob. Výživa působí na lidské zdraví opravdu jako riziko i lék. V tomto semináři si objasníme obě možné vlastnosti výživy, tedy výživa jako riziko i lék. Dozvíte se, jaká ...

Neurodegenerativní onemocnění jako významný sociálně zdravotní problém

Září 2018   Neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc a další nemoci způsobující syndrom demence, jsou vzhledem k masivnímu výskytu v populaci a závažnosti dopadů na zdravotní a funkční stav jednou ze zásadních výzev zdravotnického a sociálního systému. Jejich význam stále narůstá v důsledku demografického posunu [stárnutí populace], největší ...

Rozvoj emoční inteligence - cesta ke snižování stresu

Červenec 2018   Zvyšte svou schopnost koncentrace, řešení problémů a činit snadněji důležitá rozhodnutí. Tento kurz Vám pomůže dosahovat lepších výsledků v práci či podnikání, a zároveň omezit rizika vzniku chronických onemocnění (cukrovka, obezita, zažívací potíže, Alzheimerova choroba, předčasné stárnutí), jejichž spouštěčem je právě dlouhodobý stres. Rovněž Vám pomůžeme zbavit se ...

Změny ve mzdové účtárně v roce 2019

Listopad 2018   (document, script , facebook-jssdk ) O nás Profil společnosti Rekvalifikace Naši lektoři Školící prostory Objednávka Obchodní podmínky Slevový program a permanentky Reference Kontakty Změny ve mzdové účtárně v roce 2019 Datum konání: 27.11.2018 09:00 ...

Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018

Říjen 2018   Základní právní normy ke srážkám Stanovení a výpočet nezabavitelných částek s ohledem na vyživované osoby Rozlišení typů srážek – přednostní, nepřednostní a jejich odlišnosti v případě srážky Určení pořadí srážek Souběh pohledávek a jejich poměrné uspokojení Exekuce a srážky ze mzdy – jaké povinnosti má zaměstnavatel? Provádění srážek při ...

Pracovněprávní vztahy dle Zákoníku práce od A do Z pro rok 2018 - 2019

Říjen 2018   Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku : obecných institutů zákoníku práce, předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním z zaměstnavatelem, vzniku, změn a skončení pracovního poměru,  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, pracovní doby ...

Pokladna, EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2018

Září 2018   Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace organizační struktura účetní jednotky druhy pokladních dokladů oběh účetních dokladů podpisové vzory Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti podle zákona o účetnictví  podle zákona o DPH  – zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů  ...

MZDY POD LUPOU – dvoudenní kurz mzdového účetnictví

Říjen 2018   I. den * 25. října 2018 základní principy  zdaňování mezd * účinnost daňového prohlášení, odvody daní, termíny, daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče, dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady, srážková daň, daňoví nerezidenti, odvody, povinnosti zaměstnavatele, aktuality roku 2018 základní principy  ...

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKA 2018, aktuality pro rok 2019

Listopad 2018   Mzdová problematika – důraz na nejčastější chyby a aktuální změny v oblasti zpracování mezd Nejčastější chyby v praxi: rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; plán pracovní doby a vyrovnávací období; fond pracovní doby u nerovnoměrného rozvržení – dopad nesprávného nastavení fondu pracovní doby do zúčtování mzdy zaměstnance; co je u ...

Kurz DPH pro začínající plátce

Říjen 2018   Legislativní vývoj DPH Stanoviska GFŘ k zákonu o DPH Základní princip DPH Vymezení základních pojmů DPH a předmětu daně Registrace k DPH, osoba povinná k dani, identifikovaná osoba, plátce daně, skupina, společnost, rušení registrace k DPH Zdaňovací období Stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytování služeb Dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku   Obchodování v rámci EU (pořízení ...

Kompletní pohled na NNO – účetnictví, daně, DPH, EET, novinky pro rok 2019 

Listopad 2018   Definice veřejně prospěšného poplatníka – činnost hlavní a vedlejší Zákon o účetnictví znovuzavedení jednoduchého účetnictví, limity  kategorizace účetních jednotek vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu nově koncipované přílohy podle kategorizace ÚJ povinné výkazy dle JÚ ...

FAKTURACE OD A DO Z, v praxi roku 2018

Říjen 2018   (document, script , facebook-jssdk ) O nás Profil společnosti Rekvalifikace Naši lektoři Školící prostory Objednávka Obchodní podmínky Slevový program a permanentky Reference Kontakty FAKTURACE OD A DO Z, v praxi roku 2018 Datum konání: 23.10.2018 09:00 ...

DPH v praxi 2018, výkladová stanoviska, chyby a omyly, příklady

Listopad 2018   Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti: Nejnovější platné novely zákona o DPH a předpokládaný legislativní vývoj Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH Jak určit místo plnění (místo plnění u dodání zboží, základní pravidlo u služeb, služby vztahující se k nemovité věci a další služby) Nové zdaňování záloh (§ 20a ZDPH) Pravidla pro ...

CESTOVNÍ NÁHRADY 2018

Říjen 2018   Právní vymezení problematiky cestovních náhrad. Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad. Základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad. Kdy se jedná o pracovní cestu. Sjednání pravidelného pracoviště. Typy cestovních náhrad. Pracovní úrazy včetně judikátu. Zahraniční a tuzemské pracovní cesty. Příklady – výpočet stravného při ...

Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy - PŘESUN Z 18.9.!!!

Září 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-90 - 2018 - název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV ...

VELKÁ NOVELA ZÁKONA O DPH 2019

Listopad 2018   Lektor kurzu: Olga HOLUBOVÁ Daňová poradkyně, členka odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH. Zkušená lektorka. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...

Klíč k vlastní motivaci - poznejte, co vás pohání nebo brzdí

Listopad 2018   V průběhu semináře zjistíte, jak rozpoznat svoji skutečnou motivaci, objevíte cesty, jak s ní vhodně pracovat. Práci s vnitřní motivací budete schopni využít i při prezentaci změn a nápadů, při tvorbě nových návyků, které jsou leckdy úzce spojeny se změnami a novými postupy. * Klíč k vlastní motivaci - poznejte, co vás pohání nebo brzdí • motivace jako součást ...

Komunikace v multikulturních týmech

Říjen 2018   Pracujete ve firmě s mezinárodním dosahem a občas si s kolegy ze zahraničí neporozumíte? V průběhu tohoto semináře se naučíte dekódovat, co stálo za vzájemným neporozuměním, jak lidé v různých zemích a kulturách přemýšlejí, komunikují a řeší pracovní situace. Prozkoumáte rozdílnosti, získáte tipy pro lepší komunikaci s lidmi různých národností a kultur. Komunikace již nebude muset probíhat ...

Rozvoj profesionality

Červenec 2018   Buďte opravdovým profesionálem ve svém oboru. Vypěstujte si nadhled, zvládejte situace se zdravým sebevědomím, objevujte výhodnost samostatného rozhodování. Aktivně se zdokonalujte ve vaší profesi, mobilizujte vaše síly, spoléhejte na více než jen sami na sebe. Rozvíjejte dovednost, jak působit na ty, které chcete vést. Začněte třeba novou kariéru, nebo objevte své profesní zaměření, zbavte se strachu ze změny či ze ...

Dovednost MOTIVOVAT (se)

Červenec 2018   Motivace zvyšuje nebo snižuje naši aktivitu a pro každé naše jednání jsme motivováni. Motivace podpoří dobrou náladu i náš klid či výkonnost. Motivační energii můžeme vnímat jako chuť pracovat, dosahovat cílů či naplňovat naše potřeby. Co je proces motivace? Co motivuje vás? Jaké vlastnosti najdete u sebe realizujících se zaměstnanců? Jaké motivátory působí na pracovní výkon? Proč slučovat zájmy zaměstnanců s ...

Praktické využití emoční inteligence

Červenec 2018   Jaký vliv má emoční inteligence na naši spokojenost v osobním životě a úspěšnost v práci? Jak rozpoznat emoce, abyste mohli životem procházet snáze? Jak je umět uplatnit, abyste mohli vycházet s lidmi ve vašem okolí? Formou mnoha tréninků se účastnící seznámí s oblastmi, do nichž se emoční inteligence promítá jako např. dovednost empatie, zvládaní konfliktů, práce se strachem a obavami, hněvem, ...

Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy

Říjen 2018   Vymezíme si pojem firemní kultura, povíme si, jak tento pojem v praxi dobře uchopit. Ukážeme si, kde a jak ve firmě působit pro vytvoření zdravé kultury a jak dále kultivovat pracovní vztahy i výkonnost týmů. Dozvíte se, jak dlouhodobě udržet špičkové výsledky vaší firmy. * Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy • firemní kultura jako střecha rodinného domku: jak ...

Projekty, odpisy a investice ... Rozšířené omyly v oblasti majetku a cesta k jejich nápravě

Září 2018   Popis Seminářem otvíráme sezónu kurzů a školení podzim 2018. Využijte příležitost a přijďte za speciální cenu 6 050 Kč bez DPH (sleva 50 % z běžné ceny). Popis: Vybrané problémy z oblasti controllingu dlouhodobého majetku a příklady jejich řešení, demonstrované na jednoduchých příkladech. K ...

Efektivní implementace controllingu v praxi ...

Září 2018   Popis Seminářem otevíráme sezónu kurzů a školení podzim 2018. Využijte příležitost a přijďte za speciální cenu 6 050 Kč bez DPH (sleva 50 % z běžné ceny). Popis: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy a úskalími zavádění controllingu do každodenního fungování společnosti tak, aby byl vnímán jako efektivní nástroj řízení a ne pouze další ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde