Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czVelká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování

Říjen 2017   Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska úřadu územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti ...

Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu

Listopad 2017   Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada - pojmy veřejný vs. soukromý zájem - povinnost vs. možnost stavebního úřadu * Kontrolní prohlídka stavby - důvody nařízení provedení kontrolní prohlídky stavby ...

Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců

Prosinec 2017   V průběhu tohoto semináře poznáte, jak dobře definovat vize jak pro rozvoj týmů, tak i pro individuální práci. Pochopíte principy práce s vision boardy, zjistíte, jak facilitovat diskuze k vizím a vše si na místě také vyzkoušíte. * Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců Co si odnesete, co si vyzkoušíte? • jak efektivně definovat vize ...

Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků

Listopad 2017   Získáte praktické znalosti o postupech v digitálním marketingu, zejména o retenčních prostředcích a strategiích, tj. cestách přínosů ze stávajících zákazníků. Odnesete si informace, jak využít email marketing a další individuální kanály, segmentaci a personalizaci, automatizaci kampaní… * Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků • ...


Status kandidáta – online aneb kde všude na internetu hledat vaše kandidáty

Září 2017   V průběhu tohoto workshopu se naučíte orientovat v nástrojích online marketingu tak, abyste byli schopni efektivně najít, oslovit a získat nové pracovníky. * Status kandidáta – online aneb kde všude na internetu hledat kandidáty • víte, kdo jsou vaši cíloví kandidáti – kdy, kde a jak je můžete oslovit? • nástroje online marketingu – ...

VEČERNÍ A KOUŘOVÉ LÍČENÍ

Říjen 2017   Na kurzu se zdokonalíte v technikách líčení a naučíte se zvládnout výraznější líčení pro slavnostní příležitosti, barevné sladění až po vytvoření dlouhotrvajícího ...

KURZ CONTOURING

Listopad 2017   Contouring neboli konturování [modelace] obličeje je práce se světlem a stíny. Můžeme tak docílit ideálního tvaru obličeje, potlačit problematické partie. Seznámíte se s technikami a produkty určenými ke konturování. Pracujeme s profesionální dekorativní kosmetikou Stage Line, Sleek, Alcina, Make-up ...

IAS a IFRS II. - pokročilé účtování a vykazování podle mezinárodních standardů

Prosinec 2017   Prohlubte si své znalosti z oblasti IAS - IFRS a seznamte se s konkrétními účetními problémy V rámci českých účetních standardů se dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem zabývá Český účetní standard CÚS 13 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dle IFRS - IAS se ...

IAS - IFRS v porovnání s českými účetními předpisy - nejdůležitější standardy a hlavní rozdíly oproti českým účetním předpisům

Prosinec 2017   Seznamte se s mezinárodními účetními standardy IAS a IFRS Díky tomuto kurzu se seznámíte s mezinárodními účetními standardy IAS a IFRS. Mimo jiné poznáte principy regulace a harmonizace účetnictví, koncepční rámec IFRS, a ...

Myslet jinak - staňte se studnicí originálních nápadů

Prosinec 2017   Osvojte si kreativní techniky, aneb kreativita nejen pro kreativce Umění řešit problémy nekonvenčním způsobem představuje v dnešním firemním světě klíčovou konkurenční výhodu. Pracujete na pozici, kde se od vás očekává schopnost inovovat a uvažovat kreativně? Máte pocit, že vám dochází invence, a postrádáte ...

(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci s Jiřím Kulou - jak se pohybovat v „pool of crocodiles“

Listopad 2017   Buďte motivujícím i motivovaným leaderem, zahoďte pochybnosti a prosaďte se Dosahování výsledků, chování a vedení lidí v korporátním prostředí má svá specifika. Dobrý manažer zvládá kvalitní a dobře načasovanou sebeprezentaci a sebeprosazení stejně jako schopnost čelit „špinavým“ ...

Rozhodování a řešení problémů - jak se vyvarovat chybám v úsudku

Listopad 2017   Naučte se rozhodovat správně a ve správnou dobu Schopnost rozhodnout se ve správný čas pro správnou věc je nejen pro váš osobní, ale také profesní život klíčová. Kvalita a důsledky našich rozhodnutí se projevují především ve strategických rozhodovacích procesech, kterým čelíme v praxi denně, a ...


3 + 1 osvědčené koučovací techniky - praktické techniky pro rozvoj jednotlivce a týmu

Listopad 2017   Uvědomujete si, že koučující přístup je jedním z efektivních způsobů v práci manažera? Hledáte nové způsoby, jak pracovat sám na sobě? Potřebujete rozšířit možnosti, jak při práci s ostatními jednoduše najít priority, vydefinovat si cíl, nastavit si dílčí kroky?  Hledáte inspiraci? V tomto ...

Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky - vytěžte maximum z nejpoužívanějšího programu pro tvorbu prezentací

Listopad 2017   Využijte program PowerPoint na maximum a tvořte atraktivní prezentace lehce a efektivně Naučte se efektivně pracovat s programem Microsoft PowerPoint, rozšiřte si obzory a dovednosti v tomto oblíbeném programu určeném na přípravu poutavých a kvalitních ...

Small Talk - umění vést neformální rozhovory

Listopad 2017   Dobře vedený, i když krátký rozhovor, přinese nové podněty a otevře vám dveře k širšímu kontaktu Potřebujete navodit dobrou atmosféru, začít rozhovor s neznámými lidmi nebo prolomit těžké mlčení? K tomu všemu se vám bude hodit „Small Talk“. Na mnoha pracovních pozicích je tato dovednost velkou výhodou a od určitého postavení na společenském ...

Jednatel společnosti s ručením omezeným - práva a povinnosti statutárního orgánu

Listopad 2017   Získejte ucelený přehled o právech, povinnostech a také o případných rizicích jednatele společnosti s ručením omezeným v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, resp. nový občanský zákoník V tomto kurzu se seznámíte s aktuální právní úpravou a povinnostmi jednatele společnosti ...

BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Listopad 2017   Identifikujte rizika a předcházejte pracovním úrazům i nemocem z povolání Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků musí zaměstnavatelé nejen kvůli příslušným zákonům, ale také v zájmu prevence problémů spojených s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Získejte dobrou orientaci ...

Základní orientace v controllingu - finanční řízení pro management

Říjen 2017   Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, ...

Nastartujte svou formu (s námi) - akce plná relaxace a tipů, jak ve Vaší firmě podpořit wellbeing

Říjen 2017   Myslete na sebe a užijte si naši péči o Vás, Vaši zaměstnanci to ocení! Připravili jsme pro vás sobotní akci, na které získáte tipy jak nastartovat formu Vašich zaměstnanců! Přijďte se s námi hodit do psychické pohody, protáhnout se, pochutnat si na brain food a na závěr vyzkoušet si meditaci. ...

Náklady a úspory v nákupu - snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům

Říjen 2017   Naučte se používat osvědčené metody pro dosahování úspor v nákupu Úspěšný nákup materiálu, investic, oprav či služeb má velký potenciál přispívat k efektivnímu hospodaření firmy. Snižujte náklady ve své firmě prostřednictvím využití potenciálu nákupu. Vytvořte si efektivní strategii ...

Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažera

Říjen 2017   Položte základy své vlastní manažerské strategie, na nichž budete dál stavět Někdo je rozeným vůdcem, jiný bojuje s nejistotou. Nikdo není perfektním manažerem od prvního dne ve funkci. Mnoha začátečnickým chybám však můžete předejít. Seznamte se s praktickými nástroji, které vám roli začínajícího manažera usnadní – ať už jde o delegování ...

Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s novým občanským zákoníkem)

Říjen 2017   Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních ...

Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem

Říjen 2017   Prezentujte své projekty, myšlenky či produkty zajímavě, jasně a sebejistě Patří k vaší profesi prezentování nabídek, projektů nebo výsledků práce kolegům, nadřízeným či klientům? Potýkáte se s trémou a cítíte, že vaše prezentační dovednosti potřebují posílit? Osvojte si základní ...

Manažerské účetnictví - nástroj finančního řízení podniku

Říjen 2017   Využijte manažerské účetnictví k finančnímu řízení firmy Ke správnému rozhodování v otázkách finančního řízení podniku potřebují manažeři důležitá data o nákladech, výnosech i zisku. Komplexní informace k rozhodování jim může přinášet manažerské účetnictví, jež zahrnuje a využívá všechny složky ...

Umění manažerské dekonstrukce: buďte při práci efektivní!

Prosinec 2017   V průběhu tohoto semináře získáte poznatky a dovednosti z umění jednoduššího dosažení jakéhokoliv cíle, s použitím menšího množství energie, času i materiálních nákladů. Ukážeme si tyto postupy a principy na barvitých příkladech z obchodu, komunikace, studia jazyků, mezilidských vztahů i dalších každodenních činností. * Umění manažerské dekonstrukce: buďte při práci ...

Kurz navrhování kuchyní - ONLINE # pro odbornou i laickou veřejnost

Listopad 2017   Kurz vás provede všemi oblastmi nutnými pro kvalitní návrh kuchyně - od ergonomie přes výběr materiálů, výkresy pro truhláře, barvy a trendy až po komunikaci s ...

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ!

Říjen 2017   Kontroly provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontroly provádějící veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontroly a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni - junior. Cíl semináře Poskytnout ucelenou informaci o ...

Metodické pokyny CHJ

Říjen 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno pro interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky vykonávající řídící kontrolu v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Dále je určen všem, na které se vztahuje působnost zákona č. 320 - 2001 Sb., o ...

VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions

Prosinec 2017   This two-day course will provide you with the skills required to configure and provision VMware AirWatch® cloud deployments. It will cover the enablement of containerized applications, deployment and management of corporate email, and integration with enterprise resources. You will access hands-on labs and learn best practices for mobile ...

Horizon [V7]: Install, Configure, Manage [V7.0]

Listopad 2017   This five-day, hands-on course gives you the skills to deliver virtual desktops and applications through a single virtual desktop infrastructure platform. This course builds your skills in installing, configuring, and managing VMware Horizon® 7 through a combination of lecture and hands-on labs. You will learn how to configure and deploy pools of virtual ...

NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250 - 2000 Sb. -

Říjen 2017   ¬ Rozpočet a rozpočtový proces. ¬ Rozpočtový výhled. ¬ Peněžní fondy. ¬ Dotace a návratné finanční výpomoci. ¬ Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. ¬ Rozpočtové provizorium. ¬ Rozpočtová opatření. ¬ Závěrečný účet. ¬ Porušení rozpočtové kázně. ¬ Správní delikty. ¬ Organizace územních samosprávných celků. ¬ ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -

Říjen 2017   Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. Novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111 - 2006 ...

Novela stavebního zákona

Listopad 2017   Přijďte se seznámit s letošními novinkami ve stavebním zákoně (novela stavebního zákona - zákonem č. 205 - 2017 Sb.) ...

Generátor nosných konstrukcí

Červen 2018   Školení Generátor nosných konstrukcí je určené pro posluchače, kteří již Autodesk Inventor používají a je zaměřené na vytváření nosných konstrukcí a jejich specifických prvků prostřednictvím programu Autodesk Inventor. Posluchači se seznámí s tvorbou rámů a možnostmi úpravy profilových styků. Na praktických příkladech si vyzkouší všechny potřebné postupy. Absolvent školení bude schopen pracovat s funkcemi ...

Jak si dobře vybrat zaměstnance - Přijímací pohovor & BEI

Listopad 2017   Přijímací pohovor má svá zaběhnutá i moderní pravidla. Na co se tedy ptát, jak rozlišit skutečné schopnosti od sebevědomého vystupování či sympatického vzhledu? Někdy je velice těžké vybrat toho nejvhodnějšího uchazeče. Jak se tedy dobře ...

Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu

Listopad 2017   Absolvováním semináře si více uvědomíte, jak emoce ovlivňují vaše prožívání a myšlení, porozumíte psychologii emocí. Pochopíte, jak emoce ovlivňují způsob, jakým komunikujete s ostatními a naučíte se, jak předcházet konfliktům. Získáte praktický nástroj na redukci stresu, rozvoj kreativity a intuice. * Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu ...

Moderní marketingová komunikace a propagace

Listopad 2017   Místo konání kurzu K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor kurzu Ing. Tomáš Zykán – lektor a konzultant Poznámka Seminář je součástí volného cyklu LETNÍ ŠKOLA MARKETINGU. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.  V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení.  Každý ...

SharePoint Online - tvorba aplikací pomocí PowerApps & Flow

Říjen 2017   Školení se zaměřuje na tvorbu aplikací za použití nástrojů z rodiny Microsoft Business Apps - PowerApps a Flow. Pomocé těchto nástrojů je možné i bez znalosti programování vytvářet plně funkční aplikace připojené ke službám jako například SharePoint, Dynamics, apod. * Školení se zaměřuje na tvorbu aplikací za použití nástrojů z rodiny Microsoft Business Apps - ...

Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi

Prosinec 2017   Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a podnikatelů, ...

Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi

Prosinec 2017   Odborný program semináře: * úprava civilního procesu v zákoně č. 99 - 1963 Sb., občanský soudní řád a v zákoně č. 292 - 2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních * vztah občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních * zahájení řízení – žaloba a její náležitosti ...

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely z roku 2017

Listopad 2017   Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizace ve vztahu k občanskému zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * kogentní vs. dispozitivní normy (od jakých ...

Organizační změny - jak je správně připravit dle judikatury Nejvyššího soudu

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015 Akreditace: MV Víte, zda se jedná o výpovědní důvod dle § 52 písm. a) anebo dle § 52 písm. c) ZP, když organizace zruší oddělení s tím, ...

2. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Vysvětlení smluv a institutů z oblasti přepravního práva a jejich použití v praxi

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: * Příkazní smlouva * Smlouva o zprostředkování * Komisionářská smlouva * Zasílatelská smlouva * Smlouva o přepravě věci * Závazky ze smluv ...

1. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Intrastat od A do Z

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit účastníky s problematikou Intrastatu – právní úprava, způsob vykazování statistických údajů, praktické informace. Obsah: * základní nařízení Evropské unie pro oblast Intrastatu * právní úprava Intrastatu v ČR * vznik ...

3. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Sociální předpisy v silniční dopravě

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: * dokládání režimu práce řidiče * bezpečnostní přestávky * doby odpočinku * doby řízení * silniční kontroly z pohledu řidiče * správní řízení * dotazy Při přihlášení na všechny 4 díly cyklu je cena 11.990 Kč bez DPH. 26.9. ...

Agenturní zaměstnávání od A do Z - práva a povinnosti při využití agenturních pracovníků

Říjen 2017   Poznejte výhody a rizika agenturního zaměstnávání i příslušné právní předpisy Agenturní zaměstnávání může být výhodným řešením pro výrobní společnosti, zemědělské podniky i další firmy. Jak získat spolehlivé zaměstnance pro krátkodobé využití při velké zakázce ...

To jsi ještě nedělal, to určitě zvládneš - seminář

Říjen 2017   Nejdůležitější věkovou hranicí pro formování lidské osobnosti a základ dovedností je mezi 3 – 7 rokem života. Téma semináře je pozitivním vyjádřením postoje dítěte k činnostem, u kterých nezaznamenalo neúspěch. Kladný prožitek je důležitý pro postoj dítěte k dané činnosti. Účastníci se zaměří na práci s dětmi do 6 let, základní potřeby dítěte, jeho vývoj a životní scénáře ...

Náměty pro práci s dětmi v oblasti výtvarného a pracovního tvoření, seminář

Listopad 2017   Cílem semináře je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Prostřednictvím video - ukázek získají inspirace pro vlastní práci, nové náměty v oblasti výtvarného tvoření s dětmi. Výtvarný projev je jedním z prostředků poznávání osobnosti dítěte, jeho vývoje, jeho prožitků. ...

Práce s dětmi nadanými, seminář

Prosinec 2017   Účastníci se seznámí se základní charakteristikou nadaných dětí, jejich typickými projevy, propojením v RVP. Budeme se věnovat problematice práce v předškolním zařízení s podporou NTC Learning metody, zapojení organizací, zabývajících se předškolním vzděláváním do projektu Mensy. Seznámíme se s osvědčenými způsoby práce s nadanými dětmi, jak podpořit nadání a intelektu nejen nadaných dětí. Přednáška ...

Odměňování v bankovním a pojišťovacím sektoru

Listopad 2017   Předpisová základna odměňování v bankovním sektoru (EU, ČR, ČNB), jiné sektory Zásady odměňování v bankovním a pojišťovacím sektoru Identifikace pracovníků (vč. outsourcingu) * * Forma a struktura odměn Uplatnění specifických zásad odměňování a proporcionalita Skupinový přístup k odměňování ...

Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (on-line kurz)

Září 2017   Tento webinář Vás provede každoroční povinností zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu ohledně zúčtování zálohové a srážkové daně a všech souvisejících povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců a také Vás upozorní na novinky platné pro rok 2017 a 2018. Webinář obsahuje jak teorii povinnou pro zvládnutí této povinnosti, tak praktické příklady. * • Podstata a podmínky RZD ...

Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (on-line kurz)

Září 2017   Webinář se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2018, a to v souvislosti s již schválenými nebo očekávanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, daňového řádu a dalších, a se změnami v účetní legislativě. Obsah webináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době jeho konání. * • Změny v daních z příjmů pro fyzické ...

Moderní marketingová komunikace a propagace

Listopad 2017   Na tomto semináři se naučíte sestavit komunikační plán, formulovat klíčová sdělení a seznámíte se s technikami reklamy a propagace. * Moderní marketingová komunikace a propagace • umění propagačního psaní, • koncepty kreativní reklamy, • psaní pro web a online marketing, • direct marketing, • vytváření pozvánek a letáků, • podlinková komunikace a PR, • sestavení ...

Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život

Listopad 2017   Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a ...

Vliv emocí na jednání pro pracovníky v sociálních službách

Říjen 2017   Naučítě se jak vyladit komunikaci s okolím v náročné oblasti pomoci druhých a seznámíte s tréninkem HAKOMI terapie pro využití v práci sociálního pracovníka. Jednoduché a praktické postupy vám pomohout zvládnout nejen stres a vlastní emoce, ale také naučí jak si vytvořit volnější prostor pro komunikaci s okolím. * Vliv emocí na jednání Návrat k původnímu významu ...

Využití práce s podvědomím v pracovním i soukromém životě

Říjen 2017   Posílíte svoji psychickou odolnost a sebedůvěru, snadněji budete zvládat i náročné situace. Naučíte se, jak lépe vnímat informace, které přicházejí z podvědomí, budete vědět, jak pracovat s vnitřním klidem. Zjistíte, jak se vytváří kotvy, které vás podrží v různých obtížných situacích. A hlavně – výrazně posílíte svoji schopnost řešení nejrůznějších situací. * Využití ...

Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti

Říjen 2017   Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsoby, jakými své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejlépe dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, které vás podporují a také to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem i ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde