Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czVedení porad

Září 2017   Porady patří do životů většiny z nás. Chtěli byste dosáhnout větší efektivity a vést svůj tým či skupinu k rychlému řešení problému nebo potřebujete přesvědčit kolegy, aby ze sebe vydali to nejlepší? Přijďte si za námi osvojit dovednosti pro efektivní vedení porad, umění překonávat zaběhnuté způsoby myšlení, umění vyprodukovat nové přístupy k problémům, sledovat tok nápadů a myšlenek. Přesvědčíme vás o tom, že porady nemusí ...

Řízení týmu na dálku

Září 2017   Manažeři dnešní doby v globálním světě musí umět řídit týmy složené z lidí, kteří se nachází v odlišných koutech světa nebo pocházejí z různých zemí. Díky tomuto kurzu se naučíte vést mezinárodní týmy na dálku s ohledem na kulturní odlišnosti a pracovní prostředí, ve kterém společně komunikujete. Poznáte zásadní rozdíly mezi kulturami a zjistíte jak jim přizpůsobit svůj styl vedení. Uvědomíte si, co vše musíte znát o ...

Relaxační techniky - praktický workshop

Září 2017   Tento trénink pro pracovní praxi zahrnuje techniky pro uvolnění napětí v duševní i fyzické stránce osobnosti. Čím více napětí pociťujete, tím rychleji se unavíte, tím slabší je váš imunitní systém a tím větší disharmonie se ve vašem těle i myšlení projevuje. Chcete se cítit dobře? Mnoho relaxačních cvičení pomáhá aktivovat pocit pohody a zlepšení kvality života. Když zmírníte napětí, můžete ...

Zákoník práce z pohledu personalisty a mzdové účetní

Říjen 2017   Odborný program: * Legislativní aktuality v době konání semináře * Chyby při uplatňování nového občanského zákoník - Obecná působnost zaměstnavatele, aplikace zásady „co není zakázáno, je dovoleno“, použití ustanovení občanského zákoníku v personální praxi - Výkladové přístupy, princip delegace a podpůrnosti NOZ, zvyšování práv podle ...


Nastartujte svou formu (s námi) - najděte rovnováhu ve svém (nejen) pracovním životě

Září 2017   Myslete na sebe a užijte si naši péči o vás Máte pocit, že výkonnost Vás a Vašich zaměstnanců klesá? Jste po létě v práci unavení, a energie z nedávné dovolené je už pryč? Stresuje Vás ohromné množství úkolů, které je před Vámi? Pojďte se uklidnit a nadechnout se. S námi se se hodíte do psychické ...

Workshop - Ukázka metodiky TWI (Training Within Industry) v praxi - KES, Vratimov

Září 2017   Cílem workshopu je přestavení metodiky TWI a ukázka této metodiky v praxi přímo ve výrobním závodě, kde pomáhá urychlit a zefektivnit zaškolování nových zaměstnanců. Součástí workshopu je prohlídka výroby a tréninkového centra.  ...

Workshop - Ukázka metodiky TWI (Training Within Industry) v praxi - Alco Controls, Kolín

Září 2017   Cílem workshopu je přestavení metodiky TWI a ukázka této metodiky v praxi přímo ve výrobním závodě, kde pomáhá urychlit a zefektivnit zaškolování nových zaměstnanců. Součástí workshopu je prohlídka výroby a tréninkového centra.  ...

Seznámení s nástrojem Six Sigma - zvyšujte kvalitu napříč organizací

Říjen 2017   Osvojte si principy jedné z nejúspěšnějších manažerských strategií Chcete zvýšit kvalitu? Chcete mít Vaše procesy pod kontrolou a nevytvářet chyby? Seznamte se proto s nástrojem Six Sigma! Ať již zpracováváte obrobky nebo vyrábíte plastikové výlisky, vždy je možno dělat to lépe. Kurz Six Sigma Vám pomůže definovat možnosti ...

Keep Cool: obratná komunikace v konfliktních situacích - bravurní zvládání nesnadných situací

Říjen 2017   Praktický trénink odmítání a reagování na kritiku, námitku nebo urážku   Dostáváte se často v rámci své profese jako manažer do citlivých, nesnadných a konfliktních situací svých podřízených, a ne vždy si jste jisti, zda reagujete tak, aby byla situace vyřešena zdárně pro obě strany? ...

Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Září 2017   Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a ...

Staň se úspěšným prodejcem

Září 2017   „Existují dva druhy prodejců, úspěšní a ti ostatní. Záleží jen na vás, do které skupiny se zařadíte.“ Praktický workshop obchodních dovedností Vám ukáže cestu k těm nejlepším výsledkům. Naučíme Vás, co je klíčovým pro získání a následné udržení si zákazníka. Staňte se úspěšným obchodníkem! * „Existují dva druhy prodejců, úspěšní a ti ostatní. Záleží jen na vás, do které skupiny se zařadíte.“ Praktický workshop ...

Manažer ISMS – nové výzvy a příležitosti

Říjen 2017   Navazující školení pro absolventy manažerského ISMS školení, a to z pohledu nových výzev a příležitostí v rámci požadavků norem ISO 2700x seznámí účastníky s novými trendy a „Best practices“ v oblasti informační bezpečnosti ve světle nových výzev, hrozeb a příležitostí. Kurz reaguje na nové podmínky v oblasti informační bezpečnosti a dává návody, jak reagovat na změněné podmínky z ...


Základy efektivního koučování

Říjen 2017   Úvod do koučinku   Jak využít koučink v každodenním vedení lidí   Praktický nácvik pro osvojení základních dovedností - ukázky, modelové situace, hry   Výhody a nevýhody koučinku   ...

TWI&Kata Conference Praha 2017

Listopad 2017   Zvyšování výkonu firmy prostřednictvím zapojení všech úrovní zaměstnanců do neustálého zlepšování   Zaměření na praktickou aplikaci Kata Coaching & Improvement prostřednictvím metodiky Training Within Industry:   Seznámení s principy Kata a křest českého překladu knihy   Případové studie projektů implementace Kata za využití TWI a jejich konkrétní ...

Seminář HR Business Partner

Říjen 2017   Pokud máte pocit, že Váš systém HR není efektivní, HR má malý přehled o práci jednotlivých oddělení a se zavedením pozice HR business partnera žádná změna nepřišla, přijďte si o tom popovídat na náš seminář HR Business Partner.  Obsah semináře:  Rozdíl mezi rolemi HRBP a HR manažera   Případová studie HR business Partneringu   Pohled z praxe   ...

Kurz rozvoje emoční inteligence – nechte spolupracovat IQ s Vaším EQ

Září 2017   Pro koho je kurz určen Všem, kteří chtějí rozvíjet schopnosti své mysli, emocí a inteligence, zlepšit své pracovní výsledky, prostředí či vztahy ve firmě.    Zaměření kurzu Cílem kurzu je rozvíjet emoční a sociální dovednosti účastníků. Zaměřuje se zejména na rozvíjení vztahů na pracovišti, smysl ...

Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémů

Září 2017   Pro koho je kurz určen Kurz je určen manažerům, kteří chtějí do své praxe přenést více systematického projektově orientovaného přístupu a dosáhnout tak lepších výsledků a efektivity pracovních činností.    Zaměření kurzu Cílem kurzu je seznámit se s projektově ...

Kurz prezentace pro pokročilé – vyprávějte své příběhy poutavě

Září 2017   Pro koho je kurz určen Kurz je určen těm, kteří již mají s prezentováním zkušenosti a chtěli by své dovednosti posunout ještě dále netradiční a zábavnou formou.      Zaměření kurzu Cílem tohoto kurzu je zlepšit své prezentační dovednosti netradičním způsobem pomocí příběhů, techniky gamifikace, i...

Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi

Listopad 2017   Upevněte svou roli a buďte manažerem, který motivuje, řídí a podporuje Manažerská praxe přináší celou řadu výzev i pokročilejším lídrům. Jak správně delegovat úkoly, klást otázky a vést efektivní rozhovory a jak vhodně komunikovat nevyhnutelné změny? Poznejte způsoby, jak&...

Praktické řízení projektů - techniky a nástroje pro strategické řízení

Listopad 2017   Správný začátek je nezbytným předpokladem úspěšné realizace projektu, dobře sestavený a motivovaný projektový tým dokáže zázraky Efektivní řízení projektu je podmínkou jeho úspěšné realizace. Je nezbytné nevynechat žádný důležitý krok, ale zároveň netrávit nějakou činností více času, než je ...

PRIM - Zdeněk Novák

Říjen 2017   Nahlédněte do české firmy s příběhem a dozvíte se, jak úspěšně revitalizovat značku, spolupracovat s partnery a obstát tak v silné konkurenci. Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: Jak revitalizovat značku a uspět v boji s konkurencí? Proč spolupracovat s mladými designéry a cílit i na mladší skupiny zákazníků? Jaký přínos má pro tradiční českou značku komunikace na ...

GDPR: Regulace dat a ochrana osobních údajů v souvislostech

Říjen 2017   GDPR – General Data Protection Regulation. Už nějakou dobu jedno z nejdiskutovanějších témat! Úlohou GDPR je zvýšit ochranu osobních dat občanů. Blíží se datum 25.5.2018, kdy nová legislativa EU vstupuje v platnost. Vznikne tak nový nástroj pro posuzování důvěryhodnosti subjektů trhu.  ...

Průběh, řízení a organizace nákupního procesu - nastavte si výkonné nákupní procesy

Říjen 2017   Naučte se úspěšně organizovat a vykonávat nákupní činnosti Efektivní nákup spočívá především ve správném nastavení nákupních procesů a ve fungující spolupráci s ostatními útvary ve firmě. Naučte se, jak efektivně vykonávat, organizovat a řídit nákupní činnosti ...

Základní orientace v controllingu - finanční řízení pro management

Září 2017   Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, ...

Novinky ve mzdách v roce 2018 (on-line kurz)

Srpen 2017   Na semináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdové agendě pro rok 2018, které potřebujete při své práci dobře znát. Součástí budou jak změny v samotném zákonu o zaměstnanosti, tak i v dalších mzdových oblastech (zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmů, další druhy pojištění). * ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2017 Zásadní změny v agenturním zaměstnání, ...

Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (on-line kurz)

Srpen 2017   V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1. 1. 2018 včetně praktických příkladů. * • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vývoj legislativy • Zaměstnavatelé, zaměstnanci, vyměřovací základ. • Ve kterých situacích ...

DPH v příkladech (on-line kurz)

Srpen 2017   Cílem webináře je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1.7.2017 a zdůraznění oblastí uplatňování DPH, ve kterých mají tyto novinky významné dopady. Kurz je vhodný i pro zkušené účetní, které si mohou ověřit správnost postupů v uplatňování DPH v praxi dle nových ustanovení. * • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura. • Nové vymezení dl...

Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (on-line kurz)

Srpen 2017   Cílem webináře je seznámit posluchače s povinnostmi, ale i s právy vyplývajícími z daňového řádu. Výklad se zaměřuje zejména na povinnou elektronickou komunikaci a sankce za nedodržení povinností, včetně způsobu jak se jim vyhnout. * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Povinná elektronická komunikace. • Kdo ...

Je váš názor skutečně váš? Co ovlivňuje vaše názory a rozhodování

Říjen 2017   V průběhu tohoto workshopu přijdete na to, jak si vy osobně vytváříte vlastní názory a podle čeho se rozhodujete. * Je váš názor skutečně váš? Co ovlivňuje vaše názory a rozhodování V průběhu tohoto workshopu budeme poznávat vnější (manipulující) a vnitřní (skutečně naše) cesty k vlastnímu názoru. Zkusíme se orientovat ve vlivech, které na nás ...

Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců

Prosinec 2017   Využívejte psychodiagnostiku při výběrových řízeních i v další práci se zaměstnanci Správně aplikovaná psychodiagnostika vám pomůže odhalit skrytý potenciál uchazečů o práci i stávajících členů vašeho týmu. Seznamte se s psychodiagnostickými technikami, které můžete využívat i&nbs...

Asertivní desatero v praxi - trénink zvládání obtížných situací

Září 2017   Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat ...

Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu

Září 2017   Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a&...

RH443 - Red Hat Enterprise Performance Tuning with exam

Říjen 2017   The Red Hat Enterprise Performance Tuning with exam (RH443) bundle is a combination of the following: Red Hat Enterprise Performance Tuning (RH442) course Red Hat Certificate of Expertise in Performance Tuning exam (EX442) Poptejte kurz u nás - - ...

RH437 - Red Hat High Availability Clustering with exam

Říjen 2017   The Red Hat High Availability Clustering with exam (RH437) bundle is a combination of the following: Red Hat High Availability Clustering (RH436) course Red Hat Certificate of Expertise in High Availability Clustering exam (EX436) Poptejte kurz u nás - - ...

RH414 - Red Hat Server Hardening with Expertise exam

Září 2017   The Red Hat Server Hardening with Expertise exam (RH414) bundle is a combination of the following: Red Hat Server Hardening (RH413) course Red Hat Certificate of Expertise in Server Hardening exam (EX413)   Poptejte kurz u nás - - ...

RH404 - Red Hat Satellite 6 Administration with exam

Říjen 2017   The Red Hat Satellite 6 Administration with exam (RH404) bundle is a combination of the following:     Red Hat Satellite 6 Administration (RH403) course     Red Hat Certificate of Expertise in Deployment and Systems Management exam (EX403) Poptejte kurz u nás - - ...

RH343 - Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting with exam

Září 2017   The Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting with exam (RH343) bundle is a combination of the following:     Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting (RH342) course     Red Hat Certificate of Expertise in Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting exam (EX342) ...

RH319 - Red Hat Virtualization with exam

Říjen 2017   The Red Hat Virtualization with exam (RH319) bundle is a combination of the following: Red Hat Virtualization (RH318) course Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) exam (EX318) Poptejte kurz u nás - - ...

LS220 - Red Hat Learning Subscription Standard

Srpen 2017   Red Hat® Learning Subscription provides access to all Red Hat online training content in a single, annual subscription. The subscription includes on-demand, self-paced learning resources—such as videos,    e-books, hands-on labs, exams, and technical support—with access to all Red Hat products and technologies. Learn from the same high-quality content of a ...

LS120 - Red Hat Learning Subscription Basic

Srpen 2017   Red Hat® Learning Subscription is an exclusive program that provides you with one year s access to all Red Hat Online Learning courses. You will receive unlimited access to our online learning content, up to 400 hours of hands-on lab time, and more than 300 recorded instructor videos. In addtion, you will receive access to the Video Classroom modules that feature ...

EX403 - Red Hat Certificate of Expertise in Deployment and Systems Management exam (EX403)

Říjen 2017   The Red Hat Certificate of Expertise in Deployment and Systems Management exam (EX403) tests candidates knowledge, skills, and ability to use Red Hat products, including Red Hat® Enterprise Linux® and Red Hat Satellite Server, to deploy and manage systems in an efficient, scalable, replicable, and ...

DO409 - Automation with Ansible II: Ansible Tower

Září 2017   Automation with Ansible II: Ansible Tower (DO409) is designed for IT professionals who use Ansible by Red Hat® and need to centrally manage their Ansible projects in a way that scales to large teams and complex enterprise installations using Ansible Tower by Red Hat. This Ansible training is based on Ansible Tower 3, Ansible 2, and Red Hat Enterprise Linux® 7. ...

DO408 - Automation with Ansible with exam

Září 2017   The Automation with Ansible with exam (DO408) bundle is a combination of the following: Automation with Ansible (DO407) course Red Hat Certificate of Expertise in Ansible Automation exam (EX407) Poptejte kurz u nás - - ...

DO406 - Configuration Management with Puppet with Exam

Říjen 2017   The Configuration Management with Puppet with exam (DO406) bundle is a combination of the following: Configuration Management with Puppet (DO405) course Red Hat Certificate of Expertise in Configuration Management with Puppet exam (EX405) Poptejte kurz u nás - - ...

DO281 - OpenShift Administration I with Exam

Říjen 2017   OpenShift Enterprise is a key technology in Red Hat s DevOps story. Using PaaS has proven to accelerate time to market for many organizations. This course provides the knowledge to take advantage of the platform in a popular DevOps environment. In this course, students will learn how to install and configure an instance of OpenShift Enterprise, test the instance by ...

CL221 - Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management with exam

Říjen 2017   The Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management with exam (CL221) bundle is a combination of the following:   Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management (CL220) course Red Hat Certificate of Expertise in Hybrid Cloud Management exam (EX220)   Poptejte kurz u nás - - ...

CEPH130 - Red Hat Ceph Storage for OpenStack Technologies

Listopad 2017   Red Hat Ceph Storage for OpenStack Technologies provides an overview of the Red Hat Ceph Storage architecture and its deployment. This includes deploying the Ceph Storage Cluster (based on RADOS), the Ceph Object Gateway (based on RADOSGW), and the Ceph Block Device (based on RADOS Block Device, or RBD). This course also covers integration with ...

JB451 - Red Hat JBoss Data Virtualization Development with exam

Září 2017   The Red Hat JBoss Data Virtualization Development with exam (JB451) bundle is a combination of the following: Red Hat JBoss Data Virtualization Development (JB450) course Red Hat Certificate of Expertise in Data Virtualization exam (EX450)    Below you will find a description of each component of the bundle. ...

JB249 - Red Hat JBoss Enterprise Application Administration I (including EX248)

Září 2017   The Red Hat JBoss Enterprise Application Development I with exam (JB226) bundle is a combination of the following:   Red Hat JBoss Application Administration I (JB248) Red Hat JBoss Certified Administration (RHCJA) exam (EX248) Below you will find a description of each component of the bundle.  ...

JB226 - Red Hat JBoss Enterprise Application Development I with exam

Říjen 2017   The Red Hat JBoss Enterprise Application Development I with exam (JB226) bundle is a combination of the following:   Red Hat JBoss Enterprise Application Development I (JB225) course Red Hat JBoss Certified Developer exam (EX225)    Below you will find a description of each component of the bundle.  ...

Osobní údaje a GDPR

Září 2017   Aneb život podnikatele před a po strašáku jménem GDPR S osobními údaji dnes nakládá každý. Zvýšenou pozornost jim podnikatelé začali dopřávat poté, co se médii přehnala vlna, skloňující neskloňovatelné GDPR . Co se za touto zkratkou skrývá? Jsou milionové sankce, které na nás Evropská unie chystá, reálné? Jak moc se blížící se úprava týká právě vás? Jste na ni připraveni? A měli byste být? ...

Řízení IT provozu a správa ICT služeb (ICT Operation - ICT Services)

Září 2017   Chcete získat aktuální informace a praktické rady v oblasti moderního provozu IKT (ICT Operation) a poskytování služeb IKT (ICT Services) ve firmách a mezinárodních korporacích? Jste IT manažer nebo Service desk manažer, team leader, IT field support manager, obchodní ředitel, provozní ředitel, střední management, šéf vývojářů či personalista? ...

Moderní metody náboru, sociální sítě a headhunting - mistrovství v LinkedIn II.

Září 2017   Přijďte si rozšířit své poznatky v oblasti náboru zaměstnanců a headhuntingu nejen pomocí sociálních sítí. Ukážeme vám, jak efektivně využívat LinkedIn pro propagaci vaší firmy a získávání těch správných kontaktů na vhodné kandidáty pro vaši společnost. Nastavte si svoje sítě k maximálně efektivnímu propojení s profesionály ve všech ...

Moderní metody náboru, sociální sítě a headhunting - mistrovství v LinkedIn I.

Září 2017   V současné době, kdy svět ovládá Internet, dochází k výraznému vývoji metod a nástrojů v oblasti náboru a najímání zaměstnanců. Roli rozsáhlých náborových týmů dnes z velké části dokáží suplovat sociální média a množství online nástrojů, které jsou využívány jako efektivní prostředek pro vyhledávání nových kandidátů. Takto postupuje dnes ...

Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA - rozšíření funkčnosti a zjednodušení opakujících se postupů

Říjen 2017   Zautomatizujte a ulehčete si práci v Excelu Náplní tohoto kurzu je zvládnutí maker, které zefektivní Vaši práci v Excelu díky zautomatizování často se opakujících činností a rozšíření funkčnosti prostředí Excelu. Kurz Vám přiblíží vytváření a úpravy maker a také ...

Vzdálené týmy na dosah ruky. - Remote teams

Srpen 2017   Vzdálené týmy jsou jedním z trendů dnešní doby. Manažeři již nemusí mít všechny své lidi kolem sebe, řídí je na dálku. Jak tedy můžeme zefektivnit řízení těchto týmů, jak vytěžit maximum z řídkých setkání? A jak zajistit, aby manažer o práci svých vzdálených ...

Jak si dobře vybrat zaměstnance? - Přijímací pohovor & BEI

Říjen 2017   Někdy je velice těžké vybrat toho nejvhodnějšího uchazeče. Na co se při přijímacím pohovoru ptát, jak rozlišit skutečné schopnosti od sebevědomého vystupování či sympatického vzhledu? Na našem workshopu Příjímací pohovor Vám také ...

Jak se prosadit a jak na námitky - Komunikační dovednosti

Říjen 2017   Kurz pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v argumentaci s externím nebo interním klientem, nebo pro ty, kteří mají pocit, že se jim nedaří prosadit se podle vlastních představ. Někdy říkáme ANO, i když chceme říci NE. Jindy jsme zase nuceni ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde