Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czDvoudenní kurz DPH v EU a třetích zemích, včetně příkladů z praxe - Změny v DPH platné k 1.4.2020

Duben 2020   Seminář je určen pro firmy a společnosti, které obchodují s členskými státy EU a se zeměmi mimo EU, účetní a daňové poradce, jejichž klienti se takovou činností zabývají, mírně pokročilým s cílem seznámit je se základními pojmy a principy fungování daně z přidané hodnoty – se zaměřením zejména na plnění v rámci ...

Datové schránky v praxi - vlastnosti, výhody, přednosti i úskalí používání

Duben 2020   podnikatelům, účetním, členům statutárních orgánů, auditorům, asistentům daňových poradců nebo advokátům apod. * Program Jak fungují datové schránky? Výhody a nevýhody   Typy datových schránek, zřízení ze zákona a na žádost   Základy ovládání datových schránek (nastavení, přístup, hesla)   ...

Novela Zákoníku práce, jeho právní úprava platná k 1. lednu 2020 v oblasti pracovního práva, včetně E-neschopenky

Březen 2020   Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva. * Cílem semináře je prezentace v praxi ne...


Místo v tlupě: kdo jsem a kde stojím?

Říjen 2020   Najdete svůj komunikační typ a dozvíte se také, na co si dát pozor ze zdravotního hlediska. Přesvědčíte se, že i Pyšná princezna, Kecal nebo Agresivní víla mají velké plusy pro kolektiv i pro soukromý život. Zrevidujete si, zda vám vyhovuje místo, které vám kolektiv určil. A případně najdete cestu, jak se posunout tam, kde chcete skutečně být. * • místo v tlupě – co to je, kdy a jak k ...

Monolitické železobetonové a předpjaté mosty návrh a výstavba

Květen 2020   Monolitické železobetonové a předpjaté mosty - návrh a výstavba Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT Charakteristika školení: Návrh a výstavba monolitických železobetonových a předpjatých mostů (zakládání, spodní stavba, nosná konstrukce), spřažené ocelobetonové konstrukce. Příklady, rozhodující detaily. ...

Úvod do NLP - Praha

Květen 2020   Jednodenní kurz Úvod do Neuro-lingvistického programování vás uvede do světa NLP. Seznámíte se se základními principy, na kterých je NLP postavené. Získáte celkový přehled o tom, co NLP může nabídnout jak Vám, tak Vašemu okolí, rodině či firmě. A samozřejmě se naučíte prakticky využívat několik vybraných NLP technik. Doporučuje všem nerozhodným ...

Úvod do NLP - Brno

Červen 2020   Jednodenní kurz Úvod do Neuro-lingvistického programování vás uvede do světa NLP. Seznámíte se se základními principy, na kterých je NLP postavené. Získáte celkový přehled o tom, co NLP může nabídnout jak Vám, tak Vašemu okolí, rodině či firmě. A samozřejmě se naučíte prakticky využívat několik vybraných NLP technik. Doporučuje všem nerozhodným ...

DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 (záznam on-line)

Únor 2020   Neuvedeno * • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa ...

Řeč těla aneb co beze slov sdělujeme světu

Květen 2020   Porozumíte tomu, proč jsou nám někteří lidé na první pohled příjemní, probouzí v nás sympatie a důvěru, zatímco jiní v nás vyvolávají nejstotu nebo přímo podrážděnost. Pochopíte, jak přizpůsobit řeč těla dané situaci i parnerovi v komunikaci. Předvedeme si nejtypičtější znaky lhaní a řekneme si, jak je správně číst a rozpoznat. * • základní pravidla čtení řeči těla, proč jsou ...

DO457 - Ansible for Network Automation

Květen 2020   Ansible for Network Automation (DO457) is designed for network administrators or infrastructure automation engineers who want to use network automation to centrally manage the switches, routers, and other devices in the organization s network infrastructure. This course is based on Red Hat® Ansible Engine 2.5 and Red Hat® Ansible Tower 3.2. Learn how to use Red Hat Ansible ...


Nástroje a metody řízení pro interní auditory - NOVÝ TERMÍN KONÁNÍ!

Červen 2020   Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert - konzultant. Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem ...

Neurčité pojmy v zákoně o provozu na pozemních komunikacích

Březen 2020   Kurz je určen široké veřejnosti zajímající se o provoz na pozemních komunikacích a tápajících v některých pojmech, ale také majitelům firem či podnikatelům, kteří mají firemní vozový park a rádi by si ujasnili nejdůležitější pravdila zabránili tak zbytečným pokutám. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL. * Kurz je určen široké veřejnosti ...

Porušení pracovní kázně a jak jej řešit – nástroje pracovního práva

Březen 2020   Kurz je určen zejména pro zaměstnavatele a personalisty, kteří se setkávají anebo se mohou setkat s porušením pracovní kázně a rádi by se dozvěděli jak správně nastalé situace řešit. Nejzásadnějšími tématy jsou např. náležitosti vytýkacího dopisu, výpověď, odstupné, okamžité zrušení pracovního poměru atd. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář ...

Základy bytového práva pro předsedy SVJ

Duben 2020   Kurz je určen zejména pro předsedy společenství vlastníků jednotek, případně pro osoby zajišťující správu nemovitostí včetně plnění některých povinností předsedy SVJ. Podává ucelené informace i laikům, zajímajícím se o bytové právo, zejména z pohledu problematiky společenství vlastníků jednotek. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL. * Kurz je určen zejména pro ...

Územní plán a reality (realitní makléři)

Březen 2020   Kurz je určen především pro realitní makléře zajímající se o stavební právo, zejména pak územní plán a jeho dopad na prodej nemovitých věcí. Pomůže vám porozumnět obsahu územního plánu a objasní klíčové pojmy. Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL. * Kurz je určen především pro realitní makléře zajímající se o stavební právo, zejména pak územní plán a jeho dopad ...

Stavební právo a činnost realitního makléře

Březen 2020   Kurz je určen realitním makléřům a všem, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v oblasti stavebního práva. Seznámí vás s účinnou právní úpravou stavebního práva se zaměřením na oblasti důležité pro realitní makléře. Setkáte se zde s elementárními pojmy jako jsou stavba, pozemek, byt, garáž, rodiinný dům a rodinná domácnost. Čas bude věnován problematice územního plánu, bude osvětlen ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Plánování a instalace prostředí IBM (Lotus) Domino - Notes

Březen 2020   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM ...

Manažer jako průvodce v životním cyklu zaměstnance - Manažerské dovednosti

Březen 2020   Co je to životní cyklus zaměstnance ? Jakou roli mám jako manažer v jednotlivých fázích tohoto cyklu? Jaké znalosti a dovednosti jako manažer potřebuji, abych své podřízené efektivně provázel jejich životním cyklem zaměstnance? Jaké jsou další role v tomto procesu? Kdo další mi v tomto může pomoci? Na co si dát pozor v jednotlivých fázích ...

Hodnotící rozhovor jako nástroj efektivního vedení - Manažerské dovednosti

Březen 2020   Záleží Vám na výkonu Vašeho podřízeného? Chcete strukturovaně a pravidelně ovlivňovat výkon zaměstnance? Chcete profesionálně a strukturovaně vést pravidelné hodnotící rozhovory? Chcete dlouhodobě a cíleně poskytovat hodnotnou zpětnou vazbu? Prostřednictvím hodnotících rozhovorů se naučíte motivovat a vést své zaměstnance k osobnímu ...

5S – Pořádek na pracovišti – červen

Červen 2020   Metoda 5S je součástí štíhlého řízení. 5S vám ukáže, jak zlepšovat procesy, předcházet vadám, snižovat náklady a zvyšovat bezpečnost práce i výkonnost týmu. Pomocí organizace, přehlednosti a čistotě na pracovišti. Na našem školení vás naučíme 5 kroků, které je potřeba v rámci štíhlé výroby i štíhlé administrativy podniknout, abyste vytvořili ...

Požadavky normy IATF 16949:2016

Březen 2020   Cílem kurzu je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu 2 dnů získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015. Zaměříme se především na nadstavbové požadavky IATF 16949:2016. Obsah kurzu: 1. – 2. den Podrobné vysvětlení požadavků normy IATF ...

Komunikační dovednosti

Duben 2020   Praktický workshop, který vás posune ne o jeden, ale o dva kroky dál ve vaší komunikaci. Naše metody jsou jednoduché a okamžitě je v praxi použijete. Jsme mistři na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí. Prostředí, ve kterém se inspirujete nejen lektorkou, ale i ostatními účastníky. Obsah kurzu: Druhy motivace a jak s nimi správně ...

Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus

Březen 2020   Pozice manažera kvality má své zásadní specifikum – v každé organizaci se zpravidla nachází pouze jedna taková pozice, a proto nároky na ni kladené jsou velice pestré, prolínají se do řízení celé společnosti a vyžadují velmi rozsáhlé znalosti, kompetence a dovednodnosti jejího představitele. * Odškolíme 4 vzdělávací cykly za rok. Kurzy ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Březen 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO ...

Interní auditor ISO 50001

Červen 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Zároveň vás doškolíme z nových požadavků ČSN EN ISO 19011:2019. Obsah kurzu: Dáme vám rady ...

Požadavky normy ČSN ISO 45001:2018

Březen 2020   aneb jak na přechod z OHSAS 18001:2007 Všechny firmy jsou zodpovědné za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na jejich pracoviště. Proto je třeba, aby uměly zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. Standard ISO 45001:2018 je mezinárodně ...

Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Březen 2020   Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám krok po kroku vysvětlí požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Obsah kurzu: Principy ...

Interní auditor IATF 16949:2016

Březen 2020   Cílem kurzu je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu 3 dnů získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015. Zaměříme se na nadstavbové požadavky IATF 16949:2016 a jak je auditovat. Obsah kurzu: 1. – 2. den Podrobné vysvětlení požadavků normy ...

Začínáme s floristikou 14.3.2020

Březen 2020   Začínáme s floristikou 14.3.2020 Cena: 2 450 Kč Termín: 14.3.2020 (sobota) Praktické procvičování základních floristických technik spolu s použitím pomocných floristických materiálů. Techniky: práce s rostlinným materiálem (řezané květy, zeleň) technika vázání kytice do spirály práce s dráty technickými i dekoračními ...

Vázané kytice pro začátečníky 21.3.2020

Březen 2020   Vázané kytice pro začátečníky 21.3.2020 Cena: 2 450 Kč Termín: 21.3.2020 (sobota) Pracovní postupy a techniky zaměřené na intenzivní procvičování vazby. Cílem semináře je seznámit účastníky s přípravnými, hlavními i závěrečnými technikami při tvorbě vázaných kytic. Vlastní práce: vysoká kytice kytice kulatá, volně vázaná (do ...

Velikonoční dekorace 4.4.2020

Duben 2020   Velikonoční dekorace 4.4.2020 Kód produktu: 34. Cena: 2 450 Kč Termín: 4.4.2020 (sobota) Květinová výzdoba domova s velikonoční tématikou (pro začátečníky). Náplň: práce s rostlinnými i dekoračními materiály práce s aranžovací hmotou na živé květy pracovní postupy a techniky při vázání kulaté kytice Vlastní práce: ...

Svatební kytice – pracovní techniky a postupy 28.3.2020

Březen 2020   Svatební kytice – pracovní techniky a postupy 28.3.2020 Cena: 2 450 Kč Termín: 28.3.2020 (sobota) Pracovní seminář pro začátečníky. Důraz je kladen na procvičování všech základních technik, používaných při výrobě svatebních kytic. Náplň: Vázání a vypichování svatební kytice Práce s aranžovací hmotou na živé květy (svatební ...

Emoce [zážitkový seminář pro tělo a mysl]

Duben 2020   Na semináři pochopíte význam svých i cizích emocí a naučíte se v nich orientovat tak, abyste se dokázali udržovat v „provozním emočním režimu“. Tedy abyste příliš „neklesali na mysli“, ani zbytečně „nevybuchovali“ a zároveň dokázali využít potenciál kultivovaně projevovaných ...

Konflikt jako příležitost

Březen 2020   Cílem tohoto semináře je ukázat konflikt [střet odlišných názorů dvou nebo více stran] jako běžnou, důležitou a zároveň i přínosnou součást našich ...

Cíle a priority – intuitivní workshop

Březen 2020   Většina lidí je zahlcena velkým množství informací [tisk, rádio, Tv, internet..], zážitky a vjemy, které pak, díky tomuto velkému zahlcení, neumí vytřídit, zpracovat a tím využít jejich plný ...

Asistentka – královna předpokoje

Červenec 2020   Každý šéf vyžaduje od své asistentky jiné povinnosti. Workshop vám pomůže zvládnout obvyklé i ty méně obvyklé náročné situace, které asistentská práce přináší – ať už jste asistentkou v nadnárodní korporaci, nebo držíte stráž například na recepci u několika lékařů s plnými čekárnami. * Aktivní komunikační dovednosti asistentky: • komunikace telefonická, písemná (dopisy, maily...) • ...

Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit

Červenec 2020   V průběhu tohoto workshopu si natrénujete techniky, které určitě neznáte, ale které ve svém životě ihned využijete. * Nebudu vás přesvědčovat, že jste úžasní, že se nemáte bát a tak podobně... Předvedu vám, jak se sebevědomí hraje. A jak ta hra přejde z vašeho těla, svalů, mimiky dovnitř. Ukážeme si triky, jak vám hraní může pomoci získat skutečné ...

Mentalista aneb dokonalá komunikace

Červen 2020   Dozvíte se o principech vědomé komunikace, získáte dovednosti, které vaši komunikaci projasní – a některé techniky ze seriálu Mentalista už pro vás nebudou tajemstvím... * • principy oboustranné komunikace, • jak začít s vědomou komunikací – tedy že vím co říkám a proč to říkám, • proč někdy nejsou naše slova přijímána, • jak to udělat, aby druhá strana slyšela to, co skutečně říkáte, ...

Produktivní čtyřka pro efektivní výkon v pohodě

Duben 2020   Znáte ten pocit, kdy sedíte před monitorem, koukáte do něj a nic... Dozvíte se, jak pracovat celý den s energií, která se vám v průběhu dne mění. Jak využít váš čas podle vašeho nastavení. Jak zlepšit vaši výkonnost, aniž byste se vysílili. * Pokud máte za sebou semináře time managementu, které vám nepomohly, je to dobře. Proč? Téma, které si osvojíte, není o ...

GDPR v personální praxi, monitoring zaměstnanců - OSTRAVA

Duben 2020   Pověřenci, pracovníci personálního oddělení, IT oddělení, účetního oddělení, vedoucízaměstnanci, auditoři, kteří kontrolují nebo rozhodují o zpracování osobních údajůzaměstnanců. Cíl semináře Seznámit účastníky s podmínkami zpracování osobních údajů zaměstnanců ve všechfázích – nábor, trvání pracovního poměru, ...

Technostres – jak ho zvládnout v práci i v soukromí

Květen 2020   Prakticky si ukážeme, co vše se dá udělat pro to, aby vám digitalizace nepřerostla přes hlavu v práci i v soukromí. * • vliv nonstop online kultury na naši psychiku, zdraví i pracovní výkonnost, • hluboká práce vs. pseudo-efektivita: jak tlak na rychlost ohrožuje kreativitu a přemýšlení, • co už věda dnes ví o vlivu technologií na psychiku a nervovou soustavu, • ...

Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky

Květen 2020   Podívejte se na pojmy jako hodnota, talent, silné stránky, flow...v jiných souvislostech. Zjistíte, jaký typ člověka jste vůči okolí (dle metody Umí X Chce a týmových rolí) * 1. Motivace k rozvoji: úspěch x štěstí • překážky ve využití vlastních talentů • krysí závod a jeho nebezpečí • přístupy k osobnímu rozvoji – tradiční, moderní 2. Filozofie ...

Anglicky psaná literatura - překlady posledních pěti let

Duben 2020   Seminář se soustředí na ediční činnost českých nakladatelů v oblasti překladů z angličtiny za období zhruba od roku 2015 do současnosti. Přednost dostanou tituly kvalitní, leč ne vždy dostatečně známé. * Seminář Současná anglicky psaná literatura v českých překladech se soustředí na ediční činnost českých nakladatelů v oblasti ...

Realitní zprostředkovatel – PRAHA

Březen 2020   (nový název kurzu dle zákona o realitním zprostředkování) Jste realitní makléř - ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi dlouhodobě a být připraven - a na to, až po přijetí zákona o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou živností?  Nebo jste dosud v této profesi nepracovali a chcete se rekvalifikovat? Tento akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel je přínosný jak ...

Nájem bytu a nebytových prostor

Květen 2020   Kurz je určen pro všechny realitní makléře a správce nemovitostí. Cílem kurzu je seznámit účastníky semináře s podstatnými aspekty nájemních vztahů a upozornit na nejčastější úskalí vztahů mezi nájemci a pronajímateli. Zajímavé jsou zkušenosti lektorky vyplývající z její advokátní praxe právě v oblasti nájemních ...

EET pro realitní makléře

Duben 2020   Novela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020 Seminář je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům, kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí se připravit na EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET, program proto není ...

SPECIÁLNÍ BETONY 2020

Říjen 2020   SPECIÁLNÍ BETONY 2020 XVII. konference se zahraniční účastí středa – čtvrtek 14. - 15. října 2020 Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem   TEMATICKÉ OKRUHY Okruh I Betony v extrémních podmínkách   odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v ...

Mosty na pozemních komunikacích výstavba. Kapacita semináře naplněna!!

Březen 2020   Mosty na pozemních komunikacích - výstavba KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA!!! Další termín bude vyhlášen v nejbližší době. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1bod. Charakteristika školení: Průběh stavby (příprava stavby, předání staveniště, stavba, kontrolní dny, změny během výstavby, přejímka, předčasné ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Správa uživatelů a serverů

Duben 2020   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. Instalace a konfigurace ...

Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z nového realitního zákona)

Duben 2020   Obsah semináře: * Předmět úpravy realitního zákona - jaké vztahy zahrnuje a koho se týká * Nové pojmy upravené realitním zákonem – vysvětlení obsahu nových právních pojmů a jejich dopadu * Obsah nové vázané živnosti realitního zprostředkování * Kdo může být ...

Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Oáza Říčany)

Srpen 2020   Na semináři získáte aktuální informace z daňové a účetní oblasti. Budete mít příležitost zapojit se do široké diskuze a vyměnit si zkušenosti s dalšími odborníky. Společně budete řešit problematická ustanovení vybraných zákonů. Příjemné chvíle zažijete nejen při pracovních, ale i relaxačních aktivitách. * 20. 8. 2020 (Čt); 11:00–17:00 ...

Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva

Červen 2020   Cílem semináře je seznámit vás s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s přípravou staveb. Zároveň obdržíte základní informace o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva. V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou ...

Aktuální trendy v oblasti talent managementu

Květen 2020   Shrneme si aktuální principy a nástroje talent managementu. Povíme si, jak k talentmanagementu přistupují úspěšné společnosti a jak k dané problematice přistupují. Na základě aktuálních dat z průzkumů se podíváme na aktuální dopručení pro všecnhy, kteří by rádi strategii a řízení práce s talenty implementovali nebo svoji současnou strategii revidovali. * • shrnutí základních ...

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů podle GDPR

Květen 2020   Kamerové systémy jsou dnes využívány především z bezpečnostních důvodů. Při jejich používání může docházet rovněž ke zpracování osobních údajů (pořizují se obrazové či zvukové záznamy fyzických osob). V tomto případě je nutné zohlednit i právní úpravu ochrany osobních údajů, zvláště pak GDPR a v lednu 2020 i Evropským sborem vydané Pokyny 3 - 2019 ...

Jak aktivně naslouchat a dávat efektivní zpětnou vazbu

Duben 2020   Seznámíte se s pravidly aktivního naslouchání a účinné zpětné vazby, po absolvování tohoto semináře se vám již nebudou vršit chyby. Stanete se komunikativnějšími kolegy nebo šéfy, kteří dokáží poskytovat ucelenou zpětnou vazbu. Díky aktivnímu zapojení a praktickým příkladům budete mít možnost nabyté vědomosti ihned vyzkoušet. * • pravidla naslouchání, • ...

Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální marketing jako profesionál

Duben 2020   Z tohoto semináře si odnesete užitečné znalosti o digitálním marketingu a novinkách, zejména o akvizičních prostředcích a strategiích, tj. o cestách získání nových zákazníků. Pay per click, remarketing, webová reklama, outbound marketing...a další. Seminář je veden specialistou na digitální marketing. * • ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde