Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czZáklady tvorby webu pomocí PHP a MySQL # pro začátečníky

Říjen 2016   Jestliže chcete porozumět modernímu způsobu tvorby webových stránek, tak jste na správném místě! Na tomto dvoudenním školení pochopíte, jak tvořit nové webové stránky přesně podle vašich ...

Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi

Prosinec 2016   Indikativní osnova: BLOK 1 – Úvod do tématu * Východiska, cíle a prameny úpravy * Věcná, osobní působnost – vymezení základních pojmů, „překlopení“ stávajícího režimu * Vybrané instituty – písemná forma, trvalý nosič dat, zastupování, přičitatelnost BLOK 2 – ...

Výkonný a pohodový tým

Listopad 2016   Přínosy pro vaši organizaci: * Vyvážené týmy postavené na skutečných příspěvcích svých členů a ne pouze na pracovních funkcích. * Uvědomělí jedinci, kteří dovedou přizpůsobit své chování dané situaci a potřebám byznysu. * Správní lidé plnící správné úkoly vedoucí k výkonnějším týmům. * Komunikace užívající běžný jazyk k prodiskutování týmových záležitostí. * Kvalitní ...

Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)

Září 2016   Neuvedeno * • legislativní rámec, • vnitropodniková směrnice, její úkol a význam, • zásady pro tvorbu vnitropodnikové směrnice, • směrnice zákonné a ostatní, oblasti pro zapracování do směrnic, • náležitosti vnitropodnikových směrnic, jejich platnost, • systém zpracování účetnictví, účetní rozvrh, • oběh účetních dokladů, kompetence a podpisové vzory, • účetní ...


Český pravopis: jistoty a novinky

Listopad 2016   Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že většinu jsme si jich osvojili již před mnoha lety a naše paměť není dokonalá. V tomto ...

Účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikace

Listopad 2016   Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese. Absolvent umí zvládnout teoreticky i prakticky profesi účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, resp. vykonávat samostatně kumulovanou činnost účetní v malých a středních firmách nebo účetní v rámci velkých účtáren řízených hlavním účetním... Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a ...

NOVÝ ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU ÚČINNÝ OD 1. 12. 2016

Listopad 2016   Na semináři se seznámíte s novým zákonem č. 257 - 2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstupuje v účinnost 1. prosince 2016. Zákon změní mnohé oblasti při poskytování úvěrů pro občany, a to i hypotečních úvěrů, které jsou nově zařazeny do úvěrů spotřebitelských. Zákon mění pravidla jak pro spotřebitele, tak také pro subjekty, které tyto úvěry poskytují. Změn ...

10982: Windows 10 - podpora a řešení potíží

Listopad 2016   Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni absolventa kurzů 20697-1 a 20697-2   Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří spravují a podporují desktopy a zařízení s Windows 10, jejich uživatele, sítě a bezpečnost. Primárně je kurz pro pracovníky podpory desktopů (Enterprise Desktop Support ...

Svatební kytice převislá vypichovaná do floristického mikrofonu # pro floriste

Říjen 2016   Svatební kytice převislá vypichovaná do floristického mikrofonu Svatební kytice převislá vypichovaná do floristického mikrofonu Úterý 4. 10. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická ...

Svatební kytice – rosmelie # pro floristé

Říjen 2016   Svatební kytice – rosmelie Svatební kytice – rosmelie Středa 5. 10. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž výroba korpusů seznámení s ocelovými drátky pro přípravu rosmelie seznámení s dvěma techniky ...

Decoupage - podnos # pro kreativci

Říjen 2016   Decoupage - podnos Decoupage - podnos Pátek 7. 10. 2016 od 14.30h – 19:00h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku decoupage Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.30h – 16:00h Technická instruktáž seznámení s pracovním materiálem ukázka postupu práce technika provanc - bitumi 16:00h – 19:00h Pracovní část ...

Enkaustické základy # pro kreativci

Říjen 2016   Enkaustické základy Enkaustické základy Úterý 11. 10. 2016 od 16:00h – 19:00h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na enkaustické základy Lektor: Mgr. Jana Povalová, MBA – akreditovaná lektorka enkaustiky​ Enkaustika je starověká malířská technika malování horkým voskem vhodná pro každého. K enkaustickému malování nejsou nutné umělecké znalosti a ...


Dušičková vazba - floristé # pro floristé

Říjen 2016   Dušičková vazba - floristé Dušičková vazba - floristé Pátek 14. 10. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž ukázka s popis zhotovení 4 vzorů pro prodej dušičkové vazby techniky vypracování korpusu techniky ...

Dušičková vazba - kreativci # pro kreativci

Říjen 2016   Dušičková vazba - kreativci Dušičková vazba - kreativci Pátek 21. 10. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž techniky vypracování korpusu techniky upevnění floristického materiálu šetrné zpracování ...

Konstrukce pro kytice # pro floristé

Listopad 2016   Konstrukce pro kytice Konstrukce pro kytice Úterý 8. 11. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž proč konstrukce? – discuse techniky zpracování materiálů pro tvorbu konstrukci proporce a propočty konstrukce ...

Dárkové balení # pro kreativci

Listopad 2016   Dárkové balení Středa 9. 11. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž seznámení s materiálem využití různého materiálu který najdete běžně v domácnosti ukázka 6 druhů balení různorodých dárků s popisem práce originální ...

Práce s floristickým drátem - CRUSH TECHNIKY # pro floristé

Listopad 2016   Práce s floristickým drátem - CRUSH TECHNIKY Sobota - neděle 12. - 13. 11. 2016 od 13.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na CRUSH TECHNIKY Lektor: mistr floristiky Robert Milkowski 12.11.2016 13.00h – 15:30h Technická instruktáž výklad a ukázka prací s dratem postupy podle neuznavanějšího ...

Advent - floristé # pro floristé

Listopad 2016   Advent - floristé Úterý 15. 11. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž - přednáška o květinách spojených s adventem a vánocemi - ukázka s popis zhotovení 4 vzorů pro prodej adventní ...

Advent - kreativci # pro kreativci

Listopad 2016   Advent - kreativci Středa 16. 11. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž ukázka s popisem zhotovení 4 vzorů pro prodej adventní vazby techniky vypracování korpusu ...

Vánoční svícny - floristé # pro floristé

Prosinec 2016   Vánoční svícny - floristé Čtvrtek 8. 12. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž přednáška o květinách spojených s adventem a vánocemi techniky upevnění svíček ...

Decoupage - vánoční krabice na čaj # pro kreativci

Prosinec 2016   Decoupage - vánoční krabice na čaj Decoupage - vánoční krabice na čaj Úterý 13. 12. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku decoupage Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž seznámení s pracovním ...

Malování baněk a ozdob # pro kreativci

Prosinec 2016   Malování baněk a ozdob Malování baněk a ozdob Pátek 16. 12. 2016 od 16:00h – 19:00h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na enkaustické malování baněk a ozdob Lektor: Mgr. Jana Povalová, MBA – akreditovaná lektorka enkaustiky​ Enkaustika je starověká malířská technika malování horkým voskem vhodná pro každého. K enkaustickému malování nejsou nutné ...

Vánoční svícny - kreativci

Prosinec 2016   Vánoční svícny - kreativci Úterý 20. 12. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž přednáška o květinách spojených s adventem a vánocemi techniky upevnění svíček techniky zpracování ...

Elektronická evidence tržeb (EET) – jak na to v účetnictví a v daních

Říjen 2016   Týká se vás prosincová novinka s názvem elektronická evidence tržeb? Po absolvování semináře pro vás bude EET hračka. ...

Kurz Základy 3D modelování Blender

Prosinec 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy 3D modelování v aplikaci Blender. Blender je aplikace pro vytváření 3D modelů a scén. Na kurzu bude vysvětlen návrh a budou uvedeny základní postupy pro 3D modelování. 3D modelování má v dnešní době velký význam zejména s příchodem 3D ...

Kurz Základy webového programování

Listopad 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy webového programování ve frameworku CodeIgniter. CodeIgniter je framework zaměřený na rychlý a jednoduchý návrh webových aplikací. Výstupem kurzu budou vlastní dynamické webové ...

Kurz Základy jazyka SQL

Listopad 2016   Jednodenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy jazyka SQL. Jazyk SQL je standardně používaný dotazovací jazyk používaný pro relační databáze. Součástí kurzu bude vytvoření databázového systému a následné použití jazyka SQL pro dotazy nad tímto systémem. Účastnící kurzu by pochopí funkci jazyka SQL a jeho využití v praxi. V dnešní době mají databázové systémy velký význam zejména pro analýzu a zpracování ...

Základy relačních databází

Listopad 2016   Jednodenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy relačních databází, protože v dnešní době mají databázové systéme velký význam, zejména pro analýza a zpracování dat. Dozvíte se co je to relační databáze a jakou plní v dnešním světě funkci. Naučíte se jak se navrhují databázové systémy, pochopíte funkci jejich návrhu a využití v praxi. V rámci kurzu si vytvoříte vlastní databázový ...

Kurz Základy programovacího jazyka PHP

Listopad 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy programování v programovacím jazyku PHP. Jazyk PHP je jedním z nejpoužívanějších jazyků pro programování na straně serveru. Účastníci kurzu pochopí základy programování v tomto jazyce a budou umět využít tento jazyk pro interaktivní obsah webových stránek. Znalosti a dovednosti získané na tomto kurzu Vás zavedou do světa webového ...

Kurz Základy počítačů a Windows

Listopad 2016   Dvoudenní počítačový kurz, který vás naučí základy práce s počítačem. Zjistíte co je software a co hardware, budete umět ovládat soubory, okna, panely, plochu, základní programy Windows [malování, kalkulačka…] a mnoho ...

Kurz Základy programovacího jazyka Javascript

Listopad 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy programování v programovacím jazyku Javascript. Jazyk Javascript je jedním z nejpoužívanějších jazyků pro programování na straně klienta. Účastníci kurzu pochopí základy programování v tomto jazyce a budou umět využívat tento jazyk pro interaktivní obsah webových stránek. Znalosti a dovednosti získané na tomto kurzu Vás zavedou do ...

Kurz Základy programovacího jazyka C

Říjen 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy programování v programovacím jazyku C. Jazyk C je jedním z nejstarších a stále ještě hodně využívaným jazykem pro zejména systémové programování a výuku programování. Účastníci kurzu pochopí základy programování na nejnižší úrovni abstrakce. Znalosti a dovednosti získané na tomto kurzu Vás zavedou do světa programování a uvidíte jak ...

Kurz Latex pro začátečníky

Říjen 2016   Jednodenní počítačový kurz ve kterém se naučíte pracovat s programem Latex, který slouží ke kvalitní sazbě dokumentů. Díky získaným dovednostem pro vás bude tvorba kvalitních dokumentů zábavou a hlavně je budete tvořit efektivně a rychle. Latex slouží hlavně pro vytváření dokumentací, technických skript, bakalářských i diplomových prací a knižních publikací ve vysoké kvalitě. Na kurzu se naučíte využívat ...

Kurz Access pro začátečníky

Říjen 2016   Jednodenní kurz během kterého se seznámíte se základními možnostmi programu MS Access. Naučíte se vytvářet relační databáze, plnit je daty, provádět jejich vyhodnocení a zpracování a vytvářet jednoduché aplikace. Po absolvování kurzu budete umět vytvářet tabulky, relace mezi tabulkami, využívat dotazy, vytvářet formuláře, které umožní efektivnějším způsobem pracovat s tabulkami. Dále se naučíte vytvářet ...

Kurz HTML5 a CSS3 pro začátečníky

Říjen 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy jazyků HTML5 a CSS3. Tyto jazyky jsou motorem dnešního internetu. Pochopíte základy zápisu HTML dokumentů a jejich stylování. Znalosti a dovednosti získané na tomto kurzu Vás zavedou do světa webového programování a uvidíte, jak programátor řeší dané úlohy. Po absolvování kurzu budete rozumět stavbě webových stránek. Výstupem kurzu bude vlastní ...

Přechod na Microsoft SQL Server 2016

Listopad 2016   Hlavní témata kurzu * Modul 1: Úvod do SQL Server 2016 Přehled o SQL Serveru 2016 Edice SQL Serveru 2016 Instalace SQL Serveru SQL Server Management Studio * Modul 2: Novinky ve výkonu SQL Serveru Columnstore Indexy Vylepšení In-memory OLTP The Query Data Store Native JSON Temporal tables * Modul 3: Novinky v zabezpečení SQL ...

PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI II – NADSTAVBA PRO POKROČILÉ

Únor 2017   Na tomto semináři navážete na znalosti získané v semináři Prezentační a rétorické dovednosti. Formou cvičení a tréninku si prohloubíte svoje dovednosti v tvorbě prezentací i ve svých prezentačních a rétorických dovednostech. * PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI II – NADSTAVBA PRO POKROČILÉ • pokročilá příprava prezentace, cíle prezentace, • jakou funkci ...

Klub klidných průzkumníků

Říjen 2016   Otvíráme kroužek pro zvídavé chlapce i děvčata od 6 do 10 let [v případě zájmu i pro starší], kteří chtějí přijít věcem quot;na kloubquot;. V podzimním cyklu se dozvíme, jak vzniká zvuk, jak květina cucá vodu ze země, jak pracuje detektiv, jak funguje ponorka, nebo kdy plave železo na hladině a jak to souvisí s vodoměrkou. A spoustu dalšího ...

Orchestrace multikanálové distribuce v moderních i tradičních odvětvích

Listopad 2016   Růst digitální gramotnosti populace je faktem, který silně ovlivňuje nákupní chování u všech generací zákazníků. Platí to i ve vašem odvětví? Nové digitální technologie rozbily tradiční nákupní způsoby - co se vlastně změnilo pro prodávající a nakupující? Každý člověk je unikátní, každý nákup je unikátní - proč firmy ...

Fusion 360 - základní kurz

Říjen 2016   Díky školení Autodesk Fusion 360 se seznámíte s revoluční CAD - CAM - CAE aplikací. Naučíte se vytvářet dokonalé digitální prototypy v jednoduchém pracovním prostředí založeném na web-cloud technologii. Program umí zpracovávat CAD soubory v různých formátech, vytvářet parametrické 3D součásti a sestavy, ale i tvorbu a editaci volnoplošných modelů, vizualizace, publikování a simulaci všech vytvořených ...

Klub šikovných rukou

Říjen 2016   Otvíráme kroužek ručních prací pro děvčata od 8 do 12 let [v případě zájmu i pro mladší či starší]. V podzimním cyklu budeme vlastnoručně vytvářet pokojíček s nábytkem a doplňky pro panenky. Pro panenky také budeme navrhovat a šít, plést či háčkovat vlastní módní ...

Kurz základů pletení

Říjen 2016   Hladce ... obrace ... Upleťte sobě i svým blízkým něco hřejivého, módního a slušivého ...Že to neumíte? My vás to ...

Kurz základů paličkování

Říjen 2016   Také Vás okouzlila křehká krása ručně paličkovaných krajek? Víte, co je herdule nebo podvinek? Nabízíme Vám náš kurz, ve kterém se to nejenom dozvíte, ale navíc si to vyrobíte a naučíte používat! Seznámíte se s tím, jaké pomůcky jsou potřeba, jaké jsou technologické postupy, konkrétní základní vzory a nakonec si vlastnoručně upaličkujete něco pěkného, ať již pro svoji radost či pro radost někoho ...

Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)

Září 2016   Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, • účetní ...

Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 (on-line kurz)

Září 2016   Neuvedeno * Obsah bude upřesněn před začátkem účetní sezóny 2016 - ...

JAK PŘIPRAVIT PROFESIONÁLNÍ PREZENTACI V MS POWERPOINT

Prosinec 2016   Prezentace mohou být vynikající, profesionální a přitom jednoduché. Tohle přesně je PowerPoint. Jedná se přímo o ukázku jednoduchosti, jen je potřeba vědět, jak se oprostit od zbytečně složitých postupů. * JAK PŘIPRAVIT PROFESIONÁLNÍ PREZENTACI V MS POWERPOINT • Microsoft PowerPoint a možnosti vytvoření prezentace, • složení snímku – jak mít snímky přehledné, ...

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ on-line [od 50 Kč - osoba]

Říjen 2016   Školení on-line řidičů referentů - Školení předpisů BOZP pro řidiče služebních osobních vozidel - Školená témata: odborná způsobilost, povinná výbava, správný postup při poruše vozidla a pod. Školení formou e-learningu s certifikátem o provedeném školení. Školení ŘIDIČŮ REFERENTŮ jsou formulována a sestavena způsobem, který Vašim zaměstnancům podá požadované informace ...

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY on-line PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE [od 65 Kč - osoba]

Říjen 2016   Provádíme on-line školení PO. To vše úspornou, jednoduchou a intuitivní formou. 40 % sleva do konce roku ...

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY on-line PRO ZAMĚSTNANCE [od 65 Kč - osoba]

Říjen 2016   Provádíme on-line školení PO. To vše úspornou, jednoduchou a intuitivní formou. 40 % sleva do konce roku ...

ŠKOLENÍ BOZP on-line PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE [od 65 Kč - osoba]

Říjen 2016   Provádíme on-line školení BOZP. To vše úspornou, jednoduchou a intuitivní formou. 40 % sleva do konce roku ...

ŠKOLENÍ BOZP on-line PRO ZAMĚSTNANCE [od 65 Kč - osoba]

Říjen 2016   Provádíme on-line školení BOZP. To vše úspornou, jednoduchou a intuitivní formou. 40 % sleva do konce roku ...

Bezchybný e-mail a jiné texty aneb Pravopisné jistoty a novinky

Říjen 2016   V kurzu systematicky probereme základní pravopisné ...

Pravidla tvorby vnitřních směrnic - Praktický návod ke zpracování vnitřních účetních směrnic dle aktuální legislativy

Říjen 2016   Cílem semináře je zprostředkovat Vám pomocí praktických příkladů správné postupy při sestavování vlastních účetních směrnic. Upozorníme Vás především na problematické okruhy, jimž musíte věnovat zvláštní pozornost, neboť není snadné směrnice neustále novelizovat v prostředí často se ...

EET - elektronická evidence tržeb

Říjen 2016   Seznámíme posluchače se zákonem o EET a o všech důsledcích pro p...

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRVNÍM A DRUHÉM STUPNI

Listopad 2016   Na kurzu získáte informace o průběhu správního řízení v první a druhé instanci, včetně navazujícího soudního přezkumu. * SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRVNÍM A DRUHÉM STUPNI • účastníci řízení, • průběh správního řízení (zahájení řízení, důkazní prostředky, spisová agenda, doručování, vydání rozhodnutí), • možnosti obrany (odvolání, rozklad), • řádné a mimořádné opravné prostředky, • ...

PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017

Leden 2017   Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2017. * Seminář bude zaměřen na očekávané změny zákona o DPH od ledna 2017 podle aktuálního legislativního stavu. OD PŘÍŠTÍHO ROKU LZE PODLE DOSAVADNÍHO NÁVRHU NOVELY OČEKÁVAT ZMĚNY NAPŘ. V TĚCHTO OBLASTECH: Společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení): Každý z ...

NAUČTE SE ŘÍKAT ANO ANEB MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI

Prosinec 2016   Na tomto semináři zjistíte, jaký je rozdíl mezi pozitivním přísupem k životu, pokud se naučíte říkat správně ano místo negativního postoje ne. Budete umět se zastat sami sebe a sebejistě se projevovat. Naučíte se pozitivní principy rozhodování a projevu, které vám do života přinesou pozitivní změny. * NAUČTE SE ŘÍKAT ANO ANEB MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI • jak slova utvářejí ...

PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT NEMOCI

Prosinec 2016   V průběhu tohoto semináře zjistíte, jakým způsobem sledovat informace vlastního těla, pochopit nemoc jako vzkaz a jako šanci na uzdravení a změnu. Dozvíte se, co jednotlivé nemoci znamenají v našem životě, jak vše souvisí s myšlenkami v hlavě a jaké jsou cesty ke změně a uzdravení se. * PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT NEMOCI • jak ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde