Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czVEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM

Srpen 2017   Seminář je zaměřen na zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který od 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137 - 2006 Sb. a je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek. Obecná ustanovení (nové definice, změny, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, některé výjimky a smíšené zakázky). Zadávací ...

Cesty osobního rozvoje – poznejte kdo jste

Prosinec 2017   Často míváme strach a úzkosti a nevíme, odkud pocházejí. V průběhu tohoto semináře najdete k těmto situacím nápovědu, začnete si více rozumět, zjistíte, jak posílit někdy značně pochroumané sebevědomí. Poznání vlastní osobnosti vám napomůže odhalit i skryté silné a slabé stránky, zjistíte, jaké kvality se ve vás ukrývají a jak s nimi můžete dál pracovat. * Cesty osobního rozvoje – ...

Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty

Listopad 2017   Dozvíte se, jak by měla probíhat komunikace personalisty, přímého nadřízeného a nového zaměstnance ještě před nástupem. Odnesete si podrobný návod, co vše je třeba zajistit při nástupu nového zaměstnance, jaké dokumenty jsou součástí jeho osobní složky. Získáte informace, jak předejít případným dohadům z neinformovanosti v oblasti BOZP, PO a hygieny práce. Budete umět ...

Vedení osobního pohovoru s uchazečem

Listopad 2017   V průběhu tohoto workshopu poznáte různé pomůcky pro poznání odbornosti i osobnosti uchazeče. * Vedení osobního pohovoru s uchazečem • co vše pomůže poznat osobnost kandidáta, • praktické otázky, které pomohou zjistit odbornost a osobnost uchazeče, • postupy při výběrovém řízení v závislosti na výběru pozice, • nejčastější chyby, kterých se dopouštíme, • nácviky vedení ...


Hledání vlastního talentu a jeho využití

Listopad 2017   Seminář bude prolnutý řadou testů, pomocí kterých zjistíte, jaký máte talent. Seznámíte se s možnostmi, kde a jak svůj talent můžete využít. Odnesete si vlastní nápady, jak se rozvíjet na své pracovní i životní cestě a jak překonat případné překážky. * Hledání vlastního talentu a jeho využití • co je vlastně talent, • kde a jak u sebe talent hledat, • jak svůj talent dále ...

Aktuální trendy v HR aneb s čím se personalista může potkat

Říjen 2017   V průběhu tohoto dopoledního semináře se seznámíte s aktuálními trendy i zajímavými nápady k diskuzi. * Aktuální trendy v HR aneb s čím se personalista může potkat Zkrácené úvazky, flexibilní pracovní doba, práce z domova: • jak lze efektivně využít navazování několika zkrácených úvazků, • současné trendy v zahraničí a s čím se zanedlouho setkáme i u nás, ...

Jak si dobře vybrat svého kolegu aneb aktuální náborové postupy i pro nepersonalisty

Září 2017   Na tomto semináři se seznámíte s důležitými prvky výběru nových zaměstnanců, dozvíte se, jaká jsou specifika jednotlivých pracovních oblastí a jaké jsou možnosti při hledání vhodného kandidáta. Také si ze semináře odnesete konkrétní funkční postup získávání nových zaměstnanců, praktickou zkušenost stanovení smysluplných požadavků ...

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MS OFFICE V PRÁCI ASISTENTKY

Červenec 2017   V rámci třídenního komplexního semináře získáte ucelený přehled o vytvoření kvalitní textové dokumentace v kombinaci s tabulkami, které zrychlí každodenní práci v MS Excel. Výsledky se naučíte prezentovat v programu MS PowerPoint tak, aby byl celkový dojem ze získaných dat možná co nejvyšší. * EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MS OFFICE V PRÁCI ASISTENTKY Textový editor MS Word • jak ...

Hudební ateliér

Srpen 2017   Cílem Hudebního Ateliéru je pomocí zpěvu, hry na Orffovy hudební nástroje] a poslechu rozvíjet komplexní hudební vnímání a dovednosti účastníků kurzu. Chcete sami aktivně provozovat hudbu a nevíte jak začít? Jste sami aktivní muzikanti, kteří by chtěli k „muzicírování“ přivést ostatní? V tomto případě je náš hudební ateliér vhodný právě pro ...

Jak se úspěšně vypořádat s trémou - užívejte si svá vystoupení před lidmi

Červen 2017   Odhalte příčiny své nejistoty a naučte se, jak s trémou efektivně pracovat Možná už jste vyzkoušeli ledacos, abyste se zbavili trémy. Pracujete na sobě, nakoupili jste si spoustu knížek. Málokdy se však dokážete hnout z místa. Chcete-li se skutečně zbavit trémy, nevystačíte jen s obecnými návody. Odhalte ...

Snižování rizik pomocí interních kontrol - zákon Sarbanes-Oxley (SOX)

Červen 2017   Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých finančních a administrativních procesů. Návod, jak snížit rizika a ochránit firemní zdroje při správném vykazování finančních výsledků, přináší tento americký zákon ...

Průběh, řízení a organizace nákupního procesu - nastavte si výkonné nákupní procesy

Červen 2017   Naučte se úspěšně organizovat a vykonávat nákupní činnosti Efektivní nákup spočívá především ve správném nastavení nákupních procesů a ve fungující spolupráci s ostatními útvary ve firmě. Naučte se, jak efektivně vykonávat, organizovat a řídit nákupní činnosti ...


Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace

Červen 2017   Zvládání námitek, argumentačních oříšků i konfliktů důstojně a bez obav Jednáte při své profesi nebo ve svém postavení často s lidmi? Chcete umět komunikovat přesvědčivě, s autoritou a přitom zdvořile? Získejte potřebnou sebejistotu a osvojte si nové návyky, naučte se předkládat argumenty, ...

Storytelling v obchodě a vedení lidí - vyprávějte příběh a získejte pozornost a zájem

Červen 2017   Vytvořte sdělení, které posluchače upoutá a přiměje je k akci Patříte k lidem, kteří svým kolegům, externím partnerům nebo klientům často sdělují a prezentují nabídky, strategie, reporty a projekty, ať už ústně či písemně, s pomocí PowerPointu nebo bez něj? Chtěli byste posílit zaujetí posluchačů a snadněji je ...

Inzerujte na Facebooku a Instagramu - reklamní kampaně na sociálních sítích

Červen 2017   Využijte inzertní systémy na sociálních sítích a najděte nové zákazníky on-line Na Facebooku a Instagramu se pohybuje kolem 4,5 milionu Čechů. Inzertní systémy těchto sítí nabízejí řadu nástrojů a funkcí, které vám umožní úspěšně propagovat vaše produkty, služby, ...

Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi

Červen 2017   Upevněte svou roli a buďte manažerem, který motivuje, řídí a podporuje Manažerská praxe přináší celou řadu výzev i pokročilejším lídrům. Jak správně delegovat úkoly, klást otázky a vést efektivní rozhovory a jak vhodně komunikovat nevyhnutelné změny? Poznejte způsoby, jak&...

Krotitelé času - time management pro každý den

Červen 2017   Naučte se řídit svůj čas, plánujte efektivně své úkoly a zbavte se stresu Váš diář praská ve švech, práce přibývá a vy nevíte, do čeho se pustit dřív? Zapomínáte na schůzky, na stole se vám hromadí dokumenty a nemáte čas diskutovat s kolegy o aktuálních projektech? Řekněte stop dříve, než váš výkon klesne pod únosnou mez! Trénink time managementu vás ...

Jak dlouhodobě podávat excelentní výkon a nezbláznit se - priority Management and Work Life Balance

Květen 2017   Srovnejte si priority, začněte vědomě emocionálně sdílet Pracujete naplno, ale necítíte se šťastní, nebo něco brání vaší spokojenosti? Víte, co je pro vás opravdu důležité, co vás nabíjí energií a kde naopak o sílu přicházíte? Objevte zdroje ...

Štíhlá administrativa - jak mít náklady pod kontrolou

Květen 2017   Skoncujte s plýtváním v administrativě a optimalizujte své nevýrobní procesy Zatímco výroba zažila ve většině podniků již několik vln optimalizace, z nichž každá přinesla úsporu nákladů, administrativě se tyto trendy zatím spíše vyhýbaly. Statistiky přitom ukazují, že více než polovinu času ...

10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod

Květen 2017   Buďte těmi, kteří udávají směr obchodního jednání a vyhrávají Zlepšete své vyjednávací schopnosti, buďte přesvědčiví, připravujte se správně na obchodní jednání a argumentujte adekvátně. Zkušený obchodník s vámi projde cestu deseti klíčových kroků k posílení suverenity up...

Náklady a úspory v nákupu - snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům

Květen 2017   Naučte se používat osvědčené metody pro dosahování úspor v nákupu Úspěšný nákup materiálu, investic, oprav či služeb má velký potenciál přispívat k efektivnímu hospodaření firmy. Snižujte náklady ve své firmě prostřednictvím využití potenciálu nákupu. Vytvořte si efektivní strategii ...

Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I - buďte oporou manažera i pracovního týmu

Květen 2017   Naučte se efektivně komunikovat v každé situaci a získejte profesionální jistotu Komunikačně zdatná a organizačně schopná asistentka je nepostradatelnou oporou svého nadřízeného i celého týmu. Jak naplnit očekávání a zároveň posílit ...

Rozpoznejte manipulaci a naučte se bránit - praktické rady, jak nepodléhat nejen citovým útokům

Květen 2017   Nenechte se vmanipulovat do negativních pocitů a staňte se rovnocenným partnerem Dostáváte se do situací citového vydírání a nevíte si  v nich rady? Víte, kdy je s vámi manipulováno? Kdy čelíte konstruktivní kritice a kdy se komunikace ...

Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Květen 2017   Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a ...

10 triků superprodejců - techniky, se kterými získáte nové zákazníky

Květen 2017   Osvojte si důležité návyky a dovednosti pro uzavření úspěšného obchodu Dobré výsledky prodeje nejsou dílem náhody, ale důkladné přípravy. Začínáte s prodejem a chcete zjistit, co se od vás očekává? Jak jednat se zákazníky a jak zjistit, co potřebují? Chcete ...

(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci s Jiřím Kulou - jak se pohybovat v „pool of crocodiles“

Květen 2017   Buďte motivujícím i motivovaným leaderem, zahoďte pochybnosti a prosaďte se Dosahování výsledků, chování a vedení lidí v korporátním prostředí má svá specifika. Dobrý manažer zvládá kvalitní a dobře načasovanou sebeprezentaci a sebeprosazení stejně jako schopnost čelit „špinavým“ ...

Spokojený pacient - efektivní komunikace v lékařské praxi

Květen 2017   V dnešní době existuje systém hodnocení nemocnic pacienty a jsou také vyhlašovány nejlepší nemocnice… Jak mohou samotní lékaři, sestry a pomocný personál ovlivnit tyto výsledky? Operace většinou probíhají perfektně, ale to pacienti nevidí. Zato vidí a slyší přístup a komunikaci zdravotnického personálu. Často pacientům neuniknou ani nedostatky spojené s předáváním ...

AngularJS

Květen 2017   Kurz AngularJS je školení pro vývojáře Javascriptu, kteří chtějí poznat nové paradigma při práci na front-end aplikacích pomocí frameworku AngularJS. Kurz AngularJS zvládnou i programátoři z jiných objektově orientovaných jazyků, kdy používají návrhové vzory MVC. Důležitý předpoklad pro zvládnutí kurzu je především znalost syntaxe HTML (XML) a CSS. Jakékoliv zkušenosti s prací s daty mezi klientem a serverem na pozadí pomocí ...

Kontrola na místě u příjemce dotací a příspěvků v roce 2017

Září 2017   Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * Kontrola na místě u příjemce dotací a příspěvků v roce 2017 Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu • vyžádané doklady a další dokumenty ke kontrole • způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory • co je nutno vědět o ...

nazev_akce href= abidka - seminare a treninky - sap controlling 12 - >SAP controlling ... Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices

Listopad 2017   Popis Rychlý, pružný a adresný přístup ke kvalitním informacím je úzce svázán s kvalitou manažerských rozhodnutí, to je funkce řešení SAP. Konverzi provozních dat na strategické informace s ...

nazev_akce href= abidka - seminare a treninky - power bi desktop od a do z - >Power BI Desktop od A do Z ... Interaktivní reporty 21. století

Listopad 2017   Popis Máte rádi interaktivní reporty? Chcete data svým šéfům, kolegům či zákazníkům poskytnout v přehledné a zajímavé podobě? Potřebujete mít reporty dostupné online včetně okamžité aktualizace výsledů? Nebo chcete data publikovat na tabletu ...

nazev_akce href= abidka - seminare a treninky - moderni manazersky reporting a kpis 3 - >Moderní manažerský reporting a KPI`s ... Podpořte rozhodování manažerů

Září 2017   Popis Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy v každé společnosti. Teprve poté má smysl se zabývat správným výběrem dat a vhodnou vizualizací. ...

Stavby, pozemky a nemovitosti z hlediska aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR

Červen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: Východiska pojetí nemovité věci v občanském zákoníku stavba jako součást pozemku (včetně přechodného režimu) v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu Veřejné seznamy v nové právní úpravě a judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu formální a materiální ...

Obce, její příspěvkové organizace, obchodní společnosti, místní spolky a EET v praxi

Červen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Povinnosti územních samosprávních celků a jejich neziskových organizací, spolků k elektronické evidenci tržeb. Obsah: * Kdy je obec povinna plnit evidenční povinnost * Jaké příjmy obce se týkají EET * Povinnosti ...

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele

Červenec 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími instituty obsaženými v zák. č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho ...

Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a dalších útvarů ve státních orgánech, obcích, krajích, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a pro vedoucí zaměstnance. ...

Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a majetkových útvarů a interní auditory Obsah: Vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu interního ...

Zrušení a vypořádání podílového vlastnictví– vybrané otázky se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi NS ČR

Červen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-160 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je zprostředkovat závěry soudní praxe prezentované ...

Stavební řád v aktuální judikatuře NSS ČR

Květen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: V přípravě : Obsahem bude seznámení s judikaturou správních soudů, zejména NSS k problematice stavebního řádu, tedy části 4. a 5. zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nepůjde tedy o systematický výklad jednotlivých institutů stavebního řádu ale o představení a rozbor systematizované judikatury. Úvod – jak (ne)pracovat ...

IELTS - Sydney Business and Travel Academy - Austrálie

Květen 2017   Kurz angličtiny ve městě Sydney pořádaný na škole Sydney Business and Travel Academy - Austrálie.Detailní informace o škole Sydney Business and Travel Academy a pořádaných kurzech naleznete na adrese . - skola - australie - sydney-business-and-travel-academy - Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese . - skola - australie - sydney-business-and-trav...

Letní intenzivní dopolední FJ - fal zač (francouština)

Červenec 2017   Věděli jste, že letní pauza může zpomalit jazykový pokrok až o 30 %? Nezpomalujte! V Tutoru můžete studovat jazyky i v létě.   Proč chodit na letní kurz:   procvičíte si, co už umíte, a získáte nové znalosti   zažijete výuku hravou formou a pořádně se ...

Základy projektového řízení - principy a pravidla pro úspěšný projekt

Červen 2017   Seznamte se s metodikou projektového řízení a prakticky využijte získané dovednosti a schopnosti při tvorbě projektů! Řízení projektů vychází z faktu, že v okamžiku, kdy rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je nutné použít adekvátní metody pro řízení celé akce. K řízení ...

Základní orientace v controllingu - finanční řízení pro management

Květen 2017   Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, ...

Český pravopis: jistoty a novinky

Červen 2017   Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že většinu jsme si jich osvojili již před mnoha lety a naše paměť není dokonalá. V tomto ...

Novela zákoníku práce 2017

Květen 2017   Hlavním cílem společného setkání bude seznámeni s připravovanou novelizací zákoníku práce pro rok 2017, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, možné budou osobní k...

HR marketing a controlling aneb co můžeme propagovat a co měřit

Květen 2017   Účastníci získají inspiraci pro systematický přístup k HR marketingu, uvědomí si jak mohou být firmě prospěšní a lépe „prodávat “ svou firmu. Uvědomí si celý systém řešení jak snáze najít a udržet kvalitní zaměstnance. Zároveň se seznámíme se vším, co je v HR měřitelné, co, komu a kdy a jakou formou máme reportovat. Probereme efektivní řízení nákladů, ...

DPH – nejčastější chyby a čeho se vyvarovat

Květen 2017   Cílem semináře je seznámit s nejčastějšími chybami, které se vyskytují při uplatňování daně z přidané hodnoty a navrhnout postupy, jak se jich ...

Manažer do naha s Jiřím Kulou - hloubkový trénink pro manažery a leadery

Květen 2017   Odhalte a překonejte vnitřní překážky a využijte plně svůj potenciál Jste úspěšní, pracujete na sobě, prošli jste různými školeními a stále se zlepšujete. Přesto cítíte, že své schopnosti nevyužíváte naplno, nebo vaše výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí. Prozkoumejte do hloubky, jaká je kvalita vašeho rozhodování a ...

Základy počítačových sítí a protokolu TCP - IP - Úvod do počítačových sítí

Květen 2017   Odhalte tajemství domácích i podnikových počítačových sítí i Vy V tomto kurzu pochopíte základní principy fungování komunikace v sítích TCP - IP a naučíte se jejich konfiguracím. Díky tomuto kurzu získáte znalosti fungování přenosu dat v síťovém prostředí, budete umět konfigurovat síťová zařízení, vytvářet routovací ...

Tvorba prezentace v 21. století - skoncujte s nudnými prezentacemi a buďte kreativní

Květen 2017   Vytvářejte prezentace s jednoznačnou informační hodnotou, které zaujmou O obchodním úspěchu rozhoduje především znalost konkurence a také schopnost zvládat přemíru informací, které dnešní doba přináší a které potřebujete svým podřízeným, partnerům i zákazníkům poskytnout. ...

Letní intenzivní dopolední NJ - fal zač (němčina)

Červenec 2017   Věděli jste, že letní pauza může zpomalit jazykový pokrok až o 30 %? Nezpomalujte! V Tutoru můžete studovat jazyky i v létě.   Proč chodit na letní kurz:   procvičíte si, co už umíte, a získáte nové znalosti   zažijete výuku hravou formou a pořádně se rozmluvíte ...

Píšeme s velikány světové prózy

Červen 2017   Začínáte psát prózu? Nebo už píšete a chtěli byste ve svém psaní pokročit? Přiučte se u největších světových spisovatelů! Spisovatel a básník Viktor Špaček s vámi na třech lekcích probere všechny nejdůležitější fenomény prozaického řemesla a vše doloží na dílech klasiků. S Johnem Steinbeckem se naučíte charakteristice postavy, u Francise Scotta Fitzgeralda se přiučíte kompozici, s Raymondem Carverem se ...

Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví

Říjen 2017   Na semináři budete seznámeni s pozitivně-právní úpravou typové licenční smlouvy v občanském zákoníku. Po absolvování semináře budou vědět, k jakým předmětům duševního vlastnictví ji lze uzavřít na základě prezentované typologie práv duševního vlastnictví. Cílem semináře je také představit vám právní povahu a ochranu informací, včetně přesahu do veřejného sektoru a prostorových ...

Troubleshooting BIG-IP LTM v12

Září 2017   Cíle kurzuTento kurz přinese systémovým a síťovým specialistům znalost a praktické zkušenosti s metodikou a nástroji pro řešení problémů spojených s konfigurací a administrací systému BIG-IP LTM.**Komu je kurz určený:**Systémovým a síťovým administrátorům zodpovědným za instalaci, nastavení, konfiguraci a administraci BIG-IP LTM systému.Obsah kurzu+ Konfigurační projekt (základní konfigurace BIG-IP, ...

BIG-IP Application Security Manager v12.x

Červen 2017   Cíle kurzuSeznámit síťové specialisty s produktem F5 Application Security Managera, zejména:+ Jak s použitím ASM chránit webové a XML aplikace proti útokům+ Instalovat, konfigurovat a spravovat bezpečnostní politiku+ Pochopit vytváření návrhů politiky na základě sledování provozu+ Další techniky zvyšující bezpečnost webové aplikace**Komu je kurz určen:** síťovým a systémovým admin...

Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího

Červen 2017   Naučte se o uchazeči zjistit to, co potřebujete vědět Správně vedený přijímací pohovor vám o uchazeči o zaměstnání řekne více než písemný životopis. Chcete se vyhnout úskalím, která přináší klasický přijímací pohovor, a dozvědět relevantní informace? Vyberte si vhodného ...

Asertivní desatero v praxi - trénink zvládání obtížných situací

Červen 2017   Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat ...

Akvizice - nedílná součást profesionálního obchodu

Květen 2017   Postupujte tak, abyste neztratili příležitost jediné akviziční schůzky Umění získávat nové zákazníky patří mezi základní předpoklady úspěchu každého, kdo se zabývá obchodem. Pomůžeme Vám identifikovat slabá místa Vašeho akvizičního procesu. Koncepčně se zaměříme na akvizice nových zákazníků s cílem usnadnění nastavení standardů práce na akvizi...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde