Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czPřišla k Vám některá státní inspekce nebo už Vám dala i pokutu? Poradíme, co dělat.

Říjen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV : Seznámit posluchače jak postupovat v případě návštěvy některé ze státních inspekcí ...

Účetnictví příspěvkových organizací pro školy

Září 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-260 - 2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v roce 2017 Akreditace: MV : V oblasti právních předpisů platných pro účetnictví a daně dochází k častým a ...

Správní řád paragraf po paragrafu - PŘESUN Z 12.9.

Září 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní ...

Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací v praxi - PŘESUN Z 30.8.

Říjen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2017, Název akreditace: Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací Akreditace: MV : Každý chce být asertivní. Tak proč se pořád hádáme a ...


Zákoník práce 2019 (záznam on-line)

Srpen 2019   Neuvedeno * OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA • povinnosti zaměstnavatele ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance ZÁKONÍK PRÁCE VE VAZBĚ NA OBČANSKÝ ...

BEHAVIORÁLNÍ POHOVOR A DALŠÍ PŘÍSTUPY K VEDENÍ POHOVORU -

Září 2019      Praktický seminář zaměřený na výběr a rozvoj zaměstnanců pomocí behaviorálního rozhovoru.  Cílem je seznámit účastníky s metodou behaviorálního rozhovoru a dalšími přístupy k vedení pohovoru, včetně možných úskalí, tipů a triků. Účastník si rovněž prakticky vyzkouší vedení pohovoru ze všech perspektiv.  Obsah semináře:   - pohovor jako ...

ÚPRAVA DOKUMENTŮ PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910 -

Září 2019     Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Šablony pro různé typy písemností v - úřední praxi, - obchodní praxi. Jednotný vizuální styl. Zásady pro: - psaní e-mailů, - vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů doručovaných prostřednictvím datových ...

Jak získat zákazníky a udělat z nich klienty

Prosinec 2019   Naučíte se myslet tak, že každý projekt, proces, aktivita či jen záměr budou nositeli potenciálu pro získávání a udržování...nejen zákazníků. 100% prakticky zaměřeno. * Jak získat zákazníky a udělat z nich klienty • strategie a taktika získávání zákazníka pomocí produktů a služeb, cenotvorby, distribuce, komunikace a dalších byznys nástrojů, • akviziční segmentace pro B2C i B2B ...

Rekvalifikační kurz HOSPODYNĚ V DOMÁCNOSTI

Říjen 2019   Otevíráme zcela jedinečný rekvalifikační kurz Hospodyně v domácnosti. V kurzu se naučíte, jak kvalitně, dobře a rychle uklízet v domácnosti. Budete se dobře orientovat v nabídce úklidových čisticích prostředků a pomůcek a budete znát způsoby údržby různých druhů povrchů. Naučíte se pracovat s domácími spotřebiči. Budete umět kvalitně a rychle žehlit košile i kalhoty a to podle druhu ...

Aktuální související a prováděcí předpisy k zákoníku práce

Listopad 2019   Odborný program: * Legislativní aktuality v době konání semináře * Uplatňování zákona o nemocenském pojištění v personální praxi (otcovská dovolená a pracovní volno k ošetřování) * Zákon o zdravotní péči o zaměstnance * Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské ...


Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích

Říjen 2019   Odborný program: * Oblast občanského zákoníku - Legislativní aktuality v době konání semináře - Požadavky na smlouvy a dohody v pracovněprávních vztazích podle občanského zákoníku - Smlouvy a dohody jako dvoustranné formy právního jednání - Neplatnost smluv, dohod a jednostranného právního ...

Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel v roce 2020

Prosinec 2019   Odborný program: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře: - Aktuální otázky: Sick days (placené pracovní volno ke zdravotním účelům + daňové souvislosti), prodloužení otcovské dovolené, vyšší rodičovský příspěvek, zrušení karenční doby, kontrola zaměstnavatele, odpovědnost vedoucího a ...

Fakturace od A do Z v praxi roku 2019

Říjen 2019   Školení je zaměřeno na oblast práce s fakturami, zálohovými fakturami, proformafakturami a daňovými doklady k přijatým platbám. Probereme problémové okruhy mezi které mimo jiné patří - opravné doklady, slevy, poukazy, přijetí úplaty a také inventarizační rozdíly.  * Seminář je určen pro fakturanty, účetní v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře. Vysvětlíme si základní principy a postupy ...

Kouč Neuro-Lingvistického Programování - NLP # pro je určený především pro manažery a týmové vedoucí se zájmem o maximalizaci výkonu svých lidí pomocí koučování

Září 2019   Akreditovaný výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování - NLP je praktický a vysoce zážitkový rozvojový program, který nastartuje vaši kariéru a zároveň podpoří hlubokou životní změnu. Dnešní doba vyžaduje efektivitu, ...

Kouč Neuro-Lingvistického Programování - NLP # pro je určený především pro manažery a týmové vedoucí se zájmem o maximalizaci výkonu svých lidí pomocí koučování

Září 2019   Akreditovaný výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování - NLP je praktický a vysoce zážitkový rozvojový program, který nastartuje vaši kariéru a zároveň podpoří hlubokou životní změnu. Dnešní doba vyžaduje efektivitu, ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat pro pokročilé

Září 2019   Cílem kurzu je rozšířit si znalosti o Analysis Services na maximální možnou úroveň pro vytváření pokročilých OLAP řešení. Kurz se věnuje pokročilé práci s dimenzemi i fakty, optimalizací OLAP kostek a MDX dotazů, real-time kostkám, jakož i pokročilé administraci Analysis Services a škálování výkonu. Do detailů se věnuje praktickým problémům, které vznikají při vývoji a ...

MikroTik - základní kurz

Září 2019   Kurz platformy MikroTik vybaví uchazeče znalostmi potřebnými pro nasazení a provoz MikroTik routeru v instalaci malého až středního rozsahu. V prvním bloku kurz sjednocuje nejdůležitější potřebné znalosti architektury TCP - IP, následně se zabývá základními principy operačního systému platformy MikroTik (RouterOS), poté navazuje konfigurací IPv4 a IPv6 charakteristik, konfigurací a zabezpečením WiFi sítě, jsou ...

Javascript pro pokročilé a Node.js

Září 2019   Účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů. Naučí se psát robustní, rychlé a bezpečné aplikace, moderní skripty pro běžně používané aplikace s minimálním úsilí. Naučí se používat Node.js a jeho balíčky včetně jejich implementace. * Účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových ...

SharePoint Server - pokročilá administrace

Září 2019   Kurz je určen správcům SharePointu, kteří již ovládají základy správy SharePointu, a potřebují se zdokonalit v pokročilejších tématech, čí nasazovat pokročilejší funkcionalitu SharePointu. Kromě toho se kurz věnuje pokročilému zabezpečení farmy, integraci s externími systémy, pokročilé správě vyhledávání, nasazování vlastních řešení, a upgradu na novější verze. Je potřebný pro ty, kteří ...

Restartem k načerpání energie

Červen 2020   ů. Objevíte v sobě zdroje a novou energii pro to, abyste skutečně začali realizovat to, o čem zatím možná jen sníte nebo to odkládáte a čekáte na vhodnou dobu.   ...

Kreativita v řízení

Březen 2020   Kreativní metody řízení obsahují: Základní rozdělení typů dle orientace v čase: minulost, pítomnost, budoucnost Základní rozdělelní: instinkty, emoce a rozum Jací jsme my : sami sebou. Výhody a nevýhody v soukromí, v obchodě, na pracovišti Jak se chovají v kolektivu Jak se rozhodují a nakupují Jak plní úkoly a jak je delegujeme Jak hospodaří s ...

WORK LIFE BALANCE pro pomáhající pracovníky

Prosinec 2019   Jednodenní kurz poskytuje základní úvod do problematiky WORK LIFE BALANCE. Účastníci jsou seznámeni se základními postupy a principy a možnostmi využití WORK LIFE BALANCE pro prevenci syndromu vyhoření při výkonu profese pomáhajícího pracovníka. ...

Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly (záznam on-line)

Srpen 2019   Neuvedeno * • kurz pro přepočet cizí měny – v účetnictví (pevné, denní), u DPH (tuzemsko, EU, třetí země), • faktury vystavené v CZK a zároveň v cizí měně, • kurzy pro opravný daňový doklad u DPH, • kurzové rozdíly při úhradě dluhů a inkasu pohledávky, • záloha v cizí měně a její vyúčtování - kurzové rozdíly, • zápočet pohledávek v cizí měně, ...

Účetní a daňové doklady, fakturace (záznam on-line)

Srpen 2019   Neuvedeno * • informace GFŘ k fakturaci, • členění daňových dokladů a jejich náležitosti, • vyúčtování záloh, resp. úplat, • přepočet cizí měny pro potřeby DPH, • uplatňování dokladů z časového hlediska, • daňové doklady u přenesení daňové povinnosti na příjemce, • forma daňových dokladů a její převod, • účetní doklady, • požadavky dalších předpisů ...

Daňový řád pro účetní 2019 (záznam on-line)

Srpen 2019   Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu • Novela daňového řádu – zneužití práva • Povinná elektronická komunikace • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu • Povinnosti účetních a daňových poradců podle zákona o AML • Plná moc na zastupování • Spis daňového subjektu u správce daně a možnosti nahlížení do spisu • Elektronická ...

Zaměstnávání cizinců 2019 (záznam on-line)

Srpen 2019   Neuvedeno * Zaměstnávání občanů Evropské unie a EHP: • oznamovací povinnost vůči: Úřadu práce, zdravotním pojišťovnám, správám sociálního zabezpečení, • odvody pojistného na SZ a ZP, • zvláštní situace u odvodu pojistného daňový nerezident, tiskopis A1 odvod pojistného podle cizího práva, • fyzická osoba občan EU a daň z příjmu. Zaměstnávání cizinců: • zákon ...

ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery

Srpen 2019   Bude upřesněn. * Obsah bude brzy ...

ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020

Srpen 2019   Bude upřesněn. * Obsah bude brzy ...

ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém

Srpen 2019   Bude upřesněn. * Obsah bude brzy ...

ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2020

Srpen 2019   Bude upřesněn. * Obsah bude brzy ...

ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020

Srpen 2019   Bude upřesněn. * Obsah bude brzy ...

Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady

Duben 2020   Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete správně pracovat s účetními a daňovými ...

ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020

Srpen 2019   Bude upřesněn. * Obsah bude brzy ...

Znalecký posudek z pohledu odběratele

Únor 2020   Na semináři získáte praktickou dovednost spočívající v orientaci ve znaleckém posudku, jeho utváření a jeho hodnocení. * • kdy zadat znalecké zkoumání (posudek), • jak správně vybrat znalce pro vypracování znaleckého posudku (otázka oboru, odvětví a specializace znalců), • vybrat si znalce fyzickou osobu či znalecký ústav? – klady a zápory volby, • jak zadat znalci otázku, • ...

Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v příspěvkové organizaci

Únor 2020   Na semináři se seznámíte s podstatou směrnic a dalších vnitřních předpisů zejména ve finanční a administrativní. Představíme vám nejpotřebnější směrnice a doporučíme jejich vhodnou formu tak, aby směrnice efektivně pomáhaly v řízení organizace a zajistily její hladký chod. Ukážeme vám, jak konkrétní zákony zpracovat ...

Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna

Únor 2020   Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní. * • vedení pokladny a pokladní knihy, • pokladní operace, • práva a povinnosti pokladních pracovníků, • vnitropodnikové směrnice vztahující se k této problematice, • hmotná odpovědnost, ...

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020

Únor 2020   Na semináři se seznámíte s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní. Budou nastíněny zákonné možnosti tak, aby poskytnutí benefitu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda. * • možnosti zaměstnavatele při poskytování výhod zaměstnancům z hlediska daně z příjmů a dopadu na ...

Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových směrnic podle změn roku 2020

Únor 2020   V každé účtárně se musí správně a rychle zareagovat na změnu předpisů pro rok 2020. Je nezbytné upravit účetnictví, kontrolní vazby a zkontrolovat a upravit vnitropodnikové směrnice tak, aby odpovídaly nejen požadavkům zaměstnavatelů, ale především změnám v účetních a daňových předpisech. Na semináři proto ...

Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací

Únor 2020   Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. vyúčtování dotací, inventarizace účtů, sestavení rozpočtu na další rok apod. * Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně ...

Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020

Únor 2020   Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti. * • vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, ...

ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2019

Srpen 2019   Bude upřesněn. * Obsah bude brzy ...

Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně procvičování na příkladech

Únor 2020   Na semináři se seznámíte s rezervami a opravnými položkami, a to jak z pohledu účetnictví, tak aktuální daňové legislativy. Vše jasnou a srozumitelnou formou. * • úvod do problematiky, • opravné položky versus rezervy, • legislativní vymezení obou pojmů; zákon č. 593 - 1992 Sb., o rezervách, • ...

Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce 2020 krok za krokem

Leden 2020   Na semináři se lektor zaměří na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Seznámíte se současnou právní úpravou v dané problematice pro rok 2020, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek a to podle posledního právního výkladu. * Právní předpisy ...

Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020

Leden 2020   Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2020. V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která doznala změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky. * • změny dodacích ...

ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019

Srpen 2019   Online kurz je zaměřen na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se právnických osob. Posluchačům bude poskytnut podrobný výklad všech novelizovaných ustanovení pro rok 2020 a dále budou připomenuty nejdůležitější změny v roce 2019 v návaznosti na podávání daňového přiznání za rok 2019. * ...

Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro rok 2020

Leden 2020   Na semináři se dozvíte, jak vyplnit daňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a co nového vás čeká v roce 2020. * Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a přijaté změny pro rok 2020: • předmět daně z příjmů fyzických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování, • úplatné a bezúplatné příjmy, osvobozené od daně, ...

Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020

Leden 2020   Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2020. * Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2020. Do zákona o DPH by měla být implementovaná směrnice, kterou se zavádí tzv. quick fixes, tedy prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy. Podle návrhu má zákon o DPH znovu definovat přemístění zboží v § 4 (doposud § 13). ...

Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání – pro začínající a mírně pokročilé

Leden 2020   Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2019 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. Čeká vás podrobné seznámení s procesem účetní závěrky a s přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, ...

DPH na Slovensku po 1. 1. 2020

Leden 2020   Na semináři získáte aktuální informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty a aktuálních problémech s DPH na Slovensku s účinností od 1. 1. 2020. * • novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2020, • co byste měli vědět o interpretaci vybraných problémů na Slovensku: – kdy se český podnikatel může - musí registrovat pro DPH na Slovensku, – slovenské DPH na vstupu – odpočet přes slovenské ...

Celní kodex a celní předpisy v roce 2020

Leden 2020   Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Na semináři budete seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu. * • nakládání se zbožím, celní režimy, dočasné uskladnění, zvláštní celní režimy (dnes celní ...

ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2020

Srpen 2019   Bude upřesněn. * Obsah bude brzy ...

Pracovněprávní předpisy v roce 2020

Leden 2020   Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákoníku práce v roce 2019 - 2020, zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně aktuální podoby zákoníku práce. * • shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce 2019-2020 a výhled do dalších let, • aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ...

Aktuality v účetnictví a daních 2019 - 2020 – komplexní přehled změn pro praktiky

Leden 2020   Na semináři v krátkém čase získáte stručný a ucelený přehled změn v daních, účetnictví a mzdové oblasti dle platné legislativy v roce 2020 a připravovaných změnách. Součástí programu je také shrnutí nejdůležitějších změn v roce 2019. Změn je stále více, program semináře je opravdu nabitý informacemi. * Zdaňování příjmů p...

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2020

Leden 2020   Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. * Přednáška bude orientovaná na provozní problémy skladů, systém práce skladníků a skladových účetních a praktické příklady postupů při evidenci zásob vlastní výroby, které jsou zřejmě nejobtížnější částí účtování ...

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v praxi 1. pol. roku 2020 – prakticky

Leden 2020   Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. Přednášejícími jsou daňová poradkyně specializující se na oblast zaměstnávání a vysílání cizinců a odborníci pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění). Oblast ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde