Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czZákon o státní službě po novele

Květen 2020   Program semináře: * Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj * Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí * Změny zákona o státní službě účinné od 1. března 2019 (zákon č. 35 - 2019 Sb.) a jejich význam: - Obory služby - Služební předpisy - Služební ...

Veřejné zakázky ve zdravotnictví

Březen 2020   Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzultace; * Správné stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek ve zdravotnictví; dělení a slučování předmětu veřejných zakázek – s příklady rozhodovací praxe ÚOHS a ju...

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace

Červen 2020   Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast ...


Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace

Leden 2020   Odborný program semináře: * Informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast ...

Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání

Květen 2020   Program: * I. Problémy současné praxe - Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem od A do Z (vše, co potřebujete vědět o návrhu investora na pořízení, pořízení z vlastního podnětu, projednávání, posuzování vlivů, lhůtách, vydání a nabytí účinnosti ...

Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona

Únor 2020   Program: V době konání semináře by měl být po mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového stavebního zákona. Na semináři bude probrán nejaktuálnější návrh paragrafového znění včetně informace o hlavních změnách souvisejících zákonů, zejména pak * nová soustava státní stavební správy a ...

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech

Červen 2020   Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další souvislosti tuzemských i zahraničních pracovních cest, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice. * Platná právní úprava o poskytování cestovních ...

Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den

Duben 2020   V průběhu semináře se naučíte rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací. Smyslem semináře je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění způsobům jednání ostatních. Díky tomu se ...

Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných EU projektů se zaměřením na oblast veřejných zakázek

Leden 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV : Vhodné pro: ...

Systém auditu a kontroly v rámci EU fondů v ČR

Červen 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV : Vhodné pro: Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni p...

Problematika medikace a zdravotnických úkonů v resortu školství

Březen 2020   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Resort školství se v minulosti nesetkal s tak vysokým počtem dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také s celou řadou specifických zdravotních diagnóz, které mají vliv na průběh vzdělávání. Doposud není realizována součinnost resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, ...


Česká školní inspekce v souvislostech

Březen 2020   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Splňují vaše krizové plány standardy aktuálních metodických pokynů MŠMT, anebo jsou neúplné a zastaralé? Máte aktuální přehled o prioritách České školní inspekce v oblasti sociálně – patologických jevů? Rádi byste aktualizovali dokumentaci či ji upravili? Přijďte načerpat inspiraci s lektorkou, která aktivně působí v pedagogické praxi a jako ...

Novela inkluzivní vyhlášky, speciál pro mateřské školy

Únor 2020   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Školní rok 2019 - 2020 je spojen s řadou změn v oblasti legislativy. Zcela zásadní změny očekáváme v účinnosti od 1.1.2020 v oblasti společného vzdělávání uvyhlášky č. 27 - 2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny se promítnou do: * počtu pedagogických pracovníků ve ...

Odborná způsobilost dle § 111 zákona č. 250 - 2016 Sb. a příprava na ni - 2. díl

Březen 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Akreditace: MV : Cílem semináře je představit jeho ...

Odborná způsobilost dle § 111 zákona č. 250 - 2016 Sb. a příprava na ni - 1. díl

Únor 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Akreditace: MV : Cílem semináře je představit jeho ...

Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus - KAPACITA KURZU NAPLNĚNA!

Listopad 2019   Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0656-PC, Název akreditace: Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb Akreditace: MPSV : Seminář pojednává o psychopatii, ...

Zneužití zákona č. 106 - 1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS, PLNÁ KAPACITA

Listopad 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-45 - 2017, Název akreditace: Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: MV : KAPACITA SEMINÁŘE BYLA ZAPLNĚNA, PROSÍME, NEPŘIHLAŠUJTE SE. ...

Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady), ZMĚNA TERMÍNU Z 12.11.

Listopad 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) Akreditace: MV ...

Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE- KAPACITA NAPLNĚNA!

Listopad 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV ...

English for Human Resource Professionals

Říjen 2020   We understand the global challenges you face as a Human Resources professional within multi-national environments. This program was developed to help those HR professionals refine and improve their English language skills needed to perform in a variety of work situations. This includes identifying and mastering the most common Human Resources vocabulary, terms, phrases and rules while ...

Osobní odpovědnost personalisty - mzdové účetní za škodu způsobenou neplatnou výpovědí

Říjen 2020   Personalistky a mzdové účetní musí u zaměstnavatele řešit řadu pracovněprávních záležitostí, mimo jiné také připravovat, formulovat a doručovat výpovědi z pracovního poměru. Podle rozsudku Nejvyššího soudu neplatnou výpovědí z pracovního poměru může zaměstnavateli vzniknout škoda, za kterou odpovídá ten zaměstnanec, který ...

Presentation Skills for Managers and Professionals

Říjen 2020   Presenting information clearly and effectively is a key skill to get your message across and in todays multinational environment, effective presentation skills are required in almost every field of work. Due to this environment, there is an increasing need to communicate information clearly and effectively in English to an international audience. It is important to ...

Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v roce 2020

Září 2020   Na semináři vás lektorka upozorní na nejčastější chyby, které se při poskytování cestovních náhrad v praxi vyskytují. Získáte tak návod, jak se případným pochybením vyvarovat. * Výklad pravidel provázaný četnými praktickými příklady se zaměřením na stále se v praxi opakující chyby, a to převážně ve výpočtech ...

Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills

Září 2020   This course will focus on your ability to successfully communicate in email, on the phone, in meetings and social situations. The very small group size ensures individual attention and the opportunity to maximize your time. The results should increased confidence by having greater fluency and accuracy. * You can expect to improve the following ...

Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním úřadem

Září 2020   Na kurzu se seznámíte s novelou daňového řádu pro rok 2020, která je značně rozsáhlá – obsahuje jak změny legislativně-technického rázu, tak i řadu velmi podstatných změn. Novela připravuje podmínky pro modernizaci portálu Finanční správy České republiky v rámci projektu MOJE daně a další podporu dobrovolné elektronické komunikace. Navrhuje změny ...

Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Srpen 2020   Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných ...

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Srpen 2020   Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek. * Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy • příjmy, z nichž se srážky provádějí • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda ...

Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020 – pro pokročilé

Srpen 2020   Na semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány nejen příklady z praxe, ale i s tím související aktuální judikaturou. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2020 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se ...

Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Kácov)

Srpen 2020   Na semináři získáte aktuální informace z daňové a účetní oblasti. Budete mít příležitost zapojit se do široké diskuze a vyměnit si zkušenosti s dalšími odborníky. Společně budete řešit problematická ustanovení vybraných zákonů. Příjemné chvíle zažijete nejen při pracovních, ale i relaxačních aktivitách. * 20. 8. 2020 (Čt); 11:00–17:00 Praktické ...

Mzdové účetnictví pro personalisty

Srpen 2020   Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • zaměstnávání cizinců – základní podmínky – změny v zákoně o pobytu cizinců na území v ČR a změny v zákoně o zaměstnanosti – dopady do personální práce, • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad ...

Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty

Červenec 2020   Na semináři se seznámíte se všemi aktuálními problémy ve mzdovém účetnictví, tj. v oblasti daní, pojistného na nemocenské, zdravotního a důchodového pojištění, srážek ze mzdy a pracovního práva, a to především formou praktických příkladů. * • příplatkové mzdy, • výpočet daní, • opravy vzniklých chyb v oblasti daňové: nedoplatky srážkové daně, přeplatky srážkové ...

Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní

Červenec 2020   Na semináři získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povinnostech zaměstnavatele při zúčtování mzdy. * Rozvrhování pracovní doby – rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená, harmonogram směn, vyrovnávací období, přestávky na oddech, bezpečnostní přestávky, délka směny. Mzda: • mzdové formy (časová, úkolová mzda) a jejich ...

Zákon o daních z příjmů – pro začínající

Červenec 2020   Na semináři získáte základní znalosti nezbytné pro práci se zákonem o daních z příjmů. * Výklad zákona o daních z příjmů právnických osob: • stanovení základu daně, jeho úpravy a výpočet daňové povinnosti. Výsledek hospodaření: • základ daně před úpravou, • předmět daně z příjmů, • zdaňované výnosy, • daňové a nedaňové náklady. Položky ...

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd

Červen 2020   Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. * Pracovní doba: • co je fondem pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování ...

Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020

Červen 2020   Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. den ZÁKONÍK PRÁCE 2020 Ochrana osobních údajů (GDPR) v personální a mzdové oblasti: Předsmluvní ...

Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy

Červen 2020   Na semináři se seznámíte s jednotlivými bonitními a bankrotními modely a dozvíte se, kdy je používat a proč. Ověříte si výhody a nevýhody bankrotních a bonitních modelů, které jsou daleko přesnější než pouhé použití finanční analýzy. * SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ – BONITNÍ MODELY Soustavy ukazatelů a přesnější finanční analýza: • Du Pontův rozklad ukazatelů, ...

Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem

Červen 2020   Lektor vás na semináři postupně seznámí se základními a praktickými úkony, které je třeba pro nastavení funkčního konta pracovní doby u těch firem, které v důsledku sezónnosti, nárůstu či výkyvu zakázek potřebují využívat pracovní dobu zaměstnanců v pružnějším režimu dle aktuálních potřeb. * • princip konta pracovní doby, základní pojmy, • výhody zavedení do praxe, ...

Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Červen 2020   Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných ...

BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti

Červen 2020   Kurz vás naučí, jak neudělat chybu v podnikání s jedním či několika zaměstnanci při dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a životního prostředí. Kurz vám přiblíží požadavky právních předpisů na podnikatele, kteří si chtějí BOZP zajišťovat sami, vlastními silami, tak, jak je zamýšleno v §9 (3) zákona 309 - 2006 Sb. v platném znění. To ...

Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce

Červen 2020   Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme ...

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi

Červen 2020   Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních a smluv o dílo a obdrží detailní návod na co se v ...

Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce

Červen 2020   Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání platných pro rok 2020. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude ...

Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví

Červen 2020   Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. Výklad je vhodný nejen pro právní veřejnost, zaměří se na to, jak správně koncipovat smlouvu či jinou právní skutečnost; ale i pro daňové a účetní ...

Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu na praktických příkladech

Červen 2020   Na semináři vám bude vysvětleno, jak funguje náhrada škody v pracovním právu. Seminář ukáže na praktických příkladech, jaké jsou její koncepty, možnosti a limitace. Naučíte se, jak vzniku škody předcházet, co nejlépe předem upravit postavení zaměstnavatele a jak řešit situace, kdy dojde ke vzniku škody. Na semináři ...

Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky

Červen 2020   Na semináři zjistíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Dozvíte se, jak správně nastavit smlouvy a co všechno v nich je dobré upravit. Dozvíte se, jak a kdy je možné se „inspirovat“ ostatními, jak se vyhnout problémům s GDPR ...

Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills

Červen 2020   This course will focus on your ability to successfully communicate in email, on the phone, in meetings and social situations. The very small group size ensures individual attention and the opportunity to maximize your time. The results should increased confidence by having greater fluency and accuracy. * You can expect to improve the following ...

Kolektivní investování

Červen 2020   Na semináři se seznámíte s aktuální právní úpravou investičních společností a fondů (ZISIF) v evropském kontextu. Budou taktéž seznámeni s novými evropskými předpisy (novela EU předpisů o fondech EUVECA a EUSEF (účinnost 1. 3. 2018), Nařízením o fondech peněžního trhu (účinnost 1. 7. 2018), a s předpisy o přeshraniční distribuci investičních fondu. Obdržíte informace o aktuální novele zákona o investičních ...

Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi - prodeji)

Červen 2020   Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky - metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovitých věcí a znát vlivy, které ovlivňují jejich hodnotu. Rovněž získáte zběžný přehled o situaci na nemovitostním trhu v ČR. * Úvod: • pojmy, • metody, • důvody ...

Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky

Červen 2020   Právní úprava pracovnělékařských služeb se významně změnila novelami v roce 2017. Přesto je řada otázek zaměstnavatelům a lékařům nejasná. Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy a předejití sporům, respektive i hrozbě pokut. * • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a ...

Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví

Červen 2020   Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) na stavební práce. Účastníci semináře budou seznámeni se základními pojmy, typickými rolemi dodavatelů vstupujících do procesu přípravy a realizace stavby a možnostmi, jak zakázky na potřebné služby a stavební práce zadávat. Následovat bude ...

Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu

Květen 2020   Po absolvování semináře budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní. Budou vám poskytnuty informace o dopadech ...

Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“

Květen 2020   Pomocí mnoha názorných příkladů získáte základní přehled o problematice tuzemských cestovních náhrad. Seznámíte se s povinností zaměstnavatelů a s právy a povinnostmi pracovníků, kteří jezdí na tuzemské pracovní cesty. Obdržíte vzor interní směrnice pro cestovní náhrady i vzor cestovního příkazu. Seznámíte se s potřebnou legislativou: - Vybraná ustanovení zákoníku práce. ...

Bytové družstvo – člen společenství vlastníků

Květen 2020   Cílem semináře je seznámit vás nejprve s jednotlivými variantami převodů bytů z vlastnictví bytového družstva (BD) do majetku jeho členů (prodej nebo bezúplatný převod), včetně podmínek, za kterých mají nabyvatelé tyto převody osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí, resp. od daně z příjmů. Vysvětlit, jaký je vztah mezi výší prodejní ceny převáděného bytu a hodnotou členského ...

Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy

Květen 2020   Protože se zvyšuje počet obchodních případů mezi českými společnostmi a jejich zahraničními partnery, dozvíte se na semináři, jakým právním řádem (jakého státu) se budou dané obchodní vztahy řídit, případně, před kterým soudem budou řešeny, pokud nastanou. Ujasníte si také, za jakých podmínek a zda mohou smluvní strany svobodně určit, jakým právem se budou řídit ...

Mzdové účetnictví – řešení problematických případů

Květen 2020   Na semináři proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje obtížné případy a obdržíte obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů. * Mzdy, platy a odměny: Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • nařízení vlády č. 567 - 2006 Sb., od 1. 1. 2020 a nařízení vlády č. 564 - 2006 ...

Deriváty – jejich řízení a zajištění rizika v komerční praxi

Květen 2020   Na semináři se seznámíte s prinicpy řízení a zajištění rizik podle IFRS 9 a podle českých účetních předpisů. Seminář je zaměřen na instrumenty nejčastěji využívané v podnikové praxi pro řízení a zajištění měnového, úrokového a komoditního rizika, např. měnové a komoditní forwardy, cross-currency swapy, úrokové swapy apod. * Zajišťovací účetnictví, ne...

Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a daňový pohled

Květen 2020   Účastníci budou provedeni procesem nabývání nemovitostí, při kterém se mj. dozví, jaké jsou rozdíly mezi asset dealem a share dealem a jaké jsou výhody a nevýhody těchto způsobů nabývání nemovitostí. Účastníci získají přehled o tom, jak postupovat při nabývání nemovitostí, jak minimalizovat rizika spojená s investicemi do nemovitostí ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde