Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czIBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Listopad 2018   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Listopad 2018   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Listopad 2018   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Plánování a instalace prostředí IBM (Lotus) Domino - Notes

Prosinec 2018   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM ...


Ergonomie na pracovišti – jak zlepšit výkonnost při kancelářské práci

Listopad 2018   Správně zařízené pracoviště zaměstnance neunavuje, ale udržuje jeho pohodu a zvyšuje jeho výkon. Na tomto semináři si ujasníte, jaké jsou možnosti řešení přímo ve vaší kanceláři. Získáte povědomí o zásadách a pravidlech ergonomie a správného přístupu. * Ergonomie na pracovišti – jak zlepšit výkonnost při kancelářské práci • ergonomie ovlivňující ...

Tisková konference od A do Z aneb jak na eventy pro média (páteční dopolední workshop)

Listopad 2018   Workshop o tom, jak úspěšně zvládnout organizaci akcí pro média – kdy, jak a zda vůbec svolat tiskovou konferenci nebo briefing, kdy volit jiné možnosti setkání s novináři a co všechno to může obnášet. * Tisková konference od A do Z aneb jak na eventy pro média • kdy má smysl pořádat tiskovou konferenci - briefing, • ...

STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (aktuální znění s účinností od 1. 9. 2018) -

Říjen 2018      základní pojmy; závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 působnost stavebních úřadů; souhlas vlastníka dle § 184a SZ; územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas; územní ...

ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910) -

Říjen 2018     Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Šablony pro různé typy písemností v -  úřední praxi, - obchodní praxi. Jednotný vizuální styl. Zásady pro: - psaní e-mailů, - vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů doručovaných prostřednictvím datových schránek.  Správné ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Prosinec 2018   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

PŘÍPRAVA STAVEB – kalkulace a zpracování nabídek (Kapacita semináře je naplněna!)

Listopad 2018   PŘÍPRAVA STAVEB – kalkulace a zpracování nabídek Kapacita semináře je naplněna. Během krátké doby vypíšeme další termín! Cíl semináře: Komplexní pohled na problematiku zpracování ceny veřejných a soukromých zakázek ve stavebnictví. Seminář je určen: Pro začínající technology přípraváře, kalkulanty, přípraváře staveb veřejných a ...

Lenčino háčkování

Únor 2019   Máte rádi ruční práce nebo se právě chystáte s nimi začít? Ať tak či tak, přijďte se k nám naučit něco nového!! V našem kurzu háčkování si rozšíříte své dovednosti, zručnost a naučíte se vytvářet neobvyklé výrobky, které můžete například využít jako originální dárek! * ...

Paličkování

Únor 2019   Máte rádi ruční práce nebo se právě chystáte s nimi začít? Ať tak či tak, přijďte se k nám naučit něco nového! V našem kurzu paličkování si rozšíříte své dovednosti, zručnost a seznámíte se s jednou z nejstarších rukodělných technik - paličkováním. * ...


Fakturace v kostce - seminář

Leden 2019   Seminář je určen účetním, fakturantům, referentům prodeje a zásobování a pracovníkům administrativy, kteří pracují s doklady, řeší problémy pohledávek a závazků s obchodními partnery a nemají dosud zkušenosti nebo si potřebují osvěžit své znalosti. ...

Silniční daň - jak sestavit daňové přiznání za rok 2018

Prosinec 2018   Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým. Součástí semináře bude praktický příklad, kdy vypočteme daň, vytvoříme daňové přiznání a daň zaúčtujeme. ...

Základy metrologie

Listopad 2018   Chcete získat povědomí o základních legislativních požadavcích na řízenou metrologii a naučit se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření? Na našem kurzu vám vše vysvětlíme a poradíme vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a předpisy. Neopakuj měření, dožiješ se zklamání.” Murphyho zákon Obsah kurzu: ...

Jak udržet ISO 9001 a ISO 14001 ve formě i po recertifikaci

Listopad 2018   Je vaše firma po recertifikaci a vy nyní stojíte před úkolem, jak přehodnotit rizika, příležitostí a vyhodnotit efektivitu opatření k jejich řízení? S naším workshopem si tuto práci usnadníte. Předáme vám užitečné rady, ukážeme vám konkrétně, jak na to, abyste splnili všechny požadavky normy. A jako bonus si odnesete dárek v podobě elektronického vzoru zprávy o ...

Požadavky legislativy na životní prostředí

Prosinec 2018   Obsah kurzu: Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy. Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami. Jak správně řídit své vodní hospodářství. *Co se na kurzu naučíte? Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat ...

Požadavky normy ISO 9001

Listopad 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být a naopak ...

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001

Listopad 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 – jejich společné požadavky a terminologie. Podrobné ...

Požadavky normy ISO 14001

Listopad 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a nastínit, jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Podrobné vysvětlení požadavků normy na praktických příkladech. Jak efektivně naplnit tyto požadavky u vás ve firmě. ...

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Listopad 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi během třech dní teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích všech tří norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a ...

Metody zlepšování a řešení neshod

Listopad 2018   Naučíme vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat. Obsah kurzu: 7 + 1 druh plýtvání metoda 5S brainstorming Paretova analýza metoda 5W (What, When, Where, Who, Why) 2H (How much, How) metoda 5x Proč Ishikawův diagram ...

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Listopad 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Listopad 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 a jejich společné požadavky a ...

Interní auditor ISO 50001

Listopad 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu a jak ve firmě využít metodiku ISO 50001 ke snižování spotřeb energií. Obsah kurzu: Seznámení s požadavky ISO 50001 k řízení energetického managementu. Shrnutí povinné dokumentace ...

NOVINKA – Interní audity dle EN ISO 19011:2018

Říjen 2018   Interní audit skrývá hodně úskalí a představuje pro auditora mnoho práce. Revize ISO 19011:2018 poskytuje návod, jak se s úskalími vypořádat. Praktické zkušenosti získáte s námi. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám vysvětlí nové požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. ...

Interní auditor ISO 14001

Listopad 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Podrobné vysvětlení požadavků normy na praktických příkladech. Jak ...

Marketing pro 21. století - jak s moderním know-how dosáhnout vysokých cílů

Prosinec 2018   Inbound marketing vyžaduje chytré nápady, nikoliv královský rozpočet Svět se rychle mění a marketing nesmí zůstat pozadu. Jste v obraze? Reklamy, inzeráty, billboardy a bannery: jsou zkrátka všude a publikum je už mnohdy ani nevnímá. Marketing se musí vydat jinudy – a dokonce to ani nemusí být ...

Behaviorální pohovor - vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího

Listopad 2018   Naučte se o uchazeči zjistit to, co potřebujete vědět Správně vedený přijímací pohovor vám o uchazeči o zaměstnání řekne více než písemný životopis. Chcete se vyhnout úskalím, která přináší klasický přijímací pohovor, a dozvědět relevantní informace? Vyberte si vhodného ...

Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média (páteční dopolední workshop)

Prosinec 2018   V průběhu workshopu si projdete jednotlivé fáze od přípravy informací až po následné sestavení a rozeslání tiskové zprávy pro média. Dozvíte se, kde mohou být skryté chytáky a jak byc měla vypadat následná práce se zveřejněnými informacemi. * Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média • jak v současné době ...

Techniky asertivní komunikace - prakticky

Únor 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2017, Název akreditace: Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací Akreditace: MV : Každý chce být asertivní. Tak proč se pořád hádáme a nerozumíme si? Protože o asertivitě mluvíme a neumíme ...

Time management s Alešem Zbořilem

Březen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Říká se že, čas plyne jako voda, jenže jak to udělat, když jej potřebujeme alespoň trochu řídit? Efektivní řízení našeho času, ať už pracovního či soukromého, můžeme nazývat Time managementem. V dnešní hektické době, kdy se hodně hovoří o tzv. Work-Life balance, čili rovnováze pracovního a soukromého života je otázka času stále aktuálnější. Jenže ...

Rétorika a umění prezentačních dovedností s Alešem Zbořilem

Leden 2019   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Do naší nabídky seminářů z oblasti měkkých dovedností si dovolujeme zařadit kurz s Alešem Zbořilem, kterého znáte jako moderátora legendárního pořadu České televize AZ-kvíz. Tento zábavný pořad moderuje již 22. rokem. Aleš Zbořil dříve působil také jako rozhlasový moderátor, nyní se věnuje moderování, dabérské ...

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Prosinec 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-86 - 2015 Akreditace: MV : 1. den Úvod do problematiky, pojem a základní zásady správního řízení Správní orgány a jejich příslušnost, dotčené orgány, ...

Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města Prahy

Listopad 2018   Číslo akreditovaného kurzu: V přípravě Úvod do problematiky, postavení hl. m. Prahy Občané hl. m. Prahy a jejich práva, území hl. m. Prahy Samostatná a přenesená působnost hl. m. Prahy a MČ Hospodaření hl. m. Prahy a MČ, právní předpisy hl. m. Prahy Orgány hl. m. Prahy Orgány MČ Dozor a kontrola ...

Správní řád paragraf po paragrafu

Únor 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního ...

Problematika dohod o provedení práce Přesun z 22.10

Listopad 2018   Číslo akreditovaného kurzu: Bude akreditováno : Obsah: Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr s přihlédnutím k dohodám o provedení práce. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * postavení dohod konaných ...

Novela stavebního zákona a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018 - PLNÁ KAPACITA

Říjen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV 1.ledna 2018 nabyla účinnosti očekávaná ...

Příprava na talentové zkoušky

Únor 2019   Jednoletý nebo dvouletý program pro každého, kdo míří na uměleckou střední školu a potřebuje se připravit k talentovým zkouškám na SŠ a VŠ. Pomůžeme vám vykreslit ruku, vytvořit i sestavit portfólio a také vás připravíme na úvodní konzultaci se zkoušejícím profesorem. Talentové zkoušky nejsou snadné, ale dá se na ně ...

KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ V PAŘÍŽI

Září 2019   Akademie Literárních novin zve pouze dvanáct účastníků na pětidenní netradiční pobyt do Paříže věnovaný tvůrčímu psaní. Pravou atmosféru metropole Francie vstřebají ve společnosti zasvěceného průvodce, šéfredaktora Literárních novin Petra Bílka. * Vidíte svět pronikavěji než jiní? Vyznáte se v životě? Dokažte to. Napište to.Máte v hlavě zmatek a potřebujete si srovnat city a ...

Tým a kdo tam patří

Prosinec 2018   V průběhu semináře se podíváme na to, co ovlivňuje naše chování ve skupině a týmu, vysvětlíme si, co je třeba pro fungování týmu zajistit a upřesníme si klíčové faktory ovlivňující úspěšnost x neúspěšnost týmu. Porovnáme a najdeme průsečíky typologie osobnosti a týmových rolí. Naučíme se provádět provozní údržbu týmu. * Tým a kdo tam patří • Jak porozumět chování skupiny - týmu - rozdíl mezi skupinou ...

Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (mírně předvánoční speciál)

Prosinec 2018   V průběhu tohoto workshopu si natrénujete techniky, které určitě neznáte, ale které ve své praxi ihned využijete. * Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (mírně předvánoční speciál) Nebudu vás přesvědčovat, že jste úžasní, že se nemáte ničeho bát a tak podobně... Předvedu vám, jak se dobré ...

Obchodní písemná (hlavně mailová) komunikace v angličtině

Listopad 2018   Co vám workshop přinese? • Jistotu psaní mailů v anglickém jazyce • Naučíte se, jak psát mail jasně, stručně a tak, aby ho ostatní chtěli číst • Zvýšíte rychlost odpovědí na vaše maily • Získáte základní znalost frází pro pozdrav, začátek mailu, stať, závěr • Zjistíte na konkrétních příkladech, co děláte dobře a co by šlo vylepšit * Obchodní písemná ...

Practical Scrum Master

Říjen 2018   Practical Scrum Master je 2-denní intenzivní kurz nabitý náročnými cvičeními a následnými diskuzemi. Během nich budete stavěni do složitých situací s nejednoznačnými odpověďmi, které budete společně řešit v rámci hodnot a mechanik Scrumu, abyste byli podobné schopni zvládat ve vaší každodenní praxi. Zopakujeme si Scrum Framework (to nám neuškodí) a důležitost Definition of Done ve Scrumu. Těžištěm ...

LEANou (línou) cestou k bezstarostné výrobě - aneb LEAN nástroje a principy na základě prožitku

Listopad 2018   S LEANem a hledáním příležitostí pro procesní zlepšování je to tak trochu jako se dvěma obrázky v jednom. Většina lidí na první pohled vidí jen jednu verzi. Až na základě případného pošťuchování ze strany dalších lidí s úžasem zjišťujeme, že je tam ještě jeden obrázek, a divíme se, jak je možné, že jsme ho hned ...

Skladová logistika pro vedoucí skladu - efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků

Listopad 2018   Zvládněte celý proces skladování a naučte se, jak úspěšně řídit skladový tým Efektivní řízení logistických procesů i týmu spolupracovníků je základní podmínkou úspěšného vedení skladu. Působíte krátce na pozici vedoucího skladu či skladového týmu, nebo...

Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem

Říjen 2018   Prezentujte své projekty, myšlenky či produkty zajímavě, jasně a sebejistě Patří k vaší profesi prezentování nabídek, projektů nebo výsledků práce kolegům, nadřízeným či klientům? Potýkáte se s trémou a cítíte, že vaše prezentační dovednosti potřebují posílit? Osvojte si základní ...

Chci být interiérový designér

Listopad 2018   Dvoudenní interaktivní kurz pro začínající designéry. Připravili jsme to nejdůležitější o profesi interiérového designéra pro úplné laiky, kteří uvažují o proměně svého bydlení, ale i pro ty, jež potřebují získat novou inspiraci a energii k navrhování. Představíme vám vše podstatné o nejkrásnější profesi na světě. Naučíme vás to nejdůležitější. Ukážeme vám, jak kreativní a smysluplná je práce interiérového ...

Zvyšování efektivity procesů - 16 hodin

Listopad 2018   Program kurzu 6 hodin Název: Analytické metody pro efektivitu procesů ve firmě Lektor: Ing. Martin Plachý Naučíte se 1. blok Analytické metody – na co se konkrétně zaměřit Využití informačních systémů při optimalizaci procesů Využití IS jako nástroje řízení, nejen jako evidenci dat Jednoduché jednorázové metody : 5S, Kanban, IDOKA, Poka Joke a SMED Komplexnější ...

Základy účetnictví pro manažery

Listopad 2018   Účetnictví pro manažery  podnikatele   Nerozumíte číslům účetní a chcete vědět jak na to? Pak je tento kurz určet právě Vám! Ať jste majitel firmy nebo personalista, který potřebuje mít lepší nadhled.   Věděli jste, že účetnictví vzniklo pro rozhodování a řízení? je to geniální a logický systém, který nebyl po mnoho stalení překonán? i podvojné účetnictví je ...

Účetní chyby běžné v účetních jednotkách

Prosinec 2018   Program kurzu Upozornění na chyby, kterých se běžně dopouští účetní ...

Telemarketing s úsměvem

Září 2019   Program bude brzy k dispozici. ...

Stress management: Jak zrelaxovat vaši mysl a tělo

Listopad 2018   em semináře je seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměřit se na prevenci v boji proti stresu a na nácvik relaxačních technik, upozornit a analyzovat ty komunikačně vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže.   ...

RESTART - nalijte si novou energii do žil !

Březen 2019   ů. OBJEVÍTE V SOBĚ ZDROJE A NOVOU ENERGII PRO TO, ABYSTE SKUTEČNĚ ZAČALI REALIZOVAT TO, O ČEM ZATÍM JEN SNÍTE NEBO TO ODKLÁDÁTE A ČEKÁTE NA VHODNOU DOBU. ...

Prezentační a komunikační dovednosti

Leden 2019   Umíte se správně prezentovat? Víte jak nejefektivněji komunikovat? Přesně to se dozvíte.   Určeno: všem, kteří si chtějí zlepšit své dovednosti v prezentaci a komunikaci ...

Myšlenkové mapy v praxi

Duben 2019   Program bude brzy k dispozici. ...

Moderní řízení a motivace lidí

Prosinec 2018   Exklusivně s naším lektorem Mgr. Robertem Stuchlíkem jsme vybrali hlavní otázky z předchozího školení motivace zaměstnanců, aby jste i Vy mohli dostat šanci odpovědět na to co , je v dnešním světě zaměsnaneckého poměru klíčové pro spolupráci a funkční chod firmy.   Na jaké otázky se soustředíme? 1. Proč už nežijeme v 90. letech, aneb moderní řízení a motivace? 2. Mindset vůdce, ...

Kreativní metody v řízení - 16 hodin

Listopad 2018   Program kurzu 6 hodin Název: Kreativní metody a jejich využití k řízení Lektor: Ing. Hana Fialová Naučíte se 1. blok Základní rozdělení typů dle orientace v čase (minulost, přítomnost a budoucnost) Základní rozdělení dle instinktů, emocí a rozumu Jací jsme my sami sebou. Naše vlastní výhody a nevýhody v soukromí, v obchodu a na pracovišti Chování v ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde