Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czNovela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů

Listopad 2017   NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI AUTORIZOVANÝCH OSOB A INVESTORŮ Cíl školení: Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná tzv. velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225 - 2017 Sb., která přináší mnohé změny včetně novelizace řady právních předpisů v oblasti stavebnictví. Cílem školení je přiblížit posluchačům podstatné změny právní úpravy, ...

Jak řídit firemní skupinová setkání a workshopy? - Umění facilitace

Únor 2018   Jak přispět k tomu, aby workshopy, porady, diskuze či jiná skupinová pracovní setkání byla skutečně efektivní? Facilitujte! Jakými nástroji účastníky obohatit, aby byli schopni řešit problémy, diskutovat, nacházeli řešení a ...

Implementing Cisco Data Center Infrastructure

Listopad 2017   Cíle kurzuŠkolení DCII (Implementing Cisco Data Center Infrastructure) je 5-ti denní kurs zaměřený na implementaci LAN a SAN řešení na Cisco Nexus switchích Fabric extenderech a MDS switchích. Kurs umožnuje získání praktických zkušeností s implementací datacentrové infrastruktury.Kurs by měl pomoci účastníkům s přípravou na Cisco CCNP DC certifikaci, i zajistit profesionální zkušenost ...

Designing Cisco Data Center Infrastructure

Listopad 2017   Cíle kurzuŠkolení DCID (Designing Cisco Data Center Infrastructure) je 5-ti denní kurs, který se zaměřuje na designování sítí v DC při použití Cisco řešení. Cílem kursu je seznámení techniků s výběrem komponent a designováním škálovatelných, vysoce dostupných a inteligentních datových center.Kurs by měl pomoci účastníkům s přípravou na Cisco CCNP DC certifikaci, i zajistit profesionální ...


CompTIA Security+

Říjen 2017   Cíle kurzuPředat posluchačům praktické znalosti informační bezpečnosti v procesní i technické oblasti, v rozsahu dostačujícím pro úspěšné složení certifikační zkoušky CompTIA Security+. V ceně je voucher na certifikační zkoušku CompTIA Security+ SY0-401.Obsah kurzu+ Základní koncepty informační bezpečnosti+ Síťová bezpečnost+ Organizační bezpečnost+ Hrozby a zranitelnosti+ Bezpečnost aplikací, dat a zařízení+ Řízení ...

Ochrana osobních údajů – výklad nového obecného nařízení

Leden 2018   V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho postavení vůči správcům. Všechny subjekty, ať již soukromoprávní ...

Tvůj hlas, tvůj pomocník

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Každý má svůj jedinečný hlas. A ten Vám může oddaně sloužit jako skvělý pomocník při sebeprezentaci. Bonusem je, že ho máte vždy při ruce . A proč skvělý pomocník? Zkrátka proto, že umluvíte velkou skupinu lidí, budete mít zvučný a silný hlas bez namáhání krku. Budete působit autenticky, a ještě se při tom budete cítit naprosto přirozeně. Díky plnému hlasu se ...

Chytrá vizualizace dat v prezentacích - přetvořte nudná data v potěchu pro oči

Prosinec 2017   Jak prezentovat čísla, grafy a tabulky tak, aby jim posluchači rozuměli a prezentace je bavila Věřte nebo ne, PowerPoint je skvělý software pro vizuální komunikaci. Nabízí nám tolik možností, až je někdy těžké se v nich orientovat. Jaký druh grafu vybrat? Hodí se tabulka na slide? Jaké jiné možnosti vizualizace ještě ...

Keep Cool: obratná komunikace v konfliktních situacích - bravurní zvládání nesnadných situací

Listopad 2017   Praktický trénink odmítání a reagování na kritiku, námitku nebo urážku   Dostáváte se často v rámci své profese jako manažer do citlivých, nesnadných a konfliktních situací svých podřízených, a ne vždy si jste jisti, zda reagujete tak, aby byla situace vyřešena zdárně pro obě strany? ...

6435: Windows Server 2008 – návrh síťové a aplikační infrastruktury

Duben 2018     Předpokládané znalosti Zkušenosti s konfigurací Windows 7   Pro splnění dalších předpokladů lze absolvovat následující kurzy, nebo mít ekvivalentní znalosti:   6421: Windows Server 2008 - konfigurace a řešení problémů síťových služeb   ...

6436: Windows Server 2008 – návrh infrastruktury a služeb Active Directory

Květen 2018     Předpokládané znalosti Zkušenosti s konfigurací Windows 7 na úrovni kurzu 6292: Instalace a konfigurace Windows 7 klienta.   Znalosti na úrovni absolventa následujících školení:   6425: Windows Server 2008 - správa doménových služeb Active Directory ...

6439: Windows Server 2008 – konfigurace a řešení problémů aplikační infrastruktury

Květen 2018     Předpokládané znalosti Roční zkušenosti se správou Windows Serveru 2008 v prostředí středních a velkých organizací   Dvouleté zkušenosti se správou Windows klientů   Zkušenosti se správou aplikací a síťových technologií v podnikovém prostředí   Zaměření ...


Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

Prosinec 2017   Osvojíte si schopnost číst správně řeč těla druhých. Pochopíte, proč je důležité číst shluky gest a naučíte se je správně interpretovat. Porozumíte tomu, proč a jak jsou naše tělo a mysl propojeny. Dokážete svými gesty, postoji i mimikou pohotově změnit své vnitřní pocity i myšlenky, také emocionální rozpoložení druhých. ...

Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů – změna právní úpravy s účinností od 1. 11. 2017

Prosinec 2017   Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202 - 2017 Sb., nabude účinnosti 1. listopadu 2017. Ke stejnému datu se připravuje i novelizace prováděcí vyhlášky o pracovnělékařských službách č. 79 - 2013 Sb. Tyto změny přinesou do povinného zabezpečení pracovnělékařských služeb ...

Umění manažerské dekonstrukce: buďte při práci efektivní s menším množstvím energie, nákladů i času

Prosinec 2017   V průběhu tohoto semináře získáte poznatky a dovednosti z umění jednoduššího dosažení jakéhokoliv cíle s použitím menšího množství energie, času i materiálních nákladů. Ukážeme si tyto postupy a principy na barvitých příkladech z obchodu, komunikace, studia jazyků, mezilidských vztahů i dalších každodenních ...

Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)

Leden 2018   Lektoři se zaměří zejména na následující otázky: * Kriteria rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel * Důsledky odchýlení se od kogentní zákonné úpravy * Tvorba druhů akcií - obecně - modifikace práv akcionářů, upravených zákonem ...

Celní klasifikace zboží v roce 2017 a 2018 - prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství

Listopad 2017   Obsah semináře: * Stručný přehled celních předpisů a zdrojů informací týkajících se celního tarifu a celní klasifikace zboží * Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury * Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží * ...

Náhrada škody a nemajetkové újmy ve zdravotnictví

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.) zda a za jakých podmínek může poskytovatel zdravotní péče nést povinnost k náhradě újmy z provozní činnosti jak je soudy vykládán pojem postupu lege artis co znamená v ...

Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82 - 1998 Sb.

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Kdy a jak požadovat náhradu škody za chyby úředníků a jiných zaměstnanců nebo volených osob? Do jaké výše lze požadovat náhradu škody podle zákoníku práce a náhradu škody podle jiných předpisů, a to až do plné výše náhrady škody? Kdy lze požadovat ...

Pohledávky výživného

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámení účastníků s právní úpravou vztahující se k pohledávkám výživného se zaměřením na jejich vymáhání – a to pohledem osoby vyživované (a jejího zástupce) i osoby vyživující. Obsah: pohledávky výživného a jejich kvalita (splatnost, vykonatelnost) uplatnění pohledávky výživného u soudu způsoby vymáhání pohledávek výživného vč. ...

A-Místní poplatky v praxi

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-633 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit posluchače s jednotlivými místními poplatky, způsobem jejich vyměření, navýšením místních poplatků, osvobozením a úlevami, promíjením místních poplatků a ...

A-Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi - pro zadavatele (akreditováno pod názvem Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy)

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámení posluchačů ...

A-GDPR Ochrana osobních údajů pro správce, pověřence a další osoby (akreditace - Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC ) 2+1 zdarma!

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Seminář bude také zaměřen na ochranu ...

Příprava na závěrku r. 2017 a aktuality 2018

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: Platný legislativní rámec, aktualizace zákona o účetnictví z r. 2016, jiné výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p.o. a povinnost sestavit výkazy. ...

Mocenský aparát: Machiavellisté, narcisté a psychopaté

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Seminář pojednává o psychopatii, machiavelismu a narcismu v běžné populaci a mezi manažery. Temná trojice (dark triad) je kombinace těchto stavů. Obsah: Temná trojice (neúplná psychopatie, machiaveliánství, narcismus) stavba a funkce lidského mozku definice, příčiny a stav mozku psychopatů, machiavelistů ...

Novela zákona o pohřebnictví od 1.9.2017

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * reforma pohřebnictví * novela zákona o pohřebnictví * změna zacházení s těly zemřelých * zavedení státního dozoru v pohřebnictví * změna působnosti * změna kvalifikačních požadavků pro podnikatele * zajištění výkonu státního dozoru v pohřebnictví * ...

Nová právní úprava přestupkového práva - buďte řádně a včas připraveni na klíčovou reformu!

Prosinec 2017   K 1. 7. 2017 nabude účinnosti nová právní úprava, která významným způsobem reformuje celou oblast správního trestání Od roku 1990, tedy od přijetí stávající právní úpravy, se jedná o nejzásadnější změnu, která je výsledkem dlouhodobého reformního úsilí. Poznejte uvedené reformní body přestupkového práva a ...

Efektivní adaptační proces pro nové zaměstnance - získejte loajální a spokojené zaměstnance, kteří si cení „své“ firmy

Prosinec 2017   Začleňujte, motivujte, analyzujte nové zaměstnance … hlavně rychle a procesně Potřebujete snížit fluktuaci a časté odchody nových zaměstnanců? Pokud dobře připravíte adaptační proces pro nové kolegy, podaří se vám je brzy začlenit do jednotlivých týmů. Tak budete ...

Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky - variabilní přehledy rychle a jednoduše

Prosinec 2017   Data ze všech stran – zpracování velkého množství dat na profesionální úrovni Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s variabilní analýzou rozsáhlého množství dat pomocí efektivního nástroje – kontingenční tabulky. V kurzu projdete od úplných základů (seznámení se s kontingenční tabulkou, možnosti ...

Novinky v daních a účetnictví 2017 - aktuální přehled změn a novinek

Prosinec 2017   Výklad a podrobné vysvětlení novinek v oblasti účetnictví a daní nejen podnikatelů opřené o problémy z každodenní praxe Cílem kurzu je seznámit posluchače s novinkami v oblasti daní a účetnictví českých subjektů, které mají řadu dopadů do běžné podnikatelské praxe. ...

Vedení obchodního jednání - taktiky pro uzavření výhodného businessu

Listopad 2017   Naučte se porozumět chování druhého účastníka obchodního kontaktu Chtěli byste dobře a kvalitně vést obchodní jednání? Díky tomuto tréninku můžete získat, případně zkvalitnit vlastnosti, které Vám pomohou ve vyjednávání a vedení jednání. Každý obchodník a manažer by měl vědět, jak se chovat při obchodním kontaktu, jaké využít ...

Jak úspěšně řídit změny - change management pro ty, kdo změny vytvářejí

Listopad 2017   Naučte se plánovat změny tak, aby nevyšuměly Už se vám někdy stalo, že změny, které jste naplánovali, nedopadly podle vašich představ? Měly sporné výsledky, nebyly dobře přijaty, nepodařilo se je nikdy dokončit a vypilovat, nebo dokonce úplně vyšuměly? Pak nejste sami, takto dopadá velké množství nejrůznějších firemních změn. Můžete ...

Psaní bez trápení - jak psát lehce, svižně a jasně

Leden 2018   Pište své texty jednou provždy bez obav a nejistot! Provedeme vás základními situacemi, ve kterých potřebujete napsat nějaký text, a jednou provždy vás zbavíme obav a nejistot. Konečně získáte nadhled nad tím, jaké výrazy a vyjadřovací prostředky použít, a jaký budou mít efekt. Po absolvování našeho kurzu dokážete napsat text na profesionální úrovni a ještě se ...

7 nejužitečnějších principů v praxi manažera - ovlivňujte spokojenost, motivaci a výkon podřízených

Prosinec 2017   Zjistěte, kde jsou příčiny vašich manažerských přístupů Kde hledat příčiny toho, proč některé manažerské přístupy lze v praxi těžko uplatnit? Techniky, které se na trénincích učí, vždy vycházejí z nějakého jednoduchého principu. Jestliže se stane, že se manažeři učí techniky bez ...

Techniky pro Sales Closing - Úspěšné uzavření obchodu krok za krokem

Listopad 2017   Směřujte od zájmu k potřebě a od potřeby ke spokojenosti zákazníka Proč jsou někteří obchodníci úspěšnější než jiní a proč jsou lidé, kteří si svůj názor prosadí snadněji než ostatní? Celý náš život je o prodeji. Nezáleží na tom, jestli nabízíte zboží, službu, myšlenku nebo sami sebe, prosadíte se jen tehdy, když se vám ...

Jsem značka a umím to prodat - budujte svoji dobrou pověst a značku

Listopad 2017   Sebeprezentace prostřednictvím technik storytellingu a aplikované improvizace Jaké jsou vaše silné stránky a co můžete nabídnout? Dokážete dobře prezentovat svoje schopnosti, působíte sebejistě a přesvědčivě? Můžete být jakkoli kompetentní k vykonávání určité činnosti, kterou máte rádi, ovšem rozhodujícím faktorem vždy bude vaše ...

Manažerské účetnictví - nástroj finančního řízení podniku

Listopad 2017   Využijte manažerské účetnictví k finančnímu řízení firmy Ke správnému rozhodování v otázkách finančního řízení podniku potřebují manažeři důležitá data o nákladech, výnosech i zisku. Komplexní informace k rozhodování jim může přinášet manažerské účetnictví, jež zahrnuje a využívá všechny složky ...

Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Listopad 2017   Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a ...

7 nejobtížnějších situací manažera - Řešení s nadhledem a rozmyslem

Listopad 2017   Získáte potřebnou sebedůvěru a zlepšete své manažerské dovednosti Naučte se řešit obtížné manažerské situace, aniž byste museli slevit ze svých cílů, ale naopak se jim více přiblížit. Přinášíme Vám rozbor nejčastějších situací, ve kterých se jako exponovaní manažeři ocitáte. Vytvořte si přirozené návyky a proměňte i nepříjemné ...

Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát (certifikovaný kurz dle zákona č. 312 - 2002 Sb.)

Listopad 2017   Vedoucí pracovníky organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení procesů v organizaci, interní auditory a jiné pracovníky, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení procesu kontraktace a uveřejňování smluv do registru smluv. Cíl semináře Cílem vzdělávacího ...

Windows Server 2016 – síťování (MOC20741)

Listopad 2017   . * Plánovat a implementace IPv4 síťové prostředí - plánování adresování IPv4, konfigurace hostitele protokolu IPv4, správa a řešení problémů s připojením k síti IPv4 Implementace služby DHCP - Přehled role serveru DHCP, nasazení DHCP, správa a odstraňování problémů s protokolem DHCP Implementace protokolu IPv6 - přehled adresování IPv6, konfigurace hostitele IPv6, implementace ...

NOVELA - ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199 - 2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

Listopad 2017   Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - řidičské oprávnění, řidičský průkaz: *  Základní informace v dané oblasti včetně ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY - NOVELA OD 1. 1. 2018

Říjen 2017   —  Úvod. Okruh oprávněných osob. Bydliště: Představení tématu, očekávání účastníků, smysl státní sociální podpory, druhy dávek. Občané ČR, cizinci hlášeni k trvalému pobytu, cizinci bez trvalého pobytu. Definice bydliště, podmínka bydliště v ČR, zkoumání bydliště.   —  Rozhodný příjem, rozhodné období. Okruh společně posuzovaných osob. Stanovení částek ...

Leadership - vedení týmu

Říjen 2017   Jsou pracovní porady přežitkem? Je pravidelné setkání s členy týmu nesmyslný požadavek od vedení? Jsou konflikty v týmu negativním jevem? Stačí k motivaci přidat tlak a přitáhnout otěže? Leader s podobným smýšlením svůj tým k nadprůměrným výkonům rozhodně nedovede! Nejschopnější vojevůdci všech dob dobře věděli, že skupina nadšených, loajálních a dobře zorganizovaných dobrovolníků je efektivnější než armáda ...

Lidské zdroje pod lupou - Online diagnostika

Listopad 2017   Chcete pracovat s online diagnostikou? Hledáte nápady jak zefektivnit proces náboru a výběru? Potřebujete vědět o lidech co nejvíce, abyste jim mohli nabídnout rozvoj na míru? Rádi byste intenzivněji pracovali se zpětnou vazbou a motivací k seberozvoji? Chcete ...

GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat

Prosinec 2017   Seminář vás naučí, co konkrétně znamená GDPR pro dotčené subjekty a oddělení, jak se na jeho dopady co nejlépe připravit. Na základě praktických zkušeností budou účastníkům předvedeny možnosti postupu a řešení, která již jsou implementována u jiných společností. * • základní změny, které přinese nová celoevropská právní úprava ochrany osobních údajů ...

Stavební zákon ve vazbě na novelu zavádějící nové principy povolovacích režimů s účinností od 1. 1. 2018

Prosinec 2017   Na semináři budete seznámeni s novelou stavebního zákona, která upravuje proces společného řízení, které v sobě zahrnuje územní a stavební řízení. Společné řízení bude možno vést pro určité druhy staveb a též pro soubory staveb, což přináší změny v působnosti stavebních úřadů. Současně s touto ...

Veřejné opatrovnictví a omezení svéprávnosti

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanými novými povinnostmi při zajišťování veřejného opatrovnictví osobám s omezenou způsobilostí a to v mezích zmocnění, stanoveného soudem. Přijďte si poslechnout specialisty na právo v oblasti opatrovnictví a zákonného zastoupení osob. Lektoři mají bohaté zkušenosti jak na teoretické ...

Průběh, řízení a organizace nákupního procesu - nastavte si výkonné nákupní procesy

Prosinec 2017   Naučte se úspěšně organizovat a vykonávat nákupní činnosti Efektivní nákup spočívá především ve správném nastavení nákupních procesů a ve fungující spolupráci s ostatními útvary ve firmě. Naučte se, jak efektivně vykonávat, organizovat a řídit nákupní činnosti ...

Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

Prosinec 2017   Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech správně ...

Právní minimum pro daňové poradce

Březen 2018   Seminář vás seznámí se základní orientací v nejdůležitějších právních odvětvích. Absolvováním získáte přehled hlavních právních předpisů a jejich vazeb se zaměřením na potřeby účetních a daňových profesí. * Občanský zákoník: • hlavní změny a novinky v občanském právu, • smlouvy a pravidla jejich uzavírání, • zajištění závazků, • vybrané druhy smluvních typů, • profesní odpovědnost ...

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Únor 2018   Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku. * Pořízení hmotného a nehmotného majetku: • stanovení vstupní ceny HM a NHM pro odpisování. Majetek vyloučený z odpisování: • daňový režim majetku vyloučeného z odpisování. Odpisování majetku: Odpisové skupiny • doba ...

Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

Listopad 2017   Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho ...

Odměňování členů zastupitelstev, úředníků a zaměstnanců veřejné správy, pracovněprávní souvislosti

Prosinec 2017   Obsah semináře: * Plat, zásady, principy - Určení na sjednání (stanovení) platu - Platové tarify, zařazování do tříd - Příplatky k platu: za vedení, za noční práci, za práci v sobotu a v neděli, osobní příplatek, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní ...

Manažer do naha s Jiřím Kulou - hloubkový trénink pro manažery a leadery

Prosinec 2017   Odhalte a překonejte vnitřní překážky a využijte plně svůj potenciál Jste úspěšní, pracujete na sobě, prošli jste různými školeními a stále se zlepšujete. Přesto cítíte, že své schopnosti nevyužíváte naplno, nebo vaše výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí. Prozkoumejte do hloubky, jaká je kvalita vašeho rozhodování a ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde