Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czIBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Duben 2018   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Březen 2018   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Březen 2018   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Plánování a instalace prostředí IBM (Lotus) Domino - Notes

Duben 2018   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM ...


Behaviorální interview

Březen 2018   Každý seriózní uchazeč bude na pracovní pohovor nejspíš připraven. Připraví si minimálně odpovědi na důležité, byť stereotypní otázky týkající se jeho silných a slabých stránek či motivace k práci zrovna ve vaší firmě. Jak se ale ptát ještě jinak? Jak umět rozlišit realitu od stylizace? Odpovědi naleznete v kurzu Behaviorální interview. Proniknete-li do principů tohoto specifického dotazování, máte zaručeno, že ...

Stavební zákon po aktuální novele. Seminář byl přesunut na 23. 10. 2018

Říjen 2018   Změny v zákoně č. 183 - 2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225 - 2017 Sb. Termín 22. 3. 2018 je z technických důvodů zrušen. Seminář se přesouvá na 23. 10. 2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body. Seminář je určen: pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor ...

Dozory ve výstavbě. Seminář byl přesunut na 27. 3. 2018.

Březen 2018   Dozory ve výstavbě - obecné a technické požadavky na výstavbu Seminář byl přesunut na 27. března 2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body. Cílová skupina: projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, stavebník (investor). Státní stavební dohled, dozor ...

Kolektivní vyjednávání s odbory - jak jako zaměstnavatel zvládnout komunikaci s odborovou organizací

Červen 2018   Vyjednávání z pohledu pracovního práva a pravidel vyjednávacích metod Zorientujte se v tom, jaké jsou principy kolektivního vyjednávání z pohledu vás jako zaměstnavatele. Jak fungují složité vztahy k odborovým organizacím, které u vás mohou působit, co musí a může obsahovat ...

3 + 1 osvědčené koučovací techniky - praktické techniky pro rozvoj jednotlivce a týmu

Květen 2018   Uvědomujete si, že koučující přístup je jedním z efektivních způsobů v práci manažera? Hledáte nové způsoby, jak pracovat sám na sobě? Potřebujete rozšířit možnosti, jak při práci s ostatními jednoduše najít priority, vydefinovat si cíl, nastavit si dílčí kroky?  Hledáte inspiraci? V tomto ...

Myšlenkové mapy - perfektní vstup do světa vizualizace myšlenek

Květen 2018   Kreativita a systematičnost v jednom nabitém dni Chtěli byste vědět, jak lze vylepšit schopnosti přemýšlení prostřednictvím vizualizace? Zjistěte, jak funguje myšlenkové mapování, které pomáhá při realizaci projektů, prezentacích, na poradách nebo při rozmýšlení různých kroků. Zefektivněte nejen své osobní aktivity, ale také týmovou práci. ...

Minutový řečník s Top Vision - protože kamarádi vás na chyby v projevu neupozorní

Květen 2018   Znervózňuje vás, když mluvíte před více lidmi? Myslíte si, že váš projev nesplňuje vaše představy? Používáte v komunikaci velké množství tzv. slovní vaty? Mluva je součást komunikace, která o nás vytváří první i celkový dojem. Někdo se jako řečník narodil, ale většina z nás na sobě musí pracovat. Ne nadarmo jeden ...

Hodnocení, motivace a vedení klíčových zaměstnanců - jak nepřijít o nejlepší pracovníky

Květen 2018   Předejděte ztrátě klíčových lidí, škody způsobené jejich odchodem jsou nevyčíslitelné a mají dlouhodobé negativní důsledky Potřebujete si v týmu udržet určité zaměstnance a přemýšlíte, jaké máte možnosti a co Vám takový individuální přístup přinese? Máte zaměstnance, kteří jsou pro Vás nepostradatelní, ať ...


Právní minimum pro neprávníky - praktické základy práva do běžné praxe

Květen 2018   Mít přehled v oblasti práva se víc než vyplatí Prostředí kolem nás, v zaměstnání, v podnikání i v soukromí, je stále více regulováno právem. Pro laiky bývá často obtížné se v nepřehledném právním řádu orientovat. Kurz právní minimum pro neprávnické profese má za cíl zprostředkovat základní přehled o právním řádu a jak ...

Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů - trénink s využitím psychodiagnostického testu

Květen 2018   Naučte se identifikovat komunikační jazyk partnera pomocí analýzy sebe samých Jak přizpůsobit strukturu a formu sdělení žádoucímu výsledku jednání nebo prezentace? Na základě vypracování on-line psychodiagnostického testu Accent Assessment Tool (AAT) ...

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Květen 2018   Nebuďte zaskočeni a připravte se na revoluční změnu General Data Protection Regulation (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017 - 679) je účinné od 25. května 2018 a představuje revoluční změnu na celoevropské úrovni. Je univerzálně použitelné ve všech státech Evropské unie a jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit v této ...

Facilitace - porady a workshopy, které mají smysl i výsledek a řídí myšlenky

Květen 2018   Naučte se dostat na (nejen) pracovních workshopech z lidí to nejlepší Říká se, že víc hlav víc ví, ale také se někdy dokáže víc pohádat. Zařídit to tak, aby skupinové jednání bylo konstruktivní a vedlo k výsledku, není snadné. Asi bychom všichni dokázali vyjmenovat spoustu problémů a chyb, které provázejí většinu ...

Financial Executive Forum

Duben 2018   Růst hodnoty společnosti v rukách CFO CFO Forum se každým rokem stává místem diskusí několika desítek finančních ředitelů, top manažerů, investorů a osobností z finanční sféry, jež na svých bedrech nesou zodpovědnost za úspěšné finanční řízení společnosti. Ústředním cílem fóra je výměna zkušeností, názorů a diskuse o aktivní roli finančního ...

Psychodiagnostické nástroje - odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců

Duben 2018   Využívejte psychodiagnostiku při výběrových řízeních i v další práci se zaměstnanci Správně aplikovaná psychodiagnostika vám pomůže odhalit skrytý potenciál uchazečů o práci i stávajících členů vašeho týmu. Seznamte se s psychodiagnostickými technikami, které můžete využívat i&nbs...

Dobrá argumentace - proč neposloucháme - trénink argumentačních dovedností

Duben 2018   Zlepšete své argumentační schopnosti díky sebediagnostice a tréninku Umění argumentovat se odráží od našich osobnostních předpokladů a vloh. Někdo se v něm odjakživa cítí jako ryba ve vodě, pro jiného je strastí. Dá se tedy naučit? Můžeme se v argumentaci zlepšit? Lze se připravit na moment „zaskočení“, kdy nevím, co říci? ...

Digitální produktivita pro moderní asistentky - jak ovládnout technologie a zjednodušit tím život sobě i svým kolegům

Duben 2018   Osvojte si ty nejlepší a nejnovější nástroje a aplikace, buďte rychlejší a efektivnější Počítač a telefon patří mezi vaši nejdůležitější výbavu. Umíte je však opravdu využívat na 100 %? Množství nástrojů, aplikací či online služeb vám může zjednodušit práci, usnadnit ...

Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažera

Březen 2018   Položte základy své vlastní manažerské strategie, na nichž budete dál stavět Někdo je rozeným vůdcem, jiný bojuje s nejistotou. Nikdo není perfektním manažerem od prvního dne ve funkci. Mnoha začátečnickým chybám však můžete předejít. Seznamte se s praktickými nástroji, které vám roli začínajícího manažera usnadní – ať už jde o delegování ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Duben 2018   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

Základy DPH pro nové plátce

Červen 2018   Legislativní vývoj DPH Stanoviska GFŘ k zákonu o DPH Základní princip DPH Vymezení základních pojmů DPH a předmětu daně Registrace k DPH, osoba povinná k dani, identifikovaná osoba, plátce daně, skupina, společnost, rušení registrace k DPH Stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytování služeb Dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku Obchodování v rámci EU (pořízení ...

DPH v praxi podnikatelů 2018

Květen 2018   Nejnovější platné novely zákona o DPH Aktuální stanoviska GFŘ k zákonu o DPH Jak určit místo plnění (místo plnění u dodání zboží, základní pravidlo u služeb, služby vztahující se k nemovité věci a další služby) Zdaňování záloh (§ 20a ZDPH) Vystavování daňových dokladů Přehled platných sazeb daně a závazné zatřídění sazby daně Plnění osvobozená od daně (dodání nemovitých věcí, ...

Komunikace a řešení konfliktů - Praha

Duben 2018   Během kurzu se seznámíte s NLP technikami, které se používají pro zlepšení a zefektivnění komunikace s druhými lidmi, předcházení a řešení konfliktů. Naučíte se, jak se rychle a jednoduše sladit s ostatními osobami i skupinami. Naučíte se číst neverbální komunikaci a identifikovat nesrovnalosti mezi tím, co vám lidé říkají a jak jednají. ...

Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSV

Červen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0362-SP - PC - Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi Akreditace: MPSV Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu? Toto Vás v našem kurzu nečeká. Provedeme Vás ...

Kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obec

Červen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-617 - 2017 - Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy Akreditace: MV Jste starostou obce a čekáte kontrolu dotací nebo kontrolu například z finančního úřadu? V rámci odborného semináře Vám ...

Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky - AKREDITOVÁNO MŠMT

Květen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: MSMT- 22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT Cíl semináře: Na začátku každého dobrého a kvalitního projektu by měla být myšlenka, nikoliv fakt, že právě ...

Komunikace pedagog-rodič otevřeně a s respektem - AKREDITOVÁNO MŠMT

Květen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: MSMT- 22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT Cíl semináře: Máte při třídních schůzkách nebo při jednání s rodiči pocit, že Vás někteří rodiče neposlouchají nebo nechtějí ...

Komunikace pedagog - rodič otevřeně a s respektem - AKREDITACE MŠMT

Březen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: MSMT- 22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT Cíl semináře: Máte při třídních schůzkách nebo při jednání s rodiči pocit, že Vás někteří rodiče neposlouchají nebo nechtějí ...

Kurz 2 – obchodní němčina pro středně pokročilé (B1-B2; 4x90 minut)

Červen 2018   Kurz je zaměřen na prohloubení slovní zásoby. Po absolvování budete schopni využít nová obchodní slovní spojení, korespondenční fráze, ne tak běžná slovesa a idiomy, ale i vylepšenou a osvojenou gramatiku složitějšího charakteru (kondicionály, předminulý čas apod.). * 1. Téma: Geschäftsbriefe: Reklamation, Mahnung, Lieferverzug (Obchodní ...

Kurz – obchodní angličtina pro pokročilé (C1; 4x90 minut)

Květen 2018   Kurz vám poskytne komplexní prohloubení znalostí v obchodních angličtině tam, kde si nejste úplně jistí. Zaměřen je i na tu gramatiku, kterou velmi často nepoužíváte (např. specifické budoucí časy, časová souslednost, vyjádření zvyků v minulém čase, nevšední frázová slovesa a idiomy, používání podmínkových vět, psaní emailů v angličtině formálně i neformálně...). ...

Kurz 1 – obchodní němčina pro středně pokročilé (B1-B2; 4x90 minut)

Květen 2018   Kurz je zaměřen na prohloubení slovní zásoby. Po absolvování budete schopni využít nová obchodní slovní spojení, korespondenční fráze, ne tak běžná slovesa a idiomy, ale i vylepšenou a osvojenou gramatiku složitějšího charakteru (kondicionály, předminulý čas apod.). * 1. Téma: Kommunikation im Geschäftsleben – mündlich, telefonisch, schriftlich ...

Kurz 2 – všeobecná angličtina pro středně pokročilé (B1-B2; 4x90 minut)

Květen 2018   Kurz se zaměří na prohloubení vašich dosavadních jazykových znalostí a osvojení větší slovní zásoby. Naučíte se používat delší a více náročné konstrukce vět i frází a využívat angličtinu v širším každodenním měřítku a to i v situacích, kde toho doposud nejste schopni. * 1. Téma: Sport, Hobbies & Leisure Time Activities, Olympic Games ...

Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

Duben 2018   Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 – GDPR – • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy ...

Kurz 2 – všeobecná němčina pro středně pokročilé (B1-B2; 4x90 minut)

Duben 2018   Kurz je zaměřen na prohloubení už tak obsáhlé slovní zásoby. Po absolvování budete schopni využít nová slovní spojení, fráze, ne tak častá slovesa a idiomy, ale i vylepšenou a osvojenou gramatiku složitějšího charakteru (předminulý čas, trpný rod apod.). * 1. Téma: Sport, Meine Hobbies & Freizeitaktivitäten, Olympische Spiele (Sport, koníčky ...

Kurz 1 – všeobecná angličtina pro středně pokročilé (B1-B2; 4x90 minut)

Duben 2018   Kurz se zaměří na prohloubení vašich dosavadních jazykových znalostí a osvojení větší slovní zásoby. Naučíte se používat delší a více náročné konstrukce vět i frází a využívat angličtinu v širším každodenním měřítku a to i v situacích, kde toho doposud nejste schopni. * 1. Téma: Family & Friends, Home & Abroad (Rodina a přátelé, domov a ...

Kurz – obchodní angličtina pro středně pokročilé (B1-B2; 4x90 minut)

Duben 2018   Kurz se zaměří na prohloubení dosavadních jazykových znalostí a osvojení větší obchodní slovní zásoby. Naučíte se používat delší a více náročné konstrukce vět i fráze v obchodním světě, využívat „business“ angličtiny v širším každodenním měřítku a to i v situacích, kde jste toho doposud nebyli schopni. * 1. Téma: Obchodní fráze a jejich ...

Kurz 2 – všeobecná němčina pro mírně pokročilé (A2; 4x90 minut)

Březen 2018   Kurz se zaměří na prohloubení dosavadních jazykových znalostí, osvojení větší zásoby, používání delších a více náročných konstrukcí vět i frází plus využití němčiny v širším každodenním měřítku a to i na místech, kde toho doposud nejste schopni. * 1. Téma: Umweltschutz & Ökologie, Natur, Wetter, Tiere im Wald & Tiere zu Hause (Životní prostředí a ...

Sociální sítě, web a blog. Naučte se digitální marketing jako profesionál

Březen 2018   V průběhu tohoto semináře získáte základní znalosti o digitálním marketingu, zejména pak o využití sociálních sítí, webu a blogů pro získání nových zákazníků a udržení zákazníků stávajících. * Sociální sítě, web a blog. Naučte se digitální marketing jako profesionál • sociální sítě – jaké mají místo ve vašem marketingu? • blog a video – ...

Kurz 1 – všeobecná němčina pro středně pokročilé (B1-B2; 4x90 minut)

Březen 2018   Kurz je zaměřen na prohloubení už tak obsáhlé slovní zásoby. Po absolvování budete schopni využít nová slovní spojení, fráze, ne tak častá slovesa a idiomy, ale i vylepšenou a osvojenou gramatiku složitějšího charakteru (předminulý čas, trpný rod apod.). * 1. Téma: Familie & Freund, Heimat & Ausland (Rodina a přátelé, domov a zahraničí) ...

Kurz 2 – všeobecná angličtina pro mírně pokročilé (A2; 4x90 minut)

Březen 2018   Kurz se zaměří na prohloubení vašich dosavadních jazykových znalostí a osvojení větší slovní zásoby. Naučíte se používat delší a více náročné konstrukce vět i frází a využívat angličtinu v širším každodenním měřítku a to i v situacích, kde toho doposud nejste schopni. * 1. Téma: Sport, Hobbies & Leisure Time Activities, Olympic Games • ...

Rekvalifikační kurz - Obchodník s realitami - Brno

Květen 2018   Obsah kurzu odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami.   Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu.   Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou  - bližší info viz ...

Novela stavebního zákona a předkupní právo

Březen 2018   Přijďte se seznámit s  novinkami ve stavebním zákoně (novela stavebního zákona - zákonem č. 205 - 2017 Sb.) a se zásadami uplatňování předkupního práva dle aktuální legislativy. ...

Efektivní procesy a marketing realitního makléře

Březen 2018   Jste realitní makléř? Chcete uspět v konkurenci? Získejte konkrétní techniky, které zvyšují efektivitu a přinášejí mnoho exkluzivních náběrů, prodejů i spokojených zákazníků. ...

Vyzkoušejte SKETCHNOTING, skvělý nástroj i pro obchod

Březen 2018   Sketchnoting pojem pro vizuální tvorbu poznámek aneb základ vyzuálního myšlení. Je docela nový, a proto jste o něm možná neslyšeli. Nevadí! Hlavně, že máte chuť si skečnouting - sketchnoting vyzkoušet. Na jednu stranu je to hravý způsob tvoření poznámek, při němž si odpočinete a zjistíte, že talent ke kreslení vůbec ...

RH404 - System Management with Red Hat Satellite 6 with Exam

Červen 2018   The Red Hat Satellite 6 Administration with exam (RH404) bundle is a combination of the following:     Red Hat Satellite 6 Administration (RH403) course     Red Hat Certificate of Expertise in Deployment and Systems Management exam (EX403) Poptejte kurz u nás - - ...

RH403 - System Management with Red Hat Satellite 6

Červen 2018   Red Hat Satellite 6 Administration seznamuje zkušené systémové administrátory, kteří mají praxi v používání Red Hat Satellite, s novou verzí tohoto produktu. Protože RHN Satellite 6 využívá zcela nové koncepce, dává kurz frekventantům možnost se seznámit s novými technikami a postupy, které Satellite používá. Účastníci postupují od instalace Red Hat ...

RH343 - Red Hat Linux Diagnostics and Troubleshooting with exam

Květen 2018   The Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting with exam (RH343) bundle is a combination of the following:     Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting (RH342) course     Red Hat Certificate of Expertise in Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting exam (EX342) ...

RH342 - Red Hat Linux Diagnostics and Troubleshooting

Květen 2018   The Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting course (RH342) provides system administrators with the tools and techniques they need to successfully diagnose, and fix, a variety of potential issues. Students will work through hands-on problems in various subsystems to diagnose and fix common issues.   Audience The Red Hat Enterprise Linux ...

RH319 - Red Hat Virtualization with RHCVA Exam

Duben 2018   The Red Hat Virtualization with exam (RH319) bundle is a combination of the following: Red Hat Virtualization (RH318) course Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) exam (EX318) Poptejte kurz u nás - - ...

RH318 - Red Hat Virtualization

Duben 2018   Osou kurzu je podrobné seznámení s koncepcí, nasazením a administrací produktu Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV). Kurz volí nejčastěji zkušení Linuxoví administrátoři, ale zevrubné systematické uvedení do problematiky RHEV umožňuje bez obtíží přístup i uchazečům se střední úrovní znalostí a dovedností. RHEV zaujme všechny ty, kteří stojí před problémem centralizované správy a ...

RH236 - Red Hat Gluster Storage Administration

Březen 2018   This course is for senior system and storage administrators who are interested in deploying scalable, highly available storage on off-the-shelf hardware and in cloud environments. Students will learn how to install, configure, and maintain a cluster of Red Hat Storage servers. The course will also explore highly available common Internet file systems (CIFS) and ...

EX442 – Red Hat Certified Specialist in Performance Tuning Exam

Duben 2018   This exam tests candidates ability to use standard system tools to analyze the performance of Red Hat® Enterprise Linux® and its applications. It also tests the ability to use standard system tools and mechanisms to modify the behavior of the system and applications to improve performance. This exam is based on Red Hat Enterprise Linux ...

EX436 - Red Hat Certified Specialist in Clustering and Storage Management Exam

Červen 2018   The Red Hat Certificate of Expertise in Clustering and Storage Management exam (EX436) is a performance-based test of the skills and knowledge needed to implement high-availability services on Red Hat Enterprise Linux® using the Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-on. This exam is a performance-based ...

EX407 - Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation

Březen 2018   The performance-based Red Hat Certificate of Expertise in Ansible Automation exam (EX407) tests your ability to use Ansible to automate the configuration of systems and applications. By passing this exam, you earn a Red Hat Certificate of Expertise that also counts towards earning a Red Hat Certified Architect (RHCA® ). This exam is based on ...

EX403 - Red Hat Certified Specialist in Deployment and Systems Management Exam (EX403)

Červen 2018   The Red Hat Certificate of Expertise in Deployment and Systems Management exam (EX403) tests candidates knowledge, skills, and ability to use Red Hat products, including Red Hat® Enterprise Linux® and Red Hat Satellite Server, to deploy and manage systems in an efficient, scalable, replicable, and reliable ...

EX342 - Diagnostic and Troubleshooting Exam

Červen 2018   The performance-based Red Hat Certificate of Expertise in Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting (EX342) tests your ability to analyze Red Hat® Enterprise Linux® systems for common issues that may cause degradation or loss of performance and either correct the issues or gather forensic information that can be passed along to a third party. By ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde