Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czZÁVAZKY A SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Listopad 2018   Lektor kurzu: Mgr. Ing. Tereza KRUPOVÁ, Ph.D. Vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti. Zkušená lektorka s odbornou praxí na Ministerstvu financí a v advokacii. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...

Odměňování v bankovním a pojišťovacím sektoru (seminář pro pokročilé)

Říjen 2018   Novinky regulace v oblasti odměňování (ZPKT, CRDV, atd.) Problematické oblasti v praxi správné nastavení KPI skupinová politika odměňování nepeněžní nástroje, ... Pokročilé případové studie ...

Odměňování v bankovním a pojišťovacím sektoru (úvodní seminář)

Říjen 2018   Předpisová základna odměňování v bankovním sektoru (EU, ČR, ČNB), jiné sektory Zásady odměňování v bankovním a pojišťovacím sektoru Identifikace pracovníků (vč. outsourcingu) * * Forma a struktura odměn Uplatnění specifických zásad odměňování a proporcionalita ...

PC pro seniory

Červenec 2018   Zkroťte PC s námi. Letní kurzy základního ovládání PC Vás naučí základy, zřídíte si email, naučíte se využívat poštu, ukážeme si jak vyhledávat na internetu, jak nakupovat. Po našem kurzu budete nazávislí na dětech a vnoučatech. Kurz je určen pro začátečníky všech věkových kategorii. Výuky v malých skupinách. Kurz je třídenní, vždy 9:00 - 12:00, časovou dotaci kurzu můžete využít i ind...


Dluhové poradenství - 16 hod, Ostrava

Říjen 2018   Vzdělávací program je zaměřen na problematiku zadluženosti, předluženosti a jejich formy řešení. Zabývá se dluhem, fázemi vymáhání, podrobně analyzuje časovou osu dluhu od vzniku první nezaplacené splátky až po exekuční řízení. Účastník se seznámí s právy a povinnostmi věřitelů i dlužníků, výkladem příslušné legislativy, prostudují smluvní dokumentaci, dokážou vypočítat celkové dluhy klienta – ...

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Červenec 2018   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Červenec 2018   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Správa uživatelů a serverů

Srpen 2018   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. Instalace a konfigurace ...

Jak efektivně nabírat zaměstnance do menší firmy – přežijte mezi žraloky

Listopad 2018   Z tohoto workshopu si odnesete ucelený postup, jak získat kvalitní kolegy navzdory malému rozpočtu a malé znalosti značky. * Jak efektivně nabírat zaměstnance do menší firmy – přežijte mezi žraloky • jak definovat jedinečné sdělení, které bude na míru pro vaší firmu, • co dělá vaši firmu jedinečnou, • pohled na možnosti, kde se mohou ...

Povolování provádění staveb – změny v právní úpravě s účinností od 1. 1. 2018

Listopad 2018   Absolvováním semináře získáte přehled o novém pojetí společného řízení a vydání společného povolení u různých druhů staveb a souborů staveb a jaké další změny přinesl zákon č. 225 - 2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2018, a který změnil stavební zákon a dalších 44 zákonů. Budou zdůrazněny rozdíly, kdy stavební úřad vydává povolení, a ...

Účetní, daňové a právní martyrium při dlouhodobé fyzické přítomnosti české společnosti na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Německu či v dalších zemích

Listopad 2018   Na semináři získáte důležité znalosti z hlediska založení či expanze podnikatelské činnosti do zahraničí. Zjistíte, jak je možné zajistit bezproblémový vstup na zahraniční trh, jaká úskalí vás mohou při expanzi čekat a jak předejít či m...

Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky

Září 2018   V průběhu tohoto semináře zjistíte, jak mluvit před publikem i kamerou, naučíte se bojovat s trémou, jak dobře prezentovat. Naučíte se používat svůj hlas, správně artikulovat a dobře používat gesta. Máte možnost posílit své sebevědomí. * Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky • jak se připravit na přednes, prezentaci, rozhovor, • jak dýchat při ...


Řízení firmy v souladu se zásadami kvality dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949

Červenec 2018   Chcete řídit vaši firmu dle osvědčených postupů a zásad kvality? Chcete se vyhnout managementu vašich lidí a produktů systémem pokus - omyl? Pak je tento kurz právě pro Vás! Správné postupy přitom existují. Stačí se s nimi seznámit, začít je dodržovat a úspěch se dostaví. Pojďme společně hledat cestu k naplnění těchto norem nejen na papíře, ...

IBM Integration Bus V10 Application Development I

Srpen 2018   This course teaches you how to use IBM Integration Bus to develop, deploy, and support message flow applications. These applications use various messaging topologies to transport messages between service requesters and service providers, and also allow the messages to be routed, transformed, and enriched during processing. In this course, you learn how to construct ...

IBM Cognos Analytics - Author Active Reports (v11.0)

Září 2018   This course teaches Professional Report Authors about advanced report building techniques using relational data models, and ways of enhancing, customizing, and managing professional reports. The course builds on topics presented in the Fundamentals course. Attendees will participate in interactive demonstrations and exercises that illustrate key concepts while learning how ...

Finanční analýza v praxi

Červenec 2018   Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení s metodami finanční analýzy, poskytnutí uceleného pohledu na průběžné vyhodnocování finančního zdraví. Pomůžeme vám odhalit slabé a silné stránky společnosti. * Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše ...

Manažerské rozhodování

Červenec 2018   Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě. Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování. Cílem tohoto kurzu je právě ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Červenec 2018   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Srpen 2018   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

Behaviorální interview

Říjen 2018   Odkaz na: elearning Behaviorální interview Popis produktu Cíl kurzu V kurzu se dozvíte, co je behaviorální rozhovor a čím se odlišuje od ostatních druhů rozhovoru. Pochopíte, že nestaví na geniálních otázkách s cílem odhalit vše o druhém. Jedná se spíše o způsob myšlení, které lze využít i při hodnocení, nastavování rozvoje a vedení druhých lidí. Při behaviorálním interview se zabýváme ...

Rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, styk rodičů s dítětem a únosy dětí do ciziny v rozhodovací praxi Ústavního soudu

Listopad 2018   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Jaká je hranice vyživovací povinnosti rodičů ve specifických případech péče o nezletilé? Jak postupovat v praxi OSPOD v případech možného únosu dítěte při rozvodu rodičů? Jaký je postup sociálního odboru, který má ...

MS Excel pro účetní a daňové poradce I

Červenec 2018   Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Kurz praktických znalostí a dovedností v MS Excelu pro klasickou kancelářskou a účetní praxi, kdy je Excel pomocníkem pro naši hlavní pracovní náplň. Při výuce bude osnova přizpůsobena individuálním potřebám a úrovni posluchačů.   ...

Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací

Říjen 2018   Program semináře: * Základní cenové předpisy pro obor vodovodů a kanalizací (dále jen VaK) * Sjednávání cen pro vodné a stočné (vzorový text odsouhlasený MF ČR) * Formy ceny – jednosložková a dvojsložková * Cenový výměr pro rok 2018 * Výpočet zisku * Výpočet nájemného * Dotace k cenám (vč. vztahu k DPH) x finanční vyrovnání ...

DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ

Září 2018   ? Aktuální informace z oblasti DPH:      - změny DPH v r. 2018,      - upozornění na návrhy změn ZDPH na r. 2019-2020,      - nejnovější metodické informace GFŘ. ? Předmět DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů, činnosti, které jsou - nejsou předmětem daně, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH

Září 2018     Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné doporučení obce, snižování nákladů na bydlení u ubytoven apod.).   Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. ...

Zákon o DPH 2018 - 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

Únor 2019   Na praktických příkladech si procvičíte zásadní změny zákona o DPH 2018 a 2019. Upozorněni budete na vazby na zákon o účetnictví. * • úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, • pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, • obrat – počítání ...

Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi

Listopad 2018   Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a podnikatelů, ...

Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v obou zemích

Listopad 2018   Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi českým a slovenským právem v základních pracovněprávních institutech. Lektoři vás seznámí s konkrétními rozdíly, které jsou v dnešní době mezi českým a slovenským právem díky jejich samostatnému vývoji. Výklad bude zaměřen zejména na některé problémové ...

Jak zjistit hospodářský výsledek s využitím účtování o nedokončené výrobě – pro manažery

Říjen 2018   Na workshopu se dozvíte, zda plně využíváte potenciálu účtování o nedokončené výrobě pro vyhodnocování ekonomické efektivity výroby, a to i když o nedokončené výrobě již účtujete nebo o tom uvažujete. Dozvíte se: Jak využít účtování o nedokončené výrobě pro sledování skutečných hospodářských výsledků v měsíčních ...

Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii

Říjen 2018   Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní PR manuál a budete vědět, jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro média. * Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii • co média vlastně chtějí – struktura a specifika sdělovacích prostředků, • postupy dobré tvorby tiskové informace: formy a techniky, práce s tématem, • Public ...

DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí, aktuálně

Říjen 2018   Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na osmi zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH ...

Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům

Červenec 2018   Rozšíříte své znalosti o specifika účetnictví neziskových organizací a seznámíte se s rozdíly v účtování podle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. a vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. * Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům Účetní osnova • dělení výnosů a nákladů na poslání a hospodářskou činnost • účtování o darech v roce 2018 • příjmy z ...

Vázaná kytice začátečníci - Večerní kurz 10.7.2018

Prosinec 2018   Vázaná kytice začátečníci - Večerní kurz 10.7.2018 Cena: 850 Kč Termín: 10.7.2018 (úterý) Základní pracovní postup a technika při výrobě vázané kytice, (pro naprosté začátečníky). Naučím Vás uvázat si kulatou kytici tzv. do spirály, jen tak pro ...

Svatební den - základní prac. postupy a techniky používané ve svatební floristice 13.7.2018

Červenec 2018   Svatební den - základní prac. postupy a techniky používané ve svatební floristice 13.7.2018 Cena: 1 850 Kč Termín: 13.7.2018 (pátek) Pracovní seminář je koncipován pro začátečníky. Důraz je kladen na procvičování základních floristických technik, které se ...

Vázaná kytice kulatá - Večerní kurz 3.7.2018

Prosinec 2018   Vázaná kytice kulatá - Večerní kurz 3.7.2018 Cena: 750 Kč Termín: 3.7.2018 (úterý) Základní pracovní postupy a techniky při výrobě vázaných kytic , (pro naprosté začátečníky). Naučíme Vás uvázat si kulatou kytici tzv. do spirály (pevně vázanou nebo volně ...

Poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi

Září 2018   * BLOK 1 – Úvod do tématu - Východiska, cíle a prameny úpravy - Věcná, osobní působnost – vymezení základních pojmů, „překlopení“ stávajícího režimu - Vybrané instituty – písemná forma, trvalý nosič dat, zastupování, přičitatelnost * BLOK 2 – Produktová regulace - Typy spotřebitelských úvěrů ...

MS Excel - grafická analýza dat

Říjen 2018   Osnova kurzu: * Příprava dat – struktura a formátování * Minigrafy – nástroj na získání rychlého grafického přehledu * Kombinované grafy * Speciální typy grafů - Bublinový - Stromová mapa - Vodopádový - Vícevrstvý prstencový - Krabicový - Paretův graf * Využití trendu * Předpovědi v grafech ...

Správce sítí pro malé a střední organizace - zkrácený

Červenec 2018   certifikovaný profesní rekvalifikační kurzSprávce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace.Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu základní kompetence pro profesní kvalifikaci 26-002-M.Cílem tohoto ...

20743: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 - doplnění znalostí z Windows Server 2012 a Windows Server 2008

Říjen 2018   Předpokládané znalosti Zkušenost alespoň dva roky s nasazováním a řízením prostředí Windows Server 2008 nebo 2012 a to včetně každodenními úkoly a správnou systému   Zkušenosti se síťovými technologiemi a implementací systému Windows   ...

20761: Querying Data with Transact-SQL

Srpen 2018   Předpokládané znalosti Základní znalost operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí   Pracovní znalost relačních databází   Zaměření kurzu Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentům dobré znalosti jazyka Transact-SQL, který používahá všechny disciplíny související s SQL Serverem 2016; jmenovitě Database A...

20765: Provisioning SQL Databases - kompletní administrace

Srpen 2018   Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí   Pracovní znalosti Transact-SQL   Pracovní znalosti relačních databází   Zkušenosti s tvorbou databází   Zaměření kurzu Tento kurz je primárně určen správcům databáze SQL ...

20764: Administering a SQL Database Infrastructure - administrace databázového systému

Srpen 2018   Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí   Pracovní znalosti Transact-SQL   Pracovní znalosti relačních databází   Zkušenosti s tvorbou databází   Zaměření kurzu Primárním ...

20762: Developing SQL Databases - vývoj SQL databází

Srpen 2018   Předpokládané znalosti Základní znalost operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí   Pracovní Transact-SQL   Pracovní znalost relačních databází   Zaměření kurzu Primárním publikem tohoto kurzu jsou IT odborníci, kteří se chtějí stát kvalifikovanými pro práci s produktovými ...

20703-2: System Center Configuration Manager - správa mobilních zařízení a cloudové služby

Srpen 2018   Předpokládané znalosti Základy networkingu, což obnáší mimo jiné základní networking protokoly, topologie, hardware, media, routing, switchcing a adresování   Znalost principů AD DS (Active Directory Domain Services) a jejich správa   Instalace, konfigurace a správa počítačů ...

10987: Performance Tuning and Optimizing SQL Databases - ladění výkonu a optimalizace

Říjen 2018   Předpokládané znalosti Základní znalosti operačního systému Microsoft Windows a jeho základních funkcí   Pracovní znalosti Transact-SQL   Pracovní znalosti administrace a údržby databází   Zaměření kurzu Tento kurz je primárně určen jednotlivcům, kteří ...

Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika související

Prosinec 2018   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : V rámci naší nabídky seminářů Vám přinášíme vzdělávací kurz se soudcem Nejvyššího soudu, který Vás podrobně provede otázkou trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a souvisejícími trestnými činy zejména v souvislosti se zneužitím pravomoci úřední osoby a ...

Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací - PŘESUN Z 27.7.!

Červenec 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2017, Název akreditace: Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací Akreditace: MV Pár slov o ASERTIVITĚ: Asertivním se stáváme v tu chvíli, kdy jsme ...

Poradce pro výživu - rekvalifikační kurz + praxe

Srpen 2018   Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu je určen pro všechny, kteří se zajímají o zdravou výživu, chtějí se stát profesionály v oboru, nebo jen chtějí získat kvalitní znalosti pro pomoc sobě, rodině a svým ...

FortiGate Infrastructure

Září 2018   In this 2-day class, you will learn advanced FortiGate networking and security. Topics include features commonly in complex or larger enterprise - MSSP networks, such as advanced routing, transparent mode, redundant infrastructure, advanced IPsec VPN, IPS, SSO, data leak prevention, diagnostics, and fine-tuning performance. Audience Networking and security professionals involved in the design, ...

REST API Design

Říjen 2018   Pohybujeteli se v dnešním světě mobilních aplikací, internetových služeb, cloudových řešení, microservices a tak podobně, nemohli jste nenarazit na pojem REST APIs. Všichni je používají, všichni je milují, všichni mají silný názor na to, co je a co není REST. Tento kurz se vám pokusí přiblížit, v čem spočívá jejich kouzlo.  Nejdříve se seznámíme s teorii co jsou REST APIs, odkud se vzaly, na jakých ...

Nakládání s vodami od 1. 1. 2019 – novela zákona v praxi

Říjen 2018   Seminář pořádáme pro ty, kteří nakládají s vodami, kteří různé druhy vody odebírají, vypouští je do kanalizace a do povrchových nebo podzemních vod, a také pro ty, kteří vody znečišťují nebo naopak vody čistí, tedy pro vodárenské společnosti, vodohospodáře a podnikové ekology, správce vodních toků apod. A dále pro provozovatele vodních děl, u kterých je vyžadován ...

Účetní a daňový specialista

Říjen 2018   Komu je kurz určen: Pro posluchače, kteří ukončili středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list). Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce. Velkou cílovou skupinou jsou lidé, kteří se účetnictví a daním chtějí věnovat profesionálně nebo problematice porozumět k úspěšnému podnikání či k vedení firmy. Co se naučíte: Ovládat celou účetní agendu – ...

Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi

Listopad 2018   Odborný program semináře: * úprava civilního procesu v zákoně č. 99 - 1963 Sb., občanský soudní řád a v zákoně č. 292 - 2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních * vztah občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních * zahájení řízení – žaloba a její náležitosti ...

Náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, vazby na poslední změny insolvenčního zákona, aktuální insolvenční a konkursní podstata

Říjen 2018   Program přednášky (tematické okruhy): * Typové vymezení sporů o náhradu škody v insolvenčních a konkursních souvislostech - spory o náhradu škody zahájené insolvenčním správcem - spory o náhradu škody proti ...

Spory s cizím prvkem - mezinárodní příslušnost soudů podle nařízení Brusel I BIS

Září 2018   Seminář bude zaměřen zejména na: * působnost nařízení - věcná působnost (výklad pojmů „mezinárodní prvek“, „věci občanské a obchodní“, výluky z působnosti) - časová působnost - teritoriální působnost - vztah k jiným předpisům a mezinárodním smlouvám * struktura pravidel ...

Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy

Červenec 2018   Povedeme vaší personální agendu přímo s vaším personalistou,, naučíme ho a nebo zdokonalíme ve všech směrech v souladu s platnou leg...

Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem

Červenec 2018   Úvod do zákona o PLS tématika zpracování posudků o zdr. způsobilosti povinnosti zaměstnavatele a další témata !!! KURZ - ŠKOLENÍ je velmi poutavé a zajímavé ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde