Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czObchodní mailová komunikace v angličtině

Listopad 2018   Co vám workshop přinese? • Jistotu psaní mailů v anglickém jazyce • Naučíte se, jak psát mail jasně, stručně a tak, aby ho ostatní chtěli číst • Zvýšíte rychlost odpovědí na vaše maily • Získáte základní znalost frází pro pozdrav, začátek mailu, stať, závěr • Zjistíte na konkrétních příkladech, co děláte dobře a co by šlo vylepšit * Obchodní mailová komunikace v angličtině • ...

Staňte se chytrým správcem sociálních sítí

Září 2018   Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začínající administrátory Facebooku, kteří se potřebují zorientovat v jeho rychle se měnícím prostředí a zjistit hlavní metriky, které je nutné sledovat.    Ideální je i pro začínající podnikatele nebo uživatele, kteří se v budoucnu plánují vydat cestou specialisty sociálních sítí.   Ocení jej i lidé, kteří ...

Základy metrologie

Září 2018   Chcete získat povědomí o základních legislativních požadavcích na řízenou metrologii a naučit se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření? Na našem kurzu vám vše vysvětlíme a poradíme vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a předpisy. Neopakuj měření, dožiješ se zklamání.” Murphyho zákon Obsah kurzu: ...

Požadavky legislativy na životní prostředí

Prosinec 2018   Obsah kurzu: Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy. Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami. Jak správně řídit své vodní hospodářství. *Co se na kurzu naučíte? Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat ...


Požadavky normy ISO 9001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být a naopak ...

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 – jejich společné požadavky a terminologie. Podrobné ...

Požadavky normy ISO 14001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a nastínit, jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Podrobné vysvětlení požadavků normy na praktických příkladech. Jak efektivně naplnit tyto požadavky u vás ve firmě. ...

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi během třech dní teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích všech tří norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a ...

Metody zlepšování a řešení neshod

Listopad 2018   Naučíme vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat. Obsah kurzu: 7 + 1 druh plýtvání metoda 5S brainstorming Paretova analýza metoda 5W (What, When, Where, Who, Why) 2H (How much, How) metoda 5x Proč Ishikawův diagram ...

Interní auditor ISO 9001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumenty ...

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 a jejich společné požadavky a ...


Interní auditor ISO 50001

Říjen 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu a jak ve firmě využít metodiku ISO 50001 ke snižování spotřeb energií. Obsah kurzu: Seznámení s požadavky ISO 50001 k řízení energetického managementu. Shrnutí povinné dokumentace ...

Jak udržet ISO 9001 ve formě i po recertifikaci

Říjen 2018   Je vaše firma po recertifikaci a vy nyní stojíte před úkolem, jak přehodnotit rizika, příležitostí a vyhodnotit efektivitu opatření k jejich řízení? S naším workshopem si tuto práci usnadníte. Předáme vám užitečné rady, ukážeme vám konkrétně, jak na to, abyste splnili všechny požadavky normy. A jako bonus si odnesete dárek v podobě elektronického vzoru zprávy o přezkoumání a ...

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Srpen 2018   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Září 2018   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Srpen 2018   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Správa uživatelů a serverů

Říjen 2018   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. Instalace a konfigurace ...

Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnice - Přesun z 13.9.2018

Září 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-201 - 2016 Akreditace: MV : Cílová skupina: Zaměstnanci nemocnic a jejich zřizovatelů se zaměřením na ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Říjen 2018   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

E-mail marketing a automatizace pro firmy

Říjen 2018   Na semináři se naučíte efektivně pracovat s nástroji pro e-mail marketing a jak jeho pomocí zautomatizovat rutinní obchodní procesy. Na praktických příkladech si perfektně osvojíte procesy a pracovní prostředí libovolného programu. Budete umězt zařadit e-mail makreting do obchodní strategie Vaší firmy. Budete vědět, jak začít a propojit nástroj s ostatními digitálními kanály. Ukážeme si ...

MS Excel pro účetní a daňové poradce II

Listopad 2018   Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří již znají excel na mírně pokročilé úrovni. Uvítají ho aktivnější uživatelé MS Excel, kteří očekávají mnohem sofistikovaněji úsporu času a námahy.   Kurz praktických znalostí a dovedností v MS Excelu pro odbornější kancelářskou a účetní praxi, kdy je Excel pomocníkem pro naši hlavní pracovní náplň. Při výuce bude osnova ...

Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183 - 2017 Sb.

Prosinec 2018   Program odborného semináře * 1. Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183 - 2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí) - účel ...

Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019

Listopad 2018   Odborný program semináře: * Nakládání s vodami * Problematika odpadních vod - čištění a zabezpečení jejich odvádění v souladu s vodním zákonem - odpadní vody z odlehčovacích komor jednotné kanalizace * Posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů * Vodní díla, práva a povinnosti jejich vlastníků ...

Veritas InfoScale Availability 7.3 for UNIX - Linux: Administration

Říjen 2018   The Veritas InfoScale Availability 7.2 for UNIX: Administration course is designed for the IT professional tasked with installing, configuring, and maintaining Veritas Cluster Server (VCS) clusters. This five day, instructor-led, hands-on virtual class covers how to use InfoScale Availability to manage applications in a high ...

NetBackup 8.1: Advanced Administration

Září 2018   Získejte praktické i teoretické dovednosti zálohovacího prostředí  Veritas NetBackup 8.0 v pokročilém školení Veritas NetBackup Advanced. Projdete a pochopíte pokročilá témata NetBackup, včetně výkonu a ladění, obnovení po havárii, zálohování aplikací a databází na fyzických a virtuálních počítačích, zálohování pomocí akcelerátorů pro virtuálního stroje a hlavně úrovně ...

NetBackup 8.1.: Administration

Září 2018   Získejte praktické i teoretické dovednosti zálohovacího prostředí  Veritas NetBackup 8.0, . Naučíte se obecné zásady, konfiguraci a správu NetBackup, včetně toho, jak nejlépe využít nástroje a rozhraní NetBackup, efektivně sledovat operace zálohování a zajistit, aby byly splněny cíle obnovy dat. Lektor Vás provede nejen teoretickou a praktickou přípravou, ale i uvede i některé best ...

Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Listopad 2018   Víte, kdy musí být expoziční scénář připraven, pro které látky se musí zpracovat a kdo je povinen ho zpracovat?. Víte, kde ho najdete a které informace z něj jsou důležité? Víte, jaký je jeho formát a kdy nemusí být součástí bezpečnostního listu? Cílem je objasnit celkovou problematiku těch látek, které mají zpracované expoziční ...

Junior Course 13 - 17 let - New Zealand Language Centres - Nový Zéland

Prosinec 2018   Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole New Zealand Language Centres - Nový Zéland.Detailní informace o škole New Zealand Language Centres a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. - skola - novy-zeland - new-zealand-language-centres - Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese https:. - skola - novy-zeland - ...

Výkonnost zaměstnance v kanceláři

Listopad 2018   Správně zařízené pracoviště zaměstnance neunavuje, ale udržuje jeho pohodu a zvyšuje jeho výkon. Na tomto semináři si ujasníte, jaké jsou možnosti řešení přímo ve vaší kanceláři. Získáte povědomí o zásadách a pravidlech ergonomie a správného přístupu. * Výkonnost zaměstnance v kanceláři • ergonomie ovlivňující procesy – zákonitosti ovlivňující pracovní výkon, • prostředí práce ve vztahu ...

vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]

Říjen 2018   This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere® 6.7, which includes VMware ESXi™ 6.7 and VMware vCenter Server® 6.7. This course prepares you to administer a vSphere infrastructure for an organization of any size. It is the foundation for most other VMware technologies in the software-defined data ...

VMware vSphere: What s New [V5.5 to V6.7]

Září 2018   In this three-day, hands-on training course, you will explore the new features and enhancements in VMware vCenter Server® 6.7 and VMware ESXi™ 6.7. Real-world use-case deployment scenarios, hands-on lab exercises, and lectures will teach you the skills that you need to effectively implement and configure VMware vSphere® 6.7. This course is recommended for customers who want to deploy ...

Horizon View: Install, Configure, Manage (V7.3)

Říjen 2018   This five-day, hands-on course gives you the skills to deliver virtual desktops and applications through a single virtual desktop infrastructure platform. This course builds your skills in installing, configuring, and managing VMware Horizon® 7 through a combination of lecture and hands-on labs. You will learn how to configure and deploy pools of virtual machines, how to ...

Pokročilá optimalizace kampaní Google Ads za pomoci skriptů

Září 2018   Zefektivněte své PPC kampaně v prostředí Google Ads. Naučíme Vás, jak si vytvořit skripty, které automaticky, třeba i každou hodinu, optimalizují nastavení Vašich kampaní. Zkušenosti z praxe ukazují, že absolventi tohoto kurzu jsou schopni díky nabytým vědomostem dosáhnout o min. 10 % - 15 % lepšího výkonu (vzorek pracovníků digitální agentury se zaměřením na PPC). ...

IBM Storwize V7000 Unified Implementation Workshop

Říjen 2018   IBM Storwize V7000 Unified is a virtualized storage system designed to consolidate block and file workloads into a single storage system for simplicity of management, reduced cost, highly scalable capacity, performance and high availability. IBM Storwize V7000 Unified Storage also offers improved efficiency and flexibility through built-in solid state drive (SSD) optimization, ...

IBM Cloud Object Storage - Implementation and Administration

Prosinec 2018   This course will provide a technical introduction to deployment and operation of the on-premise IBM Cloud Object Storage product. Topics covered include an overview of the product, installation, operations, troubleshooting, and integration with other IBM products including Spectrum Protect. * This course will provide a technical introduction to deployment and ...

SAN Volume Controller (SVC) Planning and Implementation Workshop

Říjen 2018   This course is designed to leverage SAN storage connectivity by integrating a layer of intelligence or virtualization, the SAN Volume Controller (SVC) to facilitate storage application data access independence from storage management functions and requirements. The focus is on planning and implementation tasks associated with integrating the SVC into the ...

IBM Spectrum Scale Advanced Administration for Linux

Říjen 2018   This course is intended for IT professionals tasked with administering a Spectrum Scale system. It includes information on installing, configuring and monitoring a Spectrum Scale cluster. This course replaces AN82G from Power brand. * This course is intended for IT professionals tasked with administering a Spectrum Scale system. It includes information on installing, ...

IBM Spectrum Scale Basic Administration for Linux and AIX

Říjen 2018   This course is intended for IT professionals tasked with administering an IBM Spectrum Scale storage cluster in environments running Linux and AIX nodes. The course includes information on installing, configuring, and monitoring an IBM Spectrum Scale cluster. Many Spectrum Scale features are described in lecture materials and then implemented in lab exercises. These ...

Implementing Power Cloud Infrastructure with PowerVC

Listopad 2018   This course describes the concepts and implementation details to install, configure, and implement the IBM Power Virtualization Center (PowerVC) Standard managing PowerVM to manage a virtualized Power Systems-based environment with AIX and Linux virtual machines. PowerVC is the new advanced virtualization management offering that is built on OpenStack. The course topics ...

PowerHA SystemMirror 7 Problem Determination

Listopad 2018   This course is designed to prepare students to identify and resolve problems on a highly available cluster using PowerHA SystemMirror 7. * This course is designed to prepare students to identify and resolve problems on a highly available cluster using PowerHA SystemMirror 7. Welcome   Welcome   Unit 1: Problem determination strategies and tools   Unit 2: Resolving ...

PowerHA SystemMirror 7 Advanced Configurations

Prosinec 2018   This course is designed to teach experienced PowerHA SystemMirror for AIX professionals the latest features in PowerHA SystemMirror. It covers how to: Effectively administer and monitor an IBM PowerHA SystemMirror for AIX cluster Implement PowerHA SystemMirror for AIXs more complex options * This course is designed to teach experienced PowerHA SystemMirror for AIX pr...

PowerHA SystemMirror 7 Planning, Implementation, Customization and Basic Administration

Říjen 2018   This course is designed to prepare students to install and configure a highly available cluster using PowerHA SystemMirror. * This course is designed to prepare students to install and configure a highly available cluster using PowerHA SystemMirror. Welcome and course introduction   Welcome and course introduction   ...

Implementing AIX Security Features

Říjen 2018   This course is designed to help you implement a security policy in an AIX environment. AIX 6.1 features are covered. * This course is designed to help you implement a security policy in an AIX environment. AIX 6.1 features are covered. Welcome   Welcome   Unit 1 - Introduction to AIX security features Unit 2 - AIX base system security   Unit 3 - AIX network security, Topic 1: ...

Power Systems for AIX IV: Performance Management

Listopad 2018   Learn about performance management concepts and techniques and how to use the basic AIX tools to monitor, analyze, and tune an AIX system. The course covers how virtualization technologies such as the PowerVM environment and workload partitions affect AIX performance management. Monitoring and analyzing tools discussed in this course include vmstat, iostat, sar, tprof, svmon, ...

PowerHA for AIX II: Extended Administration and Problem Determination

Listopad 2018   Learn the latest features in PowerHA SystemMirror. Learn to: effectively administer and monitor a IBM PowerHA SystemMirror for AIX cluster; implement PowerHA SystemMirror for the more complex advanced AIX configuration options; perform problem determination on a PowerHA SystemMirror for AIX cluster. * Learn the latest features in PowerHA SystemMirror. ...

PowerHA SystemMirror 6.1 Planning, Implementation and Administration

Říjen 2018   This course provides lectures and hands on labs in an instructor lead course environment, either in a face-to-face classroom or in a live virtual classroom environment (ILO - Instructor Led Online). * This course provides lectures and hands on labs in an instructor lead course environment, either in a face-to-face classroom or in a live virtual ...

Power Systems for AIX - Virtualization II: Advanced PowerVM and Performance

Říjen 2018   You will learn how to implement advanced IBM PowerVM features, such as Active Memory Sharing, Active Memory Expansion, shared dedicated processors, and multiple shared processor pools. Additionally, you will learn skills to implement, measure, analyze, and tune PowerVM virtualization features for optimal performance on IBM Power Systems ...

Power Systems for AIX - PowerVM I Implementing Virtualization

Září 2018   This course provides an overview of the PowerVM editions features on POWER6, POWER7, and POWER8 processor-based systems. It explains the new features and benefits of virtualization including processor virtualization, Virtual I - O Server, and virtual devices, such as virtual Ethernet, virtual SCSI, and virtual Fibre Channel adapters. Basic and advanced ...

AIX Network Installation Manager (NIM) I: Concepts and Configuration

Říjen 2018   Learn the fundamental capabilities of the Network Installation Management (NIM) facility of the AIX 6 operating system. This course uses a combination of instructor lecture and machine exercises to provide you with practical background knowledge. * Learn the fundamental capabilities of the Network Installation Management (NIM) facility of the AIX 6 ...

TCPIP for AIX Administrators

Září 2018   Learn to begin implementing, using, and troubleshooting TCP - IP, generic remote commands, DSH, SSH, VLANs, Dynamic DNS, DHCP, static and dynamic routing, network availability, and NFS (V3 and V4). This course provides essential core fundamental skills which are required as a prerequisite when taking further Power system - AIX education in advanced AIX, virtualization, high availability, and clustering. It ...

Power Systems for AIX III: Advanced Administration and Problem Determination

Říjen 2018   Learn advanced AIX system administrator skills focusing on availability and problem determination. Learn detailed knowledge of the ODM database where AIX maintains configuration information. Learn to monitor for and deal with AIX problems with emphasis on Logical Volume Manager problems, including procedures for replacing disks. Learn how to ...

IBM Spectrum Protect 8.1.4 Advanced Administration, Tuning, and Troubleshooting

Říjen 2018   IBM Spectrum Protect, formerly known as IBM Tivoli Storage Manager, is a data backup and recovery solution designed to help you manage your data retention, reduce the cost of storage, and provide appropriate recovery point objectives to meet any service level agreement. IBM Spectrum Protect offers improved efficiency and flexibility ...

IBM Spectrum Protect 8.1.2 Implementation and Administration

Září 2018   IBM Spectrum Protect 8.1.2 is a data backup and recovery solution designed to help you manage your data retention, reduce the cost of storage, and provide appropriate recovery point objectives to meet any service level agreement. IBM Spectrum Protect offers improved efficiency and flexibility using object - based data management and policy driven retention. * ...

SharePoint - pro pokročilé uživatele (Power Users)

Září 2018   Kurz je určen uživatelům, kteří spravují data v prostředí SharePoint On-premises nebo Online, případně si chtějí prohloubit základní znalosti. V rámci školení se posluchači seznámí s pokročilejšími principy správy obsahu v prostředí SharePoint. Kurz je věnován pokročilé správě Stránek webu (Redakční prostředí), Dokumentových knihoven (DMS), SharePoint seznamů (ECM), z...

SharePoint - pro uživatele

Září 2018   Kurz je určen uživatelům, kteří začínají pracovat v prostředí SharePoint On-premises nebo Online, případně mají minimální znalosti. V rámci školení se posluchači seznámí s principy fungování a orientací v prostředí SharePoint. Kurz je věnován základům práce se Stránkami webu (Redakční prostředí), Dokumentovými knihovnami (DMS), SharePoint seznamy (ECM), porozumění zabezpečení obsahu a obecným principům ...

Pinnacle Studio - pokročilá tvorba a úpravy videonahrávek

Září 2018   Kurz pro zájemce o práci s videozáznamy - jejich pořízení a následné úpravy v uživatelsky nejpřívětivějším programu Pinnacle Studio. Během kurzu účastníci získají základní znalosti z oblasti tvorby a zpracování digitálního videozáznamu a naučí se vytvářet kvalitní videodokumenty pro rozmanité způsoby využití od domácího videa po jednoduché profesionální prezentace. ...

Vzdálené týmy na dosah ruky - Remote teams

Listopad 2018   Vzdálené týmy jsou jedním z trendů dnešní doby. Manažeři již nemusí mít všechny své lidi kolem sebe, řídí je na dálku. Jak tedy můžeme zefektivnit řízení těchto týmů, jak vytěžit maximum z řídkých setkání? A jak zajistit, aby manažer o práci svých vzdálených ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde