Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czIBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Leden 2020   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Content marketing

Leden 2020   We live too fast and have no time to read product labels. We need to get the information as quickly as possible and in the most attractive way. This means a lot of trouble for graphics and copywriters. In addition, internet with its abundance of sources can create an information overload. On the course, we will show you how to create the right content that not only catches the attention, but tells the customer the ...

Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2020 (záznam on-line)

Prosinec 2019   Neuvedeno * • Úvod • Elektronická neschopenka: Celková charakteristika, postup ošetřujícího lékaře, změna pro zaměstnance, změny pro zaměstnavatele, uplatňování nároku na nemocenské. • Další změny v nemocenském pojištění: Účast na pojištění, dávky nemocenského pojištění (podmínky dávek, výpočet dávek). • ...

Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci

Květen 2020   Tři dny praktické výuky hlasových a dechových technik a výslovnosti, ve kterých pak budete umět sami pokračovat při osobním tréninku. Komplexně poznáte individuální možnosti vašeho hlasu. Upravíte svůj hlasový projev i verbální a neverbální komunikaci. Budete mít znělejší hlas, budete lépe zvládat delší hlasový projev v prezentacích či přednáškách nebo v jiných ...


Řízení rizik spojených se vstupem na zahraniční trh včetně prezentace výsledků mezinárodního výzkumu

Květen 2020   Na semináři se seznámíte s postupem, v jakých souvislostech nad vstupem na zahraniční trh uvažovat. Dokážete identifikovat rizika, která jsou s touto expanzí spojena a navrhnout odpovídající metodu pro jejich snížení nebo eliminaci. Díky výsledkům mezinárodního výzkumu budete mít přehled o tom, jak se k ...

Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem Pacovským

Květen 2020   Dozvíte se, jak v současném komunikačně náročném prostředí využít kultivovanou práci s emocemi (a to zejména v obtížných situacích), natrénujete dovednost umění synergických rozhovorů - dohod při řešení každodenních problémů a komplikovaných situací. Odnesete si návyky vyšší úrovně pro účinnější způsoby komunikace. * Strategie - přístup: • ...

Cenné papíry – účetní a daňový pohled

Květen 2020   Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky účtování a zdaňování operací s cennými papíry a podíly dle aktuálně platné legislativy pro podnikatele (nikoliv pro banky a finanční instituce). V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s konkrétními aspekty a praktickými dopady jednotlivých operací, a to z pohledu právnických i fyzických osob. * • legislativní rámec, • členění cenných ...

Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219 - 2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Duben 2020   Cílem kurzu je orientace v obou právních předpisech se zaměřením na nakládání s hmotným movitým a nemovitým majetkem v režimu citovaných zákonů. Na semináři získáte orientaci v zákonu o majetku státu (č. 219 - 2000 Sb.) a prováděcí vyhlášce k zákonu. Současně se také seznámíte s ...

Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě

Březen 2020   V průběhu semináře si uvědomíte vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak v rozvoji pomáhají. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu a syndromu vyhoření, zkusíte si, jak dosáhnout pocitu uvolnění a nadhledu. Naučíte se aktivně pracovat se svojí vlastní sebedůvěrou, zlepšíte schopnost koncentrace na věci, které jsou pro ...

Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě

Únor 2020   V průběhu semináře si uvědomíte vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak v rozvoji pomáhají. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu a syndromu vyhoření, zkusíte si, jak dosáhnout pocitu uvolnění a nadhledu. Naučíte se aktivně pracovat se svojí vlastní sebedůvěrou, zlepšíte schopnost koncentrace na věci, které jsou pro ...

Zaměstnávání cizinců ve vládním programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“ – daňové a pojistné povinnosti zaměstnavatelů v ČR

Únor 2020   Novela zákona o pobytu cizinců přinesla v rámci programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“ také rozšíření platnosti režimu o Bělorusko, Černou Horu, Indii, Kazachstán a Moldavsko, součástí tohoto institutu zůstávají nadále i Ukrajina, Mongolsko, Srbsko a Filipíny. Cílem semináře je ...

Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě

Leden 2020   V průběhu semináře si uvědomíte vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak v rozvoji pomáhají. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu a syndromu vyhoření, zkusíte si, jak dosáhnout pocitu uvolnění a nadhledu. Naučíte se aktivně pracovat se svojí vlastní sebedůvěrou, zlepšíte schopnost koncentrace na věci, které jsou pro ...


Základy metrologie

Prosinec 2019   Chcete získat povědomí o základních legislativních požadavcích na řízenou metrologii a naučit se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření? Na našem kurzu vám vše vysvětlíme a poradíme vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a ...

Doškolení interních auditorů dle ČSN EN ISO 19011:2019

Únor 2020   Od února 2019 je platný český překlad revize normy ISO 19011 pro provádění interních auditů. Všichni pracovníci, kteří za ně odpovídají ve svých firmách se musí doškolit dle nové revize tak, aby měli platná osvědčení pro tuto funkci.  Pro zkušené interní autory jsme připravili právě toto školení, na kterém vám předáme informace a užitečné rady, ...

Požadavky EN ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Únor 2020   Seznámíme vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Obsah kurzu: Požadavky na dokumentaci Zodpovědnost managementu Lidské zdroje Infrastruktura a pracovní prostředí Plánování a realizace produktu (management rizik, skladování, manipulace, distribuce, ...

Požadavky normy IATF 16949:2016

Březen 2020   Cílem kurzu je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu 2 dnů získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015. Zaměříme se především na nadstavbové požadavky IATF 16949:2016. Obsah kurzu: 1. – 2. den Podrobné vysvětlení požadavků normy IATF ...

8D, metody zlepšování a řešení neshod

Duben 2020   Naučíme vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod – 8D report, Ishikawa, 5Why, 5W2H. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat. Obsah kurzu: 7 + 1 druh plýtvání metoda 5S brainstorming Paretova analýza metoda 5W (What, ...

Komunikační dovednosti

Duben 2020   Praktický workshop, který vás posune ne o jeden, ale o dva kroky dál ve vaší komunikaci. Naše metody jsou jednoduché a okamžitě je v praxi použijete. Jsme mistři na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí. Prostředí, ve kterém se inspirujete nejen lektorkou, ale i ostatními účastníky. Obsah kurzu: Druhy motivace a jak s nimi správně ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Únor 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO ...

Interní auditor ISO 45001:2018

Únor 2020   aneb jak na přechod z OHSAS 18001:2007 Všechny firmy jsou zodpovědné za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na jejich pracoviště. Proto je třeba, aby uměly zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. Standard ISO 45001:2018 je mezinárodně ...

Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Únor 2020   Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám krok po kroku vysvětlí požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Obsah kurzu: Principy ...

Interní auditor IATF 16949:2016

Březen 2020   Cílem kurzu je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016. V průběhu 3 dnů získáte informace o změnách v požadavcích IATF, které vycházejí z ISO 9001:2015. Zaměříme se na nadstavbové požadavky IATF 16949:2016 a jak je auditovat. Obsah kurzu: 1. – 2. den Podrobné vysvětlení požadavků normy ...

Profesionální chůva 3 v Brně

Leden 2020   Kurz je určen těm zájemcům, kteří se chtějí připravit na profesní zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tento certifikát Vás činí kvalifikovanými pro práci chůvy ve státních mateřských šolách [např, projekt Šablony] v soukromých mateřských školách a centrech, v dětských skupinách. Chcete - li podnikat, získáte s tímto osvědčením živnost vázanou Péče o dítě do tří let věku v denním ...

Profesionální chůva 3 v Praze

Leden 2020   Kurz je určen těm zájemcům, kteří se chtějí připravit na profesní zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tento certifikát Vás činí kvalifikovanými pro práci chůvy ve státních mateřských šolách [např, projekt Šablony] v soukromých mateřských školách a centrech, v dětských skupinách. Chcete - li podnikat, získáte s tímto osvědčením živnost vázanou Péče o dítě do tří let věku v denním ...

Pokladna - EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2020

Březen 2020   Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní). * Seminář je určen pro fakturanty, účetní v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře. Vysvětlíme si základní principy a postupy týkající se uvedené oblasti.Program Směrnice pro činnost pokladny – ...

Nástup digitalizace - její dopady do účetnictví a daňové správy

Březen 2020   Seminář je určen zejména účetním, ekonomům, auditorům, pracovníkům finančních a ekonomických úseků, statutárním zástupcům, daňovým poradcům a jejich asistentům. * Na semináři budete seznámeni s novinkami a hlavními trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví. Budeme se zabývat otázkami, jak lze elektronicky komunikovat s orgány veřejné moci, ale také v ...

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020

Únor 2020   Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019 a chtějí se seznámit s připravovanými změnami pro rok 2020. * Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti v roce 2019 a pro rok 2020.ProgramZměny v ...

Novela zákona o DPH a novela zákona o EET 2020

Únor 2020   Seminář daňového specialisty, spoluautora zákona o DPH s dlouholetou praxí na MF ČR, zkušeného lektora shrnuje potřebné aktuální informace k problematice DPH, které potřebují znát ekonomové, účetní, daňoví specialisté a všichni, kteří přichází do styku s DPH. Seminář též řeší pomocí praktických příkladů obtížná ustanovení zákona o DPH. Důraz bude kladen zejména na novelizovaná ...

Novela zákona o DPH a novela zákona o EET roku 2020

Leden 2020   Seminář daňového specialisty, spoluautora zákona o DPH s dlouholetou praxí na MF ČR, zkušeného lektora shrnuje potřebné aktuální informace k problematice DPH, které potřebují znát ekonomové, účetní, daňoví specialisté a všichni, kteří přichází do styku s DPH. Seminář též řeší pomocí praktických příkladů obtížná ustanovení zákona o DPH. Důraz bude kladen zejména na n...

Účetní uzávěrka podnikatelských subjektů roku 2019

Leden 2020   Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. * Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2019 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.Program Desatero před ...

MS Excel - základy powerpivot, 3D mapy

Prosinec 2019   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí

Květen 2020   Program semináře: * Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a - nebo v zahraničí? * Základní typy vyslání dle Zákoníku práce a v praxi užívané vysílací struktury * Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky), ...

Kybernetická bezpečnost

Duben 2020   1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 28. dubna 2020 – úterý - (9.00 – 16.00) Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které dopadá ...

Kybernetická bezpečnost II - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti

Květen 2020   Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB - připravovaná ...

PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ FAJNŠMEKRY: Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručeně v pořádku“, omyly, které se nesprávně mohou jevit jako „zaručené pravdy“

Červen 2020   Z tematických okruhů: * Doplňování, objasňování a změny nabídek * Vztah požadavků na kvalifikaci a pravidel pro hodnocení nabídek * ...

PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ OBCHODNÍKY: Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách

Květen 2020   Seminář se zaměří zejména na: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky * Limity ...

PRO POKROČILÉ ZAKÁZKÁŘE: Zadávání veřejných zakázek: výkladové problémy, zadavatelská praxe a použitelná judikatura

Březen 2020   Z programu: * Poptávka zadavatele a tzv. funkční celek pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky * Nabídky a jejich opravy, doplnění a objasnění, vázanost nabídkou a relativní nezměnitelnost nabídky * Pobočka závodu podávající nabídku, problémy ...

PRO ZAKÁZKÁŘSKÉ PRAKTIKY: Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky

Únor 2020   Základní okruhy: * Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách * Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné ...

Zpracování dat v SQL ... Od MS Excel k analýze dat pomocí SQL

Květen 2020   Popis Baví Vás analyzovat data, ale MS Excel Vám přestává stačit? Chcete pracovat s větším množství dat, chcete automatizovat svoji práci, nebo Vám v tabulkových editorech začíná být těsno z jiného důvodu? Potom je přechod k jazyku SQL tou správnou volbou. V tomto kurzu Vám ukážeme, že postupy, které používáte pro analýzu dat v MS Excel, ...

Vizualizace dat s Power BI ... Oživte data vizualizací s pomocí Power BI

Květen 2020   Popis Interaktivní workshop Vás provede případovými studiemi se zaměřením na analýzu dat. Naučíme Vás orientovat se v Power BI nástrojích. Tím klíčovým bude Power BI Desktop. Budeme tvořit datové modely s různými možnostmi vizualizace. Výsledek lze několika způsoby nasdílet Vámi vybrané skupině odběratelů. Filozofie aplikace, ...

Úvod do vizuálního myšlení ... Povyšte čmárání na sofistikovanou techniku, mozek vám poděkuje

Červen 2020   Popis Náš mozek pracuje s obrazy a příběhy. V době přehlcení informacemi je vizuální myšlení ideální způsob, jak mít přehled a zapamatovat si vše podstatné. Grafické zpracování klíčových myšlenek – spojení obrázku a slova – aktivuje dlouhodobou paměť. Nejde o umění, ale tvorbu jednoduchých symbolů pomocí základních ...

LEANou [línou] cestou k bezstarostné výrobě ... Štíhlé = sebeopravující klíčové procesy, anebo nikdy nekončící projekty… co si vyberete?

Květen 2020   Popis S LEANem a hledáním příležitostí pro procesní zlepšování je to tak trochu jako s dvěma obrázky v jednom. Většina lidí na první pohled vidí jen jednu verzi. A až na základě přetáčení a případného pošťuchování ze strany dalších lidí s úžasem ...

Jak číst účetní výkazy ... Proběhněte ladně výsledovkou firmy, s rozvahou

Duben 2020   Popis Cítíte se v jazyku a výstupech účetnictví mírně pokročilý a chcete z čísel a účetních položek či pojmů vyčíst informace, aniž se zadýcháte? Chcete rozumět Vaší finanční ředitelce, controllerům či účetnímu a vidět, jestli firma drží tempo? Kurz je zaměřen především na to, co výkazy obsahují z účetního pohledu ...

IFRS Základní koncepce a vybrané účetní oblasti ...

Květen 2020   Popis Cílem semináře je přiblížit účastníkům základní koncepce, na nichž jsou účetní pravidla a požadavky IFRS postaveny s vhodným srovnáním s praxí konanou dle českých účetních předpisů. Během kurzu Vám budou představeny účetní výkazy sestaveny dle IFRS a vybrané oblasti, které jsou v nich uživatelům prezentovány. Regulace a koncepce ...

Excel PowerPivot a Dashboardy ...

Červen 2020   Popis Shrnutí velkých tabulek, z mnoha datových zdrojů, může vám i vašim týmům dát efektivnější vhled do financí, prodejů, výroby, marketingu a mnoho dalších oblastí vaší firmy. Mnoho lidí slyšelo o PowerPivotu, ale nikdy jej nepoužilo. Přitom jej máme v Excelu přes 10 let. Dashboardy, pokud je nemůžete mít online, ale chcete je mít jak ze ...

Data storytelling pro business ... Přeměňte nudná čísla v poutavý příběh

Červen 2020   Popis Jste zodpovědní za reprezentaci dat ve své každodenní práci? Potřebujete efektivně prezentovat a komunikovat čísla? Ať už jste analytik, který zpracovává data, manažer, který potřebuje komunikovat na základě údajů, nebo vedoucí odpovědný za prezentace nadřízeným nebo jiným zúčastněným stranám, tento seminář vám poskytne návod, jak ...

Change management pro finanční pozice ... Jak úspěšně projít změnou?

Duben 2020   Popis Chystáte důležitou změnu ve finančním sektoru? Chcete se na ni pečlivě připravit a promyslet všechny kroky? Pomohlo by vám porovnání zkušeností s kolegy z jiných společností? Pak se přihlaste na kurz vedený tandemem lektorů se specializací na řízení změn a zkušeným odborníkem na finance. Co si každý účastník z kurzu odnese? ...

Business Thinking pro controllery a datové analytiky ... Jak kombinovat business a finanční myšlení?

Duben 2020   Popis Ať už jste controllerem, datovým analytikem nebo manažerem zodpovědným za hospodářský výsledek, čeká vás mnoho úmorné práce, kdykoli budete hledat příčiny a souvislosti věcí, které se odehrávají kolem vás. Dostupnost nejrůznějších informací nepředstavuje sama o sobě řešení, naopak, může vést k ...

Analytic Camp ... ...business analytikem za čtyři dny

Leden 2020   Popis Během čtyř dnů Vás zkušený a osvědčený lektorský tým seznámí s principy businness analýzy, které se naučíte aplikovat na příkladech z praxe. Absolventi intenzivního tréninku získají Diplom Business analytik. Kurz probíhá v režimu 2 + 2 dny: 28.-29. ledna a 5.-6. února. 1.den * Klíčové prvky business analýzy, nástroje a ...

Živnostenský zákon + činnost živnostenských úřadů - aktuality a praxe

Leden 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-274 - 2018, Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe Akreditace: MV : Seminář se zabývá problematikou zákona č. 455 - 1991 Sb., O živnostenském ...

Majetkové dispozice a péče o majetek obce

Leden 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014, Název akreditace: Zákon o obcích - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem akreditovaného semináře je seznámit posluchače s problematikou nakládání s majetkem obcí, a to jak s ohledem na ...

Zákon č. 13 - 1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Únor 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Akreditace: MV : Seminář je určen ...

GDPR ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o ochraně osobních údajů), PŘESUN Z 5.12. KAPACITA NAPLNĚNA!

Prosinec 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR-ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Obsah: Právní rámec ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde