Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czCestovní náhrady 2016 - 2017 - proplácení cestovních výdajů v praxi

Listopad 2017   Poznejte všechny aspekty výpočtu a poskytování cestovních náhrad Náhrady cestovních výdajů jsou nejrozšířenějším druhem náhrad poskytovaných zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře. Poznejte detailně problematiku cestovních náhrad, jejich účtování a daňové uplatnění po změně občanského ...

Brain Control - umění řídit svůj mozek jako klíč k efektivní komunikaci

Listopad 2017   Poznejte své vnitřní limity a otevřete se pozitivním změnám Za většinou našich problémů a úzkostí stojí mylná přesvědčení a stereotypní způsoby jednání. Podívejte se na své myšlení a komunikaci z jiného pohledu a objevte vnitřní překážky, které brzdí ...

Vedení obchodního jednání - taktiky pro uzavření výhodného businessu

Říjen 2017   Naučte se porozumět chování druhého účastníka obchodního kontaktu Chtěli byste dobře a kvalitně vést obchodní jednání? Díky tomuto tréninku můžete získat, případně zkvalitnit vlastnosti, které Vám pomohou ve vyjednávání a vedení jednání. Každý obchodník a manažer by měl vědět, jak se chovat při obchodním kontaktu, jaké využít ...

PSD2: Nová pravidla hry v platebních službách

Září 2017   Rozvoj informačních technologií umožňuje vznik stále širší nabídky platebních služeb. Přizpůsobovat se tomu musí i legislativa, a tak s účinnosti od 13. ledna 2018 bude platební služby regulovat nová směrnice PSD2 ( Payment Services Directive). Na jaké změny byste se měli připravit? Přijďte diskutovat o zásadních změnách v regulaci platebních služeb.  ...


Praktické řízení projektů - techniky a nástroje pro strategické řízení

Srpen 2017   Správný začátek je nezbytným předpokladem úspěšné realizace projektu, dobře sestavený a motivovaný projektový tým dokáže zázraky Efektivní řízení projektu je podmínkou jeho úspěšné realizace. Je nezbytné nevynechat žádný důležitý krok, ale zároveň netrávit nějakou činností více času, než je ...

Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé - postupte v Excelu na vyšší úroveň

Srpen 2017   Efektivita na prvním místě, praktické tipy a triky Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s pokročilými nástroji v programu Microsoft Excel. Dozvíte se například, jak použít Excel pro vytvoření souhrnu z více listů, nebo jak efektivně pracovat se seznamy. Dále se pak naučíte, ...

Dovednosti pro úspěšné asistenty - -ky - staňte se účinnou podporou managementu

Červenec 2017   Odneste si soubor v praxi okamžitě uplatnitelných dovedností, které jsou nepostradatelné na každé asistentské pozici Úspěch je velice subjektivní dojem, protože to, co považujete za úspěch, váš nadřízený možná zhodnotí jinak. Nemůžeme vás proto naučit mít úspěch za všech okolností, ale ukážeme vám cestu, jak ...

Aktivní a úspěšná komunikace po telefonu

Listopad 2017   V průběhu semináře se naučíte poslouchat, vnímat klienta, nabízet a prodávat po telefonu, odbourávat stres z telefonování. Odnesete si mnoho konkrétních rad, návodů a postupů, jak být v telemarketingu úspěšní a netelefonovat pod stresem. * Aktivní a úspěšná komunikace po telefonu • jak komunikují nejúspěšnější firmy na světě a proč jim to jde, • jak se dá odlišit od klasických ...

HR Recruitment & Selection and Employee Assessments

Listopad 2017   We understand the global challenges you face as a Human Resources professional within multi-national environments. This highly specialized program was developed to help those HR professionals refine and improve the English language skills needed to perform in a variety of work situations. This includes identifying and mastering the most common Human Resources vocabulary, ...

Human Resource Management and Employee Relations

Říjen 2017   We understand the global challenges you face as a Human Resources professional within multi-national environments. This highly specialized program was developed to help those HR professionals refine and improve the English language skills needed to perform in a variety of work situations. This includes identifying and mastering the most common and helpful Human Resources ...

Interní auditor ISO 14001:2015

Září 2017   Cílem kurzu je seznámit posluchače s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 a technikami interních auditů. 1. Úvod do problematiky 2. Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 3. Cíle a programy - příklady 4. Přezkoumání systému - příklad 5. Odpovědnosti vedoucích pracovníků 6. Odpovědnosti zaměstnanců 7. Techniky auditování a záznamy dle ČSN EN ISO 19011:2012 Osvědčení: ...

Zákon o kybernetické bezpečnosti – situace, možný dopad na firmy a instituce

Srpen 2017   Zaměření kurzu: Účastník kurzu získá základní informace o chystaném zákonu o Kybernetické bezpečnosti, který by měl vejít v platnost 1. 1. 2015. Zjistí zda, a nakolik se ho tento zákon bude týkat. Dozví se, jaké vznikají instituce v souvislosti se zákonem, jaké budou základní povinnosti organizací po přijetí tohoto zákona a co z něj ...


Sociální sítě a jejich využití v praxi firmy

Listopad 2017   Zaměření kurzu: Prakticky se seznámíte s problematikou sociálních sítí, jakožto fenoménu současnosti, s jejich možnostmi pro rozvoj firmy. V kurzu budou diskutovány i možná nebezpečí, zejména z hlediska ochrany soukromí. Vyzkoušíte si registraci a práci s nejznámějšími sociálními sítěmi. Program kurzu: Princip sociálních sítí Nejvyužívanější sociální sítě Základní ...

Microsoft Visio – pro pokročilé

Listopad 2017   Zaměření kurzu: Pokročilé metody formátování pomocí stylů, práce s vrstvami, podrobné nastavení chování obrazců, vytváření vlastních vzorníků, nastavení ochrany výkresů, tvorba specifických výkresů pomocí vybraných šablon včetně ukázky propojení výkresu s databází. Předpokládané znalosti: Kompletní znalosti odpovídající kurzu Microsoft Visio – základní: Práce se sešitem výkresů, ...

Microsoft Office 2016 – rozdíly a nové funkce oproti 2010 - 2013

Listopad 2017   Zaměření kurzu: Kurz je určen pro uživatele produktů Microsoft Office 2010 nebo 2013, kteří chtějí začít rychle a efektivně využívat produkty nového Office 2016. Zaměřeno na Word, Excel, Outlook a PowerPoint. Zjednodušené ovládání, hledání informací a sdílení ve všech aplikacích Microsoft Office. Snazší tvorba rešerší a sledování stavu sdíleného dokumentu ...

Microsoft Excel – rychlý restart

Září 2017   Zaměření kurzu: Kurz je určen pro samouky, kteří již mají minimální znalosti aplikace a chtějí si je utvrdit a rozšířit. Vkládání dat, jejich úpravy a formátování. Změny struktury listu a sešitu. Základy tvorby vzorců a funkce automatického shrnutí. Tvorba minigrafů a grafů a jejich formátování. Tvorba minigrafů a grafů a jejich formátování. Nastavení rozložení stránky a tisk tabulek a grafů. ...

Microsoft Excel – pro pokročilé - intenzivní

Říjen 2017   Cílová skupina: Uživatelům tabulkového procesoru Microsoft Excel. Zaměření kurzu: Kurz je určen účastníkům, kteří si chtějí rozšířit základní znalosti programu Microsoft Excel o pokročilé využití vzorců a funkcí. Zajištění integrity dat pomocí funkce ověření. Složitější filtrace a analýzy rozsáhlých dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Využití nástrojů citlivostní ...

Microsoft Excel – pro mírně pokročilé - intenzivní

Září 2017   Zaměření kurzu: Kurz je určen pro účastníky se základními znalostmi nebo pro mírně pokročilé samouky, kteří se chtějí rychlou formou seznámit s dalšími vlastnostmi aplikace. Tipy pro rychlé vkládání dat a jejich formátování pomocí vlastních a podmíněných formátů. Tvorba vzorců s různými typy odkazů včetně prostorových a externích. Formátování a správa seznamů s využitím ...

Microsoft Excel - PowerQuery, PowerPivot a PowerView

Říjen 2017   Zaměření kurzu: Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013 - 2016, kteří se chtějí naučit využívat doplňky PowerQuery, PowerPivot a PowerView pro Excel 2013 jako nástroj Self-Business Intelligence k importu, transformaci, analýze a prezentaci velkých objemů dat uložených v různých externích zdrojích. Předzpracování dat během importu za účelem snadné následné analýzy ...

Microsoft Excel 2016 – novinky oproti verzi 2010 a 2013

Říjen 2017   Zaměření kurzu: Skurz je určen uživcatelům Microsoft Excel 2016, kteří dosud pracovali ve verzi 2010 nebo 2013. Uživatel se tsručně seznámí se zásadními novinkami nové verze, zejména s funkcí automatického rozdělování textu, s funkčnostmi týkaícími se rychlé analýzy dat, práce se vzorci, používání nových funkcí a možností prezentace dat novými typy grafů. Pozornost ...

ICT bezpečnost – konkrétní problémy spojené s autentizací a sociálním inženýrstvím

Listopad 2017   Zaměření kurzu: Seminář byl vytvořen na základě projektu Akademie elektronických transakcí reg.č.CZ.1.07 - 3.2.11 - 03.0089..Cílem je získání základního povědomí z oblasti autentizace a sociálního inženýrství. Chyby v této oblasti mohou velmi ovlivnit bezpečnost celé organizace. Účastníci získají mnoho užitečných rad. Seznámí ...

Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku

Listopad 2017   Jedná se zcela novou právní úpravu, se kterou nejsou dosud zkušenosti. S účinností tohoto zákona je tedy potřeba provádě různá opatření, aby daňový subjekt byl schopen po obdržení výzvy prokázat nabytí majetku a nedostal se do důkazní nouze. * • právní úprava prokazování majetku, • důkazní břemeno, • reakce na výzvu, • příprava důkazů pro futuro. Dotazy a ...

Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců

Červenec 2017   Chcete se konkrétně dozvědět, jaký má tolik opěvovaná motivace vliv na výkon vašich zaměstnanců? Chcete dostat do rukou „klíč“ k účinné motivaci? Chcete si v praxi vyzkoušet změnu pohledu na význam firemní kultury? Pokud třikrát ano, tak to vše bude náplní našeho praktického workshopu a navíc si sami porovnáte účinky finanční a nefinanční motivace a ...

Strategie modrého oceánu - najděte si svoji cestu

Červenec 2017   Již řadu let se diskutuje v podnikatelských kruzích na téma zvyšování konkurenčního prostředí, globalizace a snižování loajality zákazníků ke značkám. To přivedlo manažery řady firem ke snahám porazit konkurenci, nebo se jí vyrovnat snižováním nákladů a změnou přístupu k toku hodnot. To mívá za následek krvácení v cenových válkách s konkurenty, rušení neefektivních činností a ...

Neverbální komunikace - porozumění beze slov

Červenec 2017   Neverbální komunikace, jež zahrnuje gesta, mimiku obličeje, doteky, pohledy, postoje, prozradí kolikrát více než samotná slova. Pozorování neverbálních projevů nám umožňuje přesněji určit mnoho druhů chování, odhalit skutečné myšlenky, pocity a úmysly. Naučíme Vás, jak lépe porozumět pocitům, myšlenkám a záměrům lidí kolem vás, abyste s nimi mohli úspěšněji komunikovat a lépe tak ...

LETNÍ AKADEMIE NA TÉMA PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ (AKREDITACE ČAS A MPSV)

Srpen 2017   (Relaxačně vzdělávací pobyt ve slunné Francii pro zdravotní sestry a sociální pracovníky) O kurzu Týdenní pobyt u moře, spojený s odborný programem, nácvikem užitečných dovedností pro prevenci syndromu vyhoření, sdílení zkušeností, diskuze nad společnými tématy apod. Pojeďte se s námi zrekreovat, načerpejte energii a získejte přitom cenné ...

Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP včetně připravované novely (akreditováno

Srpen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-183 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou posuzování vlivů na životní prostředí, ...

Zákon o obcích a úřednících pro obce I. a II. typu

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Poskytnout přehled o zákonných povinnostech obcí, jejich představitelů a orgánů z pohledu každodenní praxe starosty, úředníka nebo zaměstnance obce. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * jednotlivá ustanovení zákona č. 128 - 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a vybraná ustanovení ...

Jak uspět při kontrole výkonu samostatné i přenesené působnosti

Srpen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit vedoucí úředníky s efektivní přípravou na kontrolu výkonu samostatné i přenesené působnosti a s možnostmi zmírnění negativních dopadů na chod úřadu v podmínkách měst a obcí; důraz bude položen na řešení konkrétních problémů a dotazů vznesených písemně předem nebo na místě ústně. V ...

Jak uspět při kontrole výkonu samostatné a přenesené působnosti

Červenec 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit vedoucí úředníky s efektivní přípravou na kontrolu výkonu samostatné i přenesené působnosti a s možnostmi zmírnění negativních dopadů na chod úřadu v podmínkách měst a obcí; důraz bude položen na řešení konkrétních problémů a dotazů vznesených písemně předem nebo na místě ústně. V ...

Jak správně uzavírat a zveřejňovat smlouvy

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Na semináři se dozvíte, jak správě postupovat při uzavírání smluv a jaké jsou úkony obcí s tím související: - záměry při nakládání s nemovitým majetkem, - provázanost na registr smluv či jiné zveřejňování, - co může starosta udělat sám, na co si dát pozor ve smlouvách (záruky, smluvní pokuty, apod.), - uzavírání smluv distančním ...

Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2018 – speciálka

Prosinec 2017   Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2018. * Na semináři budou zrekapitulovány změny provedené v průběhu roku 2017, např.: • zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení), • upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na Nařízení EU, • pořízení zboží, které je přepraveno do ...

Jak zvládat problematické zaměstnance

Říjen 2017   Na tomto semináři si pod vedením zkušené lektorky procvičíte zvládání emocionálně náročných situací, které často nastávají při komunikaci s problémovými a negativně naladěnými jedinci. Odnesete si praktické tipy pro řízení a motivování problémových spolupracovníků. * Jak zvládat problematické zaměstnance • problematické lidské vlastnosti z pracovního hlediska a co z toho vyplývá, • typy ...

Jak naplno využívat administrační a komunikační systémy ve firmě

Říjen 2017   V průběhu tohoto semináře poznáte možnosti, které nabízejí různé komunikační systémy, získáte poznatky, jak těchto možností maximálně využít a odnesete si náměty, jak tyto systémy využít přímo pro vaši firemní praxi. * Jak naplno využívat administrační a komunikační systémy ve firmě • funkce firemních komunikačních systémů a co umí řešit, • jak systémy ...

Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve firmě

Říjen 2017   Na tomto semináři se seznámíte s hlavními zdroji a příčinami personálních rizik organizace, jejich prevencí a odstraňováním. Hlavní pozornost je věnována rizikům spojeným s nevhodným výběrem a povyšováním pracovníků, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců, jejich nesprávným řízením a kontrolou či nevhodnou motivací. * Personální riskmanagement ...

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]

Říjen 2017   VMware vSphere: Install, Configure, Manage features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere 7, which includes VMware ESXi 7 and VMware vCenter Server 7. This course will give you a solid understanding of how to administer a vSphere infrastructure for an organization of any size. This course meets the ...

DO276 - Containerizing Software Applications

Září 2017   Containerizing Software Applications (DO276) introduces you to deploying applications in containers using Docker and Kubernetes. Learn how to design containers for the deployment of an existing application across multiple containers, build and test those containers using Docker, and deploy the application in a Kubernetes cluster to achieve high availability and load ...

Oracle Database 12c: New Features for Administrators Ed 2

Září 2017   In the Oracle Database 12c: New Features for Administrators Ed2 course, youll learn about the new and enhanced features and options of Oracle Database 12c. Expert instructors will teach you how these features and options increase security, manageability and performance. Audience Administrator Cloud Administrator Database ...

Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2

Srpen 2017   The Oracle Database 12c: Administration Workshop will teach you about the Oracle Database architecture. You will discover how to effectively manage an Oracle Database instance, configure the Oracle Network Environment and perform database maintenance. Audience Data Warehouse Administrator Database Administrators Database Designers Support ...

REFLEKTOVÁNÍ V PRAXI POMÁHAJÍCÍHO ROZHOVORU (AKREDITACE MPSV)

Říjen 2017   Jedinečná příležitost zažít práci v reflektujícím týmu. Pro studenty představuje možnost nahlédnout do kuchyně psychoterapeutů a pomáhajících profesionálů v praxi; seznámí se s vedením rozhovoru a vyzkouší si různé role. Pro profesionály je tento kurz prostorem k nahlédnutí své vlastní praxe optikou reflektování. Seminář je postaven na reflektování vlastní ...

ZÁKLADY PSYCHOPATOLOGIE PRO NEPSYCHIATRY (AKREDITACE MPSV)

Září 2017   Tento kurz je určen pro profesionály v pomáhajících profesích. Předmětem kurzu je získání povědomí o tom, jak psychiatrická diagnóza může ovlivňovat chování klienta, na co si dát v případě práce s psychicky nemocným pozor a jak s ním optimálně komunkovat.URČEN PRO sociální pracovníky ...

KRIZOVÁ INTERVENCE: SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S KRIZÍ (AKREDITACE MPSV)

Únor 2018   Kurz, jehožURČEN PRO sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty ...

ZMĚNA ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017, ZMĚNY LEGISLATIVY DPH A NOVÉ METODICKÉ INFORMACE GFŘ

Srpen 2017   Změny DPH od 1. 7. 2017: ? Změny legislativy DPH a nové metodické informace GFŘ. ? Finanční leasing dlouhodobého majetku- uplatňování a úpravy odpočtu DPH. ? Místo plnění - doplnění a upřesnění pravidel: Služby související s nemovitostí, pořízení zboží z jiného členského státu. ? ...

SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Říjen 2017   I. Správní řád: seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků; zásady správního řízení; doručování, dikce doručení, náhradní doručování – veřejná vyhláška; účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec; podání – náležitosti, odstranění nedostatků podání; způsoby zahájení řízení ...

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Říjen 2017   Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast ...

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A NÁJEM BYTŮ, NEBYTOVÝCH A SPOLEČNÝCH PROSTOR

Září 2017   Seminář má za cíl popsat a přiblížit složitý vztah právní úpravy bytového spoluvlastnictví (včetně vlastnictví bytů a SVJ) a nájmů jednotek (včetně družstevních) a společných částí a je určen zejména pro statutární orgány SVJ a pro vlastníky a pronajímatele bytů a nebytových prostor (včetně obcí, měst a krajů). OBSAH BUDE DOPLNĚN. PŘIH LÁSIT ...

ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017, ZMĚNY LEGISLATIVY DPH A NOVÉ METODICKÉ INFORMACE GFŘ

Srpen 2017   Změny DPH od 1. 7. 2017: ? Změny legislativy DPH a nové metodické informace GFŘ. ? Finanční leasing dlouhodobého majetku- uplatňování a úpravy odpočtu DPH. ? Místo plnění - doplnění a upřesnění pravidel: Služby související s nemovitostí, pořízení zboží z jiného členského státu. ? ...

Pokročilé techniky vyjednávání pro korporátní nákupčí - zážitkem k větší jistotě při vyjednávání s dodavateli

Prosinec 2017   Prožijte obvyklé i komplikované vyjednávací situace a poučte se z nich Zkušený vyjednavač na rozdíl od běžného nákupčího při vyjednávání dokáže monopolního dodavatele zaujmout a prosadit neotřelá řešení. Chcete umět přesměrovat ...

Snižování rizik pomocí interních kontrol - zákon Sarbanes-Oxley (SOX)

Listopad 2017   Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých finančních a administrativních procesů. Návod, jak snížit rizika a ochránit firemní zdroje při správném vykazování finančních výsledků, přináší tento americký zákon ...

Event Management - připravte nezapomenutelný event (BEST PRACTICE)

Říjen 2017   Korporátní event jako zážitek s dlouhodobým účinkem Zodpovídáte za přípravu eventů pro klienty či zaměstnance vaší společnosti? Hledáte nové nápady a chcete se vyvarovat chyb? Inspirujte se příklady úspěšných eventů domácích i zahraničních společností a bohatými zkušenostmi praktiků, kteří se s vámi ...

LinkedIn pro obchodní zástupce

Červenec 2017   LinkedIn má celosvětově kolem 380 milionů aktivních uživatelů. Jde o třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi profesními sítěmi). Úspěšné akvizice v oblasti obchodních zástupců budou stále více podmíněny znalostmi právě této platformy. Ukážeme Vám, jak jej efektivně využívat. Naučíme Vás maximalizovat využití LinkedInu pro potřeby finančních či obchodních ...

Affiliate marketing jako pokročilá forma digitálního marketingu

Červenec 2017   Partnerský marketing je dnes nedílnou součástí podnikatelského plánu. Přijďte si vyzkoušet Affiliate marketing na názorných příkladech a ukázkách. Vysvětlíme vám, proč uspořádat online soutěž právě na vašem webu, a co vám to přinese. Ručíme vám za to, že po tomto kurzu dokážete ihned spustit vlastní provizní program, přivést první partnery a prodat svůj ...

Digitální marketing

Červenec 2017   Digitální marketing je v současnosti již standardním způsobem marketingové komunikace. Cílem kurzu je ukázat si, jak zvýšit výkon a prodej webu. Jak zvýšit jeho návštěvnost. Jaké máme možnosti placené reklamy na internetu, kdy se vyplatí a kdy ne? Prozradíme Vám, jak vytvořit magnet, který přitáhne nové zákazníky na Váš web. Seznámíme Vás se základními pravidly designu webu. Ukážeme si, jaké chyby se na webech opakují. ...

Finanční analýza - krok po kroku až k souhrným analýzám

Červenec 2017   Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho ...

Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady

Červenec 2017   V tomto kurzu se budeme zabývat flash analýzou, která je metodou rychlého zjištění stavu podniku. Používá se v situacích, které vyžadují změnu v řízení podniku. Ukazuje především ekonomické, ale také personální atributy, které jsou nutné k zodpovězení dvou základních otázek a to, zda je podnik schopen změny a chce opravdu podnik tuto změnu? Mimo jiné probereme téma „snižování ...

Controlling s vazbou na BENCHMARKING

Červenec 2017   Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o ...

Finanční řízení v praxi

Červenec 2017   Tento kurz je určen především manažerům neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických dovedností pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní činnosti. Znalost obsahu kurzu Akademie finančního řízení společnosti je předpokladem pro efektivnější zvládnutí kurzu. Absolvent kurzu získá ucelený pohled na podnikové finanční řízení, na podnikovou ekonomiku a finanční analýzu. ...

Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodování

Červenec 2017   Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde