Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czKATASTR NEMOVITOSTÍ A ZÁPISY PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM

Květen 2017   Školení je určeno pracovníkům úřadů, kteří mají na starosti správu majetku, dále potom pro pracovníky realitních kanceláří, advokáty, notáře a všechny, kteří se touto problematikou zabývají. Lektor kurzu: Ing. Květa OLIVOVÁ Metodička katastru nemovitostí na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním.  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o ...

Plánování údržby - praktické nástroje pro řízení údržby a jejích zásob

Červen 2017   Naučte se účinně plánovat údržbu, snižte své náklady a zefektivněte výrobu Potýkáte se s poruchovostí strojů či s nedostatkem náhradních dílů ve chvíli, kdy je potřebujete? Řešíte údržbu nárazově a cítíte, že to brzdí váš výkon a zvyšuje náklady? Můžete to ...

Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

Květen 2017   Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního,&...

Rozhodování a řešení problémů - jak se vyvarovat chybám v úsudku

Květen 2017   Naučte se rozhodovat správně a ve správnou dobu Schopnost rozhodnout se ve správný čas pro správnou věc je nejen pro váš osobní, ale také profesní život klíčová. Kvalita a důsledky našich rozhodnutí se projevují především ve strategických rozhodovacích procesech, kterým čelíme v praxi denně, a ...


Základní orientace v controllingu - finanční řízení pro management

Duben 2017   Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, ...

Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu

Duben 2017   Mít osobního kouče se nepoštěstí každému, proč tedy nebýt koučem sám sobě Nedokážete říct, které řešení je lepší nebo i méně špatné? A co důsledky, které s řešením souvisejí? Chtěli byste pracovat sami se svým potenciálem? Věříte účinnosti koučování? Účastí na tomto tréninku získáte inspirativní odpovědi a budete ...

Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni

Duben 2017   Získejte detailní přehled v oblasti mzdového účetnictví a pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztahy, odměny za práci a zpracování mezd představují důležitou součást chodu každé firmy. Přijďte si prohloubit své znalosti v této oblasti a získejte praktické dovednosti, tipy a...

HROMADNÁ KORESPONDENCE V MS WORD

Červen 2017   Pokud vytváříte několik dokumentů, které jsou z velké části stejné a liší se pouze některými jedinečnými informacemi jako je například příjemce, je tento seminář určený právě vám. Pomůžeme vám usnadnit čas strávený nad dokumenty na minimum pomocí efektivních nástrojů, které MS Word umožňuje. * HROMADNÁ KORESPONDENCE V MS WORD HROMADNÁ KORESPONDENCE • obálky, štítky, dopisy, • výběr databáze ...

JAK VYTĚŽIT MAXIMUM ZE SWOT ANALÝZY VAŠÍ FIRMY

Květen 2017   V průběhu tohoto semináře si osvěžíte principy SWOT analýzy, budete umět vypracovat konfrontační matici (KM SWOT) a naučíte se vyvodit jasné a měřitelné závěry. Pochopíte výhody konfrontační matice a její realizace v týmu, vypracujete si vlastní konfrontační matici z vaší aktuální praxe a budete-li chtít, dostanete na ni zpětnou vazbu. * JAK VYTĚŽIT MAXIMUM ZE SWOT ANALÝZY VAŠÍ ...

Účtování dlouhodobého a nehmotného majetku, zásob

Duben 2017   Na semináři se seznámíte s postupy účtování dlouhodobého majetku a zásob. Řešené příklady budou zaměřeny zejména na obtížné ...

Prodej 22. století

Duben 2017   Chcete být úspěšný obchodník nejen v obchodním jednání nebo stále být jen průměrný nebo dokonce neúspěšný v davu? Z historie je známo, že nejlepší a nejefektivnější techniky pro prodej jsou strach, nátlak a tuny argumentů, proč to moje je zrovna to nejvýhodnější nebo je to jinak? Jistě uznáte, že historie má svou hodnotu a dává nám možnosti k učení se, a využitím těchto zkušeností můžeme dosahovat lepších a lepších ...

Pohledávky a dluhy – účetní a daňové aspekty

Duben 2017   Získáte potřebné informace k účetnímu a daňovému postupu u pohledávek a ...


Výstavba a práva k duševnímu vlastnictví PŘELOŽENO NA 16. 5. 2017!

Březen 2017   VÝSTAVBA A PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A1 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA - 2 body. Charakteristika semináře: Tématem semináře a rozpravy bude soubor práv nehmotných (duševní vlastnictví), s nímž se projektující profesionálové setkávají v profesní a ...

Optimalizace přestavovacích časů ve výrobě - SMED

Duben 2017   Zákazníci dnes požadují dodávky stále menšího počtu kusů a předpokládají plynulost a kontinuitu. I když JIT (právě v čas) v každé firmě ještě neřeší, tak snad ve všech firmách počítají tzv. CEZ (Celkovou efektivitu zařízení). Nejčastější a zároveň největší ztráty jsou spojovány s přestavovacími časy a seřizováním výrobní linky pro jiný druh výrobku. Zkracování přestavovacích ...

Základy statistických metod – říjen

Říjen 2017   Seznamte se se statistikou a jejími přínosy Potřebujete pracovat s daty, ale jste začátečníci? Nejste si jistí, jaké grafy a statistické ukazatele používat? Nevíte, jak si připravit data pro analýzu? Na našem úvodním školení vás naučíme základy statistiky a práci ve statistickém programu Minitab. Jednodenní kurz se koná v rámci uceleného, čtyřdenního kurzu ...

Základy statistických metod – květen

Květen 2017   Seznamte se se statistikou a jejími přínosy Potřebujete pracovat s daty, ale jste začátečníci? Nejste si jistí, jaké grafy a statistické ukazatele používat? Nevíte, jak si připravit data pro analýzu? Na našem úvodním školení vás naučíme základy statistiky a práci ve statistickém programu Minitab. Jednodenní kurz se koná v rámci uceleného, čtyřdenního kurzu ...

Vyhodnocení dat s nenormálním rozdělením – listopad

Listopad 2017   Nejsou vaše data normálně rozdělená? Nevadí! Máte data s nenormálním rozdělením? Nevíte, jak je správně vyhodnotit? Kdy je v pořádku, že data nemají normální rozdělení? Přijďte se to k nám dozvědět. Náš praktický kurz v Minitabu vám dá potřebné teoretické základy i reálné zkušenosti. Jednodenní školení se koná v rámci ...

Upgrade Green Belt na Black Belt – prosinec

Prosinec 2017   Udělejte další krok k ovládnutí Lean Six Sigma Postupte dále do světa Lean Six Sigma, prohlubte své znalosti a zvyšte produktivitu projektů. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč společností, snižovat zmetkovost, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu. Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony ...

Upgrade Green Belt na Black Belt – květen

Květen 2017   Udělejte další krok k ovládnutí Lean Six Sigma Postupte dále do světa Lean Six Sigma, prohlubte své znalosti a zvyšte produktivitu projektů. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč společností, snižovat zmetkovost, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu. Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony Kč ...

Testování statistických hypotéz – říjen

Říjen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz Testování statistických hypotéz se koná v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým softwarem Minitab. ...

Testování statistických hypotéz – červen

Červen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz Testování statistických hypotéz se koná v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým softwarem Minitab. ...

Statistika pro začátečníky a středně pokročilé (ucelený kurz) – říjen

Říjen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty Potřebujete dělat rozhodnutí, která jsou opřená o jasná fakta – čísla? Chcete zlepšovat produktivitu a snižovat počet nepovedených kusů? Zaujala vás nová metoda výroby a nevíte, zda se vám finančně vyplatí? Na všechny vaše otázky vám odpovíme na našem uceleném, ...

Statistika pro začátečníky a středně pokročilé (ucelený kurz) – květen

Květen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty Potřebujete dělat rozhodnutí, která jsou opřená o jasná fakta – čísla? Chcete zlepšovat produktivitu a snižovat počet nepovedených kusů? Zaujala vás nová metoda výroby a nevíte, zda se vám finančně vyplatí? Na všechny vaše otázky vám odpovíme na našem uceleném, ...

Statistika pro pokročilé (ucelený kurz)

Listopad 2017   Naučte se pokročilá kouzla v Minitabu. Potřebujete rozšířit své schopnosti v pokročilých statistických metodách? Nedaří se vám odhalit příčiny zvýšené zmetkovitosti? Využíváte výhody korelační a regresní analýzy nebo plánovaného experimentu (DOE)? Máte data, která nejsou normálně rozdělena a nevíte jak s nimi pracovat? Vyvíjíte nový ...

Statistika v Minitabu pro administrativu – květen

Květen 2017   Jak zpracovávat data ve službách a administrativě Potřebujete dělat rozhodnutí, která jsou opřená o jasná fakta – čísla? Chcete zvyšovat výkonnost a pracovat bez chyb? Zajímá vás, jak vaše procesy opravdu fungují? Na všechny vaše otázky vám odpovíme na našem uceleném, dvoudenním školení práce se statistickými daty. Naučíme vás, jak správně ...

SPC – Regulační diagramy a způsobilost – říjen

Říjen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz SPC je v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým softwarem Minitab. ...

SPC – Regulační diagramy a způsobilost – červen

Červen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz SPC je v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým softwarem Minitab. ...

Seminář Jak pracovat s daty v Minitabu pro služby

Duben 2017   Pozvánka na bezplatný seminář Potkejte se s naším odborníkem na statistiku ve službách Josefem Bradíkem na bezplatném semináři o analýze dat ve statistickém softwaru Minitab. ...

Seminář Jak pracovat s daty v Minitabu ve výrobě

Duben 2017   Pozvánka na bezplatný seminář Kapacita semináře je již plná. Další se bude konat v červnu. Pokud byste se rádi zúčastnilli, napište nám dotaz. Potkejte se s naším odborníkem na statistiku Tomášem Trávníčkem na bezplatném semináři o analýze dat ve statistickém softwaru Minitab. ...

MSA – Analýza systému měření – říjen

Říjen 2017   Ověřte kvalitu a pravost naměřených dat Získáváte data měřením? Ze zkušeností víme, že mnoho měřících systémů neměří vybrané metriky přesně a shodně. Jste si jistí, že máte přesné hodnoty, které vás posunou blíž k dosažení svých cílů? Chcete se spolehnout na kvalitu měřených dat? Ověřte si jejich ...

MSA – Analýza systému měření – květen

Květen 2017   Ověřte kvalitu a pravost naměřených dat Získáváte data měřením? Ze zkušeností víme, že mnoho měřících systémů neměří vybrané metriky přesně a shodně. Jste si jistí, že máte přesné hodnoty, které vás posunou blíž k dosažení svých cílů? Chcete se spolehnout na kvalitu měřených dat? Ověřte si jejich ...

Lean Six Sigma – Green Belt – září

Září 2017   Poznejte opravdovou sílu Lean Six Sigma Green Belt trénink vás uvede do základů zlepšovacích procesů Lean Six Sigma. Chopte se příležitosti a porazte problémy s kvalitou, produktivitou a vysokými náklady. Obvyklá výše úspory z Green Belt projektu je 1 mil. Kč ok. ...

Lean Six Sigma – Green Belt – duben

Duben 2017   Poznejte opravdovou sílu Lean Six Sigma Green Belt trénink vás uvede do základů zlepšovacích procesů Lean Six Sigma. Chopte se příležitosti a porazte problémy s kvalitou, produktivitou a vysokými náklady. Obvyklá výše úspory z Green Belt projektu je 1 mil. Kč ok. ...

Lean Six Sigma – Black Belt – září

Září 2017   Vítejte ve světě mistrů síly Lean Six Sigma Black Belt je vaše vstupenka do světa zlepšovacích procesů na strategické úrovni. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč celou firmou, snižovat zmetkovost, zvyšovat produktivitu, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu. Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony ...

Korelační a regresní analýza statistických dat – listopad

Listopad 2017   Zaměřte se na data z procesu Nevíte, jak nastavit proces, abyste vyráběli podle požadavků zákazníka? Potřebujete nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z vašeho procesu? Hodnotíte výstup z vašeho procesu jen OK ok kusy, a přesto potřebujete nalézt správné nastavení procesu? Přijďte na naše ...

Jak vypočítat životnost a spolehlivost – listopad

Listopad 2017   Naučte se pokročilá kouzla v Minitabu. ...

Lean Six Sigma – Green Belt v administrativě – květen

Květen 2017   Přestaňte plýtvat svůj čas a pracujte efektivně Green Belt v administrativě se zaměřuje na zlepšování procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma. Vrhněte se na řešení chronických problémů s produktivitou a efektivitou. Zbavte se zbytečných nákladů. ...

G8D a QRQC – listopad

Listopad 2017   Identifikujte problémy s kvalitou a rychle na ně reagujte Řešte problémy svižně, efektivně a ke spokojenosti zákazníka. Naučte se účinné metody řízení a zlepšování kvality procesů, které rychle reagují na problémy, u nichž je příčina neznámá. Držíme se hesla Learning by doing, naše školení je praktické, propojuje teorii a praxi. Účastníci získají znalosti a ...

G8D a QRQC – květen

Květen 2017   Identifikujte problémy s kvalitou a rychle na ně reagujte Řešte problémy svižně, efektivně a ke spokojenosti zákazníka. Naučte se účinné metody řízení a zlepšování kvality procesů, které rychle reagují na problémy, u nichž je příčina neznámá. Držíme se hesla Learning by doing, naše školení je praktické, propojuje teorii a praxi. Účastníci získají znalosti a ...

FMEA – Jak omezit výskyt vad – listopad

Listopad 2017   Staňte se Sybilou ve vaší výrobě Zamezte chybám ve výrobě pomocí identifikace a prevence vzniku vad. Analytická metoda FMEA vám pomůže při návrhu, vývoji i při procesu nového produktu. ...

FMEA – Jak omezit výskyt vad – červen

Červen 2017   Staňte se Sybilou ve vaší výrobě Zamezte chybám ve výrobě pomocí identifikace a prevence vzniku vad. Analytická metoda FMEA vám pomůže při návrhu, vývoji i při procesu nového produktu. ...

DOE – Plánovaný experiment – listopad

Listopad 2017   Experimentujte a získejte lepší výsledky Naučte se, jak plánovaně experimentovat neboli testovat kombinaci různých hodnot faktorů. Metoda DOE (Design od Experiment) výrazně snižuje počet experimentů, díky nimž zjistíte požadované informace. Používá se v rámci standardů QS 9000 a ISO - TS 16949. Díky plánovanému experimentu zlepšíte proces návrhu a vývoje ...

Design for Six Sigma – Green Belt – září

Září 2017   Mějte kvalitní produkty a spokojené zákazníky Většina vad a nedostatků vzniká už během vývojového procesu. Design for Six Sigma je důsledný systematický postup navrhování produktů a služeb splňujících očekávání a touhu zákazníků. Principy DFSS umožní navrhovat a inovovat produkty tak, aby hned napoprvé a opakovaně naplnily očekávání ...

Design for Six Sigma – Green Belt – duben

Duben 2017   Mějte kvalitní produkty a spokojené zákazníky Většina vad a nedostatků vzniká už během vývojového procesu. Design for Six Sigma je důsledný systematický postup navrhování produktů splňujících očekávání a touhu zákazníků. Principy DFSS umožní navrhovat a inovovat produkty tak, aby hned napoprvé a opakovaně naplnily očekávání z...

Blue Ocean Strategy – Jak najít nové zákazníky – říjen

Říjen 2017   O zákazníky nemusíte bojovat Chcete úspěšně inovovovat? Získat nové zákazníky a těm stávajícím nabídnout víc? Zajímá vás, v čem tkví tajemství úspěchu při uvádění nových produktů na trh? Objevte nevyužitý tržní potenciál, zvyšte hodnotu svých produktů a služeb, mějte spokojené zákazníky. Jak vytvořit oceán, ve kterém ...

Blue Ocean Strategy – Jak najít nové zákazníky – květen

Květen 2017   O zákazníky nemusíte soupeřit Chcete úspěšně inovovovat? Získat nové zákazníky a těm stávajícím nabídnout víc? Zajímá vás, v čem tkví tajemství úspěchu při uvádění nových produktů na trh? Objevte nevyužitý tržní potenciál, zvyšte hodnotu svých produktů a služeb, mějte spokojené zákazníky. Jak vytvořit oceán, ...

APQP a PPAP – Plánování kvality výrobku – květen

Květen 2017   Po čem zákazníci touží? Chcete lépe zvýšit spokojenost zákazníka? Dosáhnout určité kvality výrobků s ohledem na výrobní možnosti? Potřebujete zabránit použití neshodných dílů? Zúčastněte se školení APQP a PPAP. Zajistíte, že všechny konstrukční požadavky a požadavky zákazníka budou pochopeny. Ověříte, zda je výrobní proces ...

RCA – Analýza kořenových příčin – říjen

Říjen 2017   Řešte opravdové příčiny problémů, ne jejich důsledky Nebaví vás řešit neustále dokola ty samé potíže a hasit jenom jejich symptomy? Ukážeme vám, jak se zbavit chronických problémů a opakovaných vad ve výrobě, montáži i dalších činnostech. Na našem školení zjistíte, jak odhalit skutečné příčiny problému, uspořádat velké množství ...

RCA – Analýza kořenových příčin – březen

Březen 2017   Řeště opravdové příčiny problémů, ne jejich důsledky Nebaví vás řešit neustále dokola ty samé potíže a hasit jenom jejich symptomy? Ukážeme vám, jak se zbavit chronických problémů a opakovaných vad ve výrobě, montáži i dalších činnostech. Na našem školení zjistíte, jak odhalit skutečné příčiny problému, uspořádat velké ...

5S – Pořádek na pracovišti – říjen

Říjen 2017   Všude tam, kde vám již pohon na čtyři nestačí, rozjeďte všech pět Metoda 5S je součástí štíhlého řízení. 5S vám ukáže, jak zlepšovat procesy, předcházet vadám, snižovat náklady a zvyšovat bezpečnost práce i výkonnost týmu. Pomocí organizace, přehlednosti a čistotě na pracovišti. Na našem školení vás naučíme 5 kroků, které je ...

5S – Pořádek na pracovišti – duben

Duben 2017   Všude tam, kde vám již pohon na čtyři nestačí, rozjeďte všech pět Tento termín je již plný. Přihlásit se můžete na říjnový termín. Nebo se s námi domluvte na interním školení. Metoda 5S je součástí štíhlého řízení. 5S vám ukáže, jak zlepšovat procesy, předcházet vadám, snižovat náklady a zvyšovat bezpečnost práce i výkonnost týmu. Pomocí ...

Elektronické dokumenty a elektronická identifikace

Květen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře: Řešit aktuální problémy užití elektronických dokumentů v soukromoprávní a veřejnoprávní praxi a představit možnosti nových systémů elektronické i...

Aktuální problémy kybernetické bezpečnosti s důrazem na novelu

Duben 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře: Vysvětlit povinnosti plynoucí ze zákona o kybernetické bezpečnosti a představit jeho novelizovanou úpravu. Obsah: * ...

Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů

Prosinec 2017   Cílem tohoto kurzu je seznámení se specifiky označování konkrétních druhů potravin na příkladech vzorových etiket s ohledem na výklad a doporučení ze stran dozorových orgánů. Očekávat můžete praktické příklady označení jednotlivých potravinových komodit dle zájmu účastníků školení, seznámení s technologickými specifiky jednotlivých komodit a jejich vlivem na ...

Zase ty podvody aneb novější judikatura k podvodům na DPH v širších souvislostech

Prosinec 2017   Cílem semináře je probrat téma podvodů na DPH a s nimi souvisejících procesních i hmotněprávních otázek. Výklad je zaměřen zejména na novější vývoj judikatury, především od roku 2015. * • vývoj judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu (NSS) k pojmu podvodu na DPH, • „slepé cesty“ správců daně při ...

Označování potravin pro pokročilé

Říjen 2017   Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování, zejména v oblastech. Na kurzu se seznámíte s relevantní legislativou a jejími případnými změnami, s hlavními zákonnými požadavky označování potravin a s praktickými příklady aplikace jednotlivých požadavků. Dozvíte se vše o omezení pro marketingové ...

Označování potravin pro začínající

Září 2017   Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základními potravinářskou legislativou, jejími požadavky a získáte přehled o zdrojích potřebných informací. Budou vám vysvětleny základní pojmy, princip označování potravin a specifické požadavky vybraných skupin potravin (podle požadavků účastníků školení). Očekávat můžete ...

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PROPAGACE

Červenec 2017   Na tomto semináři se naučíte sestavit komunikační plán, formulovat klíčová sdělení a seznámíte se s technikami reklamy a propagace. * MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PROPAGACE • umění propagačního psaní, • koncepty kreativní reklamy, • psaní pro web a online marketing, • direct marketing, • vytváření pozvánek a letáků, • podlinková komunikace a PR, • sestavení mediálního plánu, • ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde