Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czVýznamná novela zákoníku práce v roce 2020

Červen 2020   Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: Představení zásadních bodů novely zákoníku práce, zejména * převádění na jinou práci – opuštění povinného převedení (zejm. ze zdravotních důvodů) a přechod na povinnou nabídku zaměstnavatele změnit práci s možností zaměstnance nabídku odmítnout; v takovém případě nebude ...

Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů

Květen 2020   Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy * Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci ...


Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR

Duben 2020   Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců - zhodnocení právní úpravy v ČR - vysvětlení hlavních změn, které přinesla nová právní úprava v rámci EU – GDPR * 2. Výklad jednotlivých okruhů GDPR - základní principy zpracování ...

Stávající právní úprava rozvázání pracovního poměru, aktuální otázky a legislativní novinky

Únor 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Cíl semináře: Na praktických příkladech a s přihlédnutím k bohaté ...

Realitní zprostředkovatel – PRAHA

Červen 2020   (nový název kurzu dle zákona o realitním zprostředkování) Jste realitní makléř - ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi dlouhodobě a být připraven - a na to, až po přijetí zákona o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou živností?  Nebo jste dosud v této profesi nepracovali a chcete se rekvalifikovat? Tento akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel je přínosný jak ...

Daňové aktuality

Únor 2020   Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro rok 2020 a o aktuálních výkladech Finanční správy Seminář je určen pracovníkům a majitelům realitních kanceláří, účetním a dalším zájemcům z ...

Byty – daňová a účetní specifika

Únor 2020   Na semináři se dozvíte, jaké jsou správné účetní a daňové postupy při pořízení, provozování, odpisování a prodeji bytových jednotek. Seminář je určen zejména účetním, ekonomickým pracovníkům realitních kanceláří a správců nemovitostí a dále vlastníkům bytových jednotek používaných k podnikání, ubytování a ...


Bytové jednotky, podílové spoluvlastnictví a družstevní bydlení

Duben 2020   Nechcete udělat chybu při zprostředkování prodeje družstevního bytu nebo podílu na nemovitosti? Seminář je určen všem realitním ...

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu, dovolená v hodinách po novele zákoníku práce

Duben 2020   Obsah semináře: * Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr * Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti * Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ * Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod * ...

Mzdová účetní v praxi – Dvoudenní kurz mzdového účetnictví

Duben 2020   V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi. Teorii si procvičíme na příkladech. * CO SE V KURZU NAUČÍTE: Budete umět zpracovat a vypočítat mzdy   Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění.   ...

Kurz účetnictví pro podnikatelské subjekty - třídenní kurz

Červen 2020   Seminář je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti či podnikatele bez znalosti účetnictví, kteří chtějí získat  informace o podstatě a významu účetnictví, zorientovat se v legislativě spojené s účetnictvím a seznámit se s základními účetními technikami  * Cílem semináře je získat základní přehled v legislativě spojené s účetnictvím podnikatelů, seznámit se se ...

Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů

Únor 2020   Stavební zákon ve světle novel přijatých i připravovaných v praxi autorizovaných osob a investorů Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK - PV-160 - 2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Cílem semináře: je přiblížit ...

Efektivní zaškolování metodikou TWI Job Instruction

Únor 2020   Jak rychle naučit zaměstnance, aby práci vykonávali správně, bezpečně a zodpovědně Zaškolujete velký počet zaměstnanců? Trvá zaškolování příliš dlouho?  Každý školitel zaučuje jinak?  Představíme standardizovaný proces zaškolování včetně standardů chování a jednání trenéra Naučíme vás vypracovat rozbor pracovní instrukce ...

Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 (záznam on-line)

Leden 2020   Neuvedeno * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019 - EET, zákon o rezervách • osvobozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku • bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba • konstrukce základu daně při souběhu příjmů • spolupráce FO - společnost, rodinný závod, ...

DPH, zahraniční obchod a novela zákona o EET

Únor 2020   Cílem tohoto školení je upozornění na případné změny v zákoně o DPH, ukázka praktických důsledků pro podnikatelské subjekty a seznámení se novelou zákona o EET. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění. Obsah se může lišit dle požadavků a dotazů účastníků. o DUZP o Reverse charge o Institut nespolehlivého plátce, nespolehlivé osoby, ručení za ...

Základy detailingu Chemical Guys # pro začátečníky, detailery, firmy

Březen 2020   Základy detailingu Chcete se dozvědět, jak účinně vyčistit a impregnovat nové auto? V naši detailing universitě máme speciálně vytvořený program přímo pro Vás! Základy detailingu nabízí skvělý způsob, jak se dozvědět od skutečných profesionálů jak a čím se správně starat o své auto. Program je navržen tak, aby každý účastník se naučil jednoduše ...

Asistent pedagoga v Českých Budějovicích

Květen 2020   Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty ...

Profesionální chůva 6 pro uchazeče o kvalifikační zkoušku v Českých Budějovicích

Únor 2020   Kurz je přípravou na kvalifikační zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro dětské koutky. Zkouška není zahrnuta v ceně. Obsahem kurzu jsou všechna témata, které musí zájemce o získání certifikátu u zkoušky zvládnout. Uplatnění absolventů: v soukromých mateřských školách, centrech, dětských skupinách a ...

Stres a syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

Listopad 2020   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Kurz se zabývá velmi problematikou syndromu vyhoření a stresu u pedagogických pracovníků. Podává přehled nejmodernějších a často překvapivých poznatků o podstatě stresu v dnešním životě se zvláštní pozorností na problémy a témata, které ve své práci pedagogičtí praconíci. Součástí kurzu jsou praktická doporučení k tomu, ...

Pravidla ukládání dokumentů a elektronické skartační řízení u veřejnoprávních průvodců

Duben 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2010, Název akreditace: Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Akreditace: MV : Obsah: práce s vyřízenými (nejen) ...

Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika tím související

Únor 2020   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku (úmyslný) Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 trestního ...

Péče o majetek obce

Leden 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014, Název akreditace: Zákon o obcích - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem akreditovaného semináře je seznámit posluchače s problematikou nakládání s majetkem obcí, a to jak s ohledem na regulaci v oblasti práva veřejného, ...

Nastavení finanční kontroly z pohledu Ministerstva financí

Leden 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-116 - 2018, Název akreditace: Interní audit Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit posluchače s legislativní úpravou nastavení finanční kontroly v orgánech veřejné správy. ...

Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 3. díl

Březen 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-227 - 2017, Název: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV : Nabízíme Vám cyklus seminářů rozložených do 3 dílů. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům ...

Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 2. díl

Únor 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-227 - 2017, Název: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV : Nabízíme Vám cyklus seminářů rozložených do 3 dílů. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům ...

Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 1. díl

Leden 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-227 - 2017, Název: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV : Nabízíme Vám cyklus seminářů rozložených do 3 dílů. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům ...

Silniční úřady – působnost, specifika správních řízení

Leden 2020   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace: MV : Cíl semináře: Účastníci semináře ...

Outsourcing ve finančních institucích – nové výzvy

Duben 2020   Vztahy s dodavateli produktů a služeb jako zdroj operačního rizika Outsourcing jako součást operačních rizik Regulatorní požadavky na řízení rizik outsourcingu ve finančním sektoru Zařazování externě prováděných činností mezi regulovaný outsourcing Přípravné činnosti před zahájením outsourcingu Smluvní náležitosti outs...

Moderní byznys etiketa - image obchodníka

Únor 2020   Kurz je určen pro manažery, leadery a obchodníky, kteří si uvědomují, že primárně prodávají sami sebe. Je také pro všechny, kdo chtějí zanechat profesionální dojem a získat náskok před konkurencí. Kurz vyzdvihne vaši odbornost a profesionalitu a zvýší vaše prodeje a získané zakázky. Naučíme Vás špičkové sebeprezentaci a pomůžeme získat opravdu zdravou sebejistotu. Naučíte se vhodně oblékat ...

Veritas NetBackup Appliances 3.1.2: Configuration and Management

Únor 2020   The Veritas NetBackup Appliances 3.1.2: Configuration and Management course is designed for the IT Professional who is new to appliances and is responsible for configuring the 5330 and 5240 appliances, performing appliance maintenance tasks, operating and managing the appliance and troubleshooting the appliance. This course covers how to ...

Veritas NetBackup 8.2: Advanced Administration

Únor 2020   Získejte praktické i teoretické dovednosti zálohovacího prostředí  Veritas NetBackup 8.1 v pokročilém školení Veritas NetBackup Advanced. Projdete a pochopíte pokročilá témata NetBackup, včetně výkonu a ladění, obnovení po havárii, zálohování aplikací a databází na fyzických a virtuálních počítačích, zálohování pomocí akcelerátorů pro virtuálního stroje a hlavně ...

Veritas NetBackup 8.2: Administration

Leden 2020   Získejte praktické i teoretické dovednosti zálohovacího prostředí  Veritas Enterprise NetBackup 8.1. Naučíte se obecné zásady, konfiguraci a správu NetBackup, včetně toho, jak nejlépe využít nástroje a rozhraní NetBackup, efektivně sledovat operace zálohování a zajistit, aby byly splněny cíle obnovy dat. Lektor Vás provede nejen teoretickou a praktickou přípravou, ale uvede ...

Veritas NetBackup 8.1.2: Maintenance and Troubleshooting

Únor 2020   The NetBackup 8.1.2: Maintenance and Troubleshooting course provides IT professionals with instructions on troubleshooting Veritas NetBackup software. This course covers general error detection tools and troubleshooting methodologies. It enables students to learn how to resolve issues related to the NetBackup database, devices, media, disk, ...

IT bezpečnost v cloudu

Březen 2020   S rozšířením cloudového světa je potřeba adekvátně reagovat i v oblasti bezpečnosti. V rámci tohoto kurzu spolu projdeme technologické legislativní nástrahy cloudových prostředí. Ukážeme si možnosti návrhu, provozu a rizik spojených s cloudovým světem. Pojdme se podívat jakým způsobem toto řešení uchopit, aby bylo dobře zabezpečeno technologicky i legislativně. Povíme něco o aktuálních re...

Rekvalifikační kurz: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód: 69-017-M] v Brně

Leden 2020   Osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech, mateřských školách, jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku. Více informací naleznete níže na ...

ZKOUŠKA: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Duben 2020   Pouze zkouška odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte osvědčení, které Vás opravňuje získat vázanou živonost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu ...

Rekvalifikační kurz: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód: 69-017-M]

Únor 2020   Osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech, mateřských školách, jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku. Více informací naleznete níže na ...

Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců

Červen 2020   Získáte inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi v rámci kariérního plánování a rozvoje, uvědomíte si, jaký je rozdíl mezi potenciálem a rezervami a dozvíte se, s čím a jak pracovat. Zjistíte, jak realizovat moderní trendy kariérního rozvoje v praxi a zda vše z toho je použitelné všude, se všemi a vždy. * • co firmě přináší práce se zaměstanci a jejich další kariérní rozvoj, • ...

Energy management aneb využijte lépe svoji energii

Květen 2020   Získáte inspiraci pro lepší práci s energií, uvědomíte si, kde a jak lépe dobíjet své baterky. Dozvíte se, co dělat se svými energožrouty, jak a proč je dobré je odstranit. Zjistíte, zda potenciálně nesměřujete k vyhoření. * • vnitřní zdroje energie a jak moc je využíváte, • energožrouti okolo nás a co s nimi, • dlouhodobá a aktuální energetická bilance, • kde ...

Kreativní budoucnost

Duben 2020   Vyzkoušíte si možnosti, jak aktivně utvářet svůj život, možná uvidíte váš život z nového úhlu pohledu. * • co znamená aktivní řízení svého života i práce, • jak ve svém životě využít kromě mozku i jiné zdroje (kreativitu a intuici), • co na své cestě můžete a nemůžete ovlivnit...a co vlastně chcete, • minulost – současnost – budoucnost (a jak ovlivňují a jak jich využít), • práce s životními sny, ...

Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců

Březen 2020   Získáte inspiraci jak pracovat s lidmi v rámci kariérního plánování a rozvoje, uvědomíte si, jaký je rozdíl mezi potenciálem a rezervami a dozvíte se, s čím a jak pracovat. Zjistíte, jak realizovat moderní trendy kariérního rozvoje v praxi a zda vše z toho je použitelné všude, se všemi a vždy. * • co firmě přináší práce se zaměstanci a jejich další kariérní rozvoj, • práce s ...

Dopad GDPR na střet zájmů

Březen 2020   Pro auditory - pověřence a podpůrné orgány Cíl semináře Činnosti podpůrného orgánu z pohledu zákona o střetu zájmů Obsah semináře * Seznámení s činností podpůrného orgánu z pohledu zákona o střetu zájmů * Zpracování osobních údajů veřejných funkcionářů * Praktická ukázka ...

Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2019 Změna data konání! seminář se uskuteční 30. března 2020

Březen 2020   Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, relativní neúčinnost, obsah a ...

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020

Únor 2020   Odborný program * Novela ZP 2020 se zaměřením na personální agendu v oblasti: - před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní prohlídka, výběrové řízení, zjišťování informací, seznámení s bezpečnostními předpisy, příslib zaměstnání, adhezní pracovní smlouva) - vzniku pracovního poměru a dohod o práci ...

Novinky ve zdaňování mezd od roku 2020 a roční zúčtování záloh za rok 2019

Leden 2020   Obsah semináře: * Aktuální legislativa * Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 * Rekapitulace posledních důležitých změn ve zdaňování mezd (daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, podávání oznámení o příjmech daňových nerezidentů zdaněných srážkovou daní, stanovení základu daně u poplatníků ...

Jak při prezentaci zaujmout náročné publikum - Prezentační dovednosti pro pokročilé, AKCE 1 + 1 ZDARMA

Únor 2020   Workshop je určen pro manažery a pracovníky, kteří se často dostávají do situací, ve kterých potřebují prezentovat výsledky práce svého týmu, přesvědčit nadřízené a kolegy o navrhovaném řešení, seznámit svůj tým s připravovanými změnami apod. Účastníci by již měli mít základní znalosti a zkušenosti z ...

Lean Six Sigma: Green Belt pro služby a administrativu – březen – BRNO

Březen 2020   Našli byste rádi efektivnější způsoby práce? Hledáte nástroje, které pomohou splnit vaše cíle v oblasti úspor? Chcete využít potenciál ukrytý ve vašich procesech? Přinášíme vám program, který skutečně bude mít dopad! Přihlaste se a získejte nové dovednosti v oblasti snižování nákladů, zvyšování kvality nebo ...

VYPLŇOVÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ V PRAXI

Leden 2020   Správné vyplnění a podání Jednotného správního dokladu [JSD] vás ušetří zbytečných komplikací, šetří váš čas i peníze! Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly vyplňování celních prohlášení v písemné i elektronické ...

Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy z pohledu zákoníku práce

Březen 2020   Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde