Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czVeřejnosprávní kontrola v teorii i praxi - NOVÉ!

Říjen 2017   Kontroly provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontroly provádějící veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontroly a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni - junior. Cíl semináře Poskytnout ucelenou informaci o ...

Metodické pokyny CHJ

Říjen 2017   Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno pro interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky vykonávající řídící kontrolu v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace. Dále je určen všem, na které se vztahuje působnost zákona č. 320 - 2001 Sb., o ...

VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions

Prosinec 2017   This two-day course will provide you with the skills required to configure and provision VMware AirWatch® cloud deployments. It will cover the enablement of containerized applications, deployment and management of corporate email, and integration with enterprise resources. You will access hands-on labs and learn best practices for mobile ...

Horizon [V7]: Install, Configure, Manage [V7.0]

Listopad 2017   This five-day, hands-on course gives you the skills to deliver virtual desktops and applications through a single virtual desktop infrastructure platform. This course builds your skills in installing, configuring, and managing VMware Horizon® 7 through a combination of lecture and hands-on labs. You will learn how to configure and deploy pools of virtual ...


NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250 - 2000 Sb. -

Říjen 2017   ¬ Rozpočet a rozpočtový proces. ¬ Rozpočtový výhled. ¬ Peněžní fondy. ¬ Dotace a návratné finanční výpomoci. ¬ Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. ¬ Rozpočtové provizorium. ¬ Rozpočtová opatření. ¬ Závěrečný účet. ¬ Porušení rozpočtové kázně. ¬ Správní delikty. ¬ Organizace územních samosprávných celků. ¬ ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -

Říjen 2017   Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi. Novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111 - 2006 ...

Novela stavebního zákona

Listopad 2017   Přijďte se seznámit s letošními novinkami ve stavebním zákoně (novela stavebního zákona - zákonem č. 205 - 2017 Sb.) ...

Generátor nosných konstrukcí

Červen 2018   Školení Generátor nosných konstrukcí je určené pro posluchače, kteří již Autodesk Inventor používají a je zaměřené na vytváření nosných konstrukcí a jejich specifických prvků prostřednictvím programu Autodesk Inventor. Posluchači se seznámí s tvorbou rámů a možnostmi úpravy profilových styků. Na praktických příkladech si vyzkouší všechny potřebné postupy. Absolvent školení bude schopen pracovat s funkcemi ...

Jak si dobře vybrat zaměstnance - Přijímací pohovor & BEI

Listopad 2017   Přijímací pohovor má svá zaběhnutá i moderní pravidla. Na co se tedy ptát, jak rozlišit skutečné schopnosti od sebevědomého vystupování či sympatického vzhledu? Někdy je velice těžké vybrat toho nejvhodnějšího uchazeče. Jak se tedy dobře ...

Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu

Listopad 2017   Absolvováním semináře si více uvědomíte, jak emoce ovlivňují vaše prožívání a myšlení, porozumíte psychologii emocí. Pochopíte, jak emoce ovlivňují způsob, jakým komunikujete s ostatními a naučíte se, jak předcházet konfliktům. Získáte praktický nástroj na redukci stresu, rozvoj kreativity a intuice. * Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu ...

Moderní marketingová komunikace a propagace

Listopad 2017   Místo konání kurzu K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor kurzu Ing. Tomáš Zykán – lektor a konzultant Poznámka Seminář je součástí volného cyklu LETNÍ ŠKOLA MARKETINGU. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.  V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení.  Každý ...

SharePoint Online - tvorba aplikací pomocí PowerApps & Flow

Říjen 2017   Školení se zaměřuje na tvorbu aplikací za použití nástrojů z rodiny Microsoft Business Apps - PowerApps a Flow. Pomocé těchto nástrojů je možné i bez znalosti programování vytvářet plně funkční aplikace připojené ke službám jako například SharePoint, Dynamics, apod. * Školení se zaměřuje na tvorbu aplikací za použití nástrojů z rodiny Microsoft Business Apps - ...


Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi

Prosinec 2017   Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a podnikatelů, ...

Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi

Prosinec 2017   Odborný program semináře: * úprava civilního procesu v zákoně č. 99 - 1963 Sb., občanský soudní řád a v zákoně č. 292 - 2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních * vztah občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních * zahájení řízení – žaloba a její náležitosti ...

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely z roku 2017

Listopad 2017   Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizace ve vztahu k občanskému zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * kogentní vs. dispozitivní normy (od jakých ...

Organizační změny - jak je správně připravit dle judikatury Nejvyššího soudu

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015 Akreditace: MV Víte, zda se jedná o výpovědní důvod dle § 52 písm. a) anebo dle § 52 písm. c) ZP, když organizace zruší oddělení s tím, ...

2. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Vysvětlení smluv a institutů z oblasti přepravního práva a jejich použití v praxi

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: * Příkazní smlouva * Smlouva o zprostředkování * Komisionářská smlouva * Zasílatelská smlouva * Smlouva o přepravě věci * Závazky ze smluv ...

1. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Intrastat od A do Z

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit účastníky s problematikou Intrastatu – právní úprava, způsob vykazování statistických údajů, praktické informace. Obsah: * základní nařízení Evropské unie pro oblast Intrastatu * právní úprava Intrastatu v ČR * vznik ...

3. díl z cyklu seminářů na mezinárodní přepravní právo - Sociální předpisy v silniční dopravě

Říjen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah semináře: * dokládání režimu práce řidiče * bezpečnostní přestávky * doby odpočinku * doby řízení * silniční kontroly z pohledu řidiče * správní řízení * dotazy Při přihlášení na všechny 4 díly cyklu je cena 11.990 Kč bez DPH. 26.9. ...

Agenturní zaměstnávání od A do Z - práva a povinnosti při využití agenturních pracovníků

Říjen 2017   Poznejte výhody a rizika agenturního zaměstnávání i příslušné právní předpisy Agenturní zaměstnávání může být výhodným řešením pro výrobní společnosti, zemědělské podniky i další firmy. Jak získat spolehlivé zaměstnance pro krátkodobé využití při velké zakázce ...

To jsi ještě nedělal, to určitě zvládneš - seminář

Říjen 2017   Nejdůležitější věkovou hranicí pro formování lidské osobnosti a základ dovedností je mezi 3 – 7 rokem života. Téma semináře je pozitivním vyjádřením postoje dítěte k činnostem, u kterých nezaznamenalo neúspěch. Kladný prožitek je důležitý pro postoj dítěte k dané činnosti. Účastníci se zaměří na práci s dětmi do 6 let, základní potřeby dítěte, jeho vývoj a životní scénáře ...

Náměty pro práci s dětmi v oblasti výtvarného a pracovního tvoření, seminář

Listopad 2017   Cílem semináře je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Prostřednictvím video - ukázek získají inspirace pro vlastní práci, nové náměty v oblasti výtvarného tvoření s dětmi. Výtvarný projev je jedním z prostředků poznávání osobnosti dítěte, jeho vývoje, jeho prožitků. ...

Práce s dětmi nadanými, seminář

Prosinec 2017   Účastníci se seznámí se základní charakteristikou nadaných dětí, jejich typickými projevy, propojením v RVP. Budeme se věnovat problematice práce v předškolním zařízení s podporou NTC Learning metody, zapojení organizací, zabývajících se předškolním vzděláváním do projektu Mensy. Seznámíme se s osvědčenými způsoby práce s nadanými dětmi, jak podpořit nadání a intelektu nejen nadaných dětí. Přednáška ...

Odměňování v bankovním a pojišťovacím sektoru

Listopad 2017   Předpisová základna odměňování v bankovním sektoru (EU, ČR, ČNB), jiné sektory Zásady odměňování v bankovním a pojišťovacím sektoru Identifikace pracovníků (vč. outsourcingu) * * Forma a struktura odměn Uplatnění specifických zásad odměňování a proporcionalita Skupinový přístup k odměňování ...

Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (on-line kurz)

Září 2017   Tento webinář Vás provede každoroční povinností zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu ohledně zúčtování zálohové a srážkové daně a všech souvisejících povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců a také Vás upozorní na novinky platné pro rok 2017 a 2018. Webinář obsahuje jak teorii povinnou pro zvládnutí této povinnosti, tak praktické příklady. * • Podstata a podmínky RZD ...

Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (on-line kurz)

Září 2017   Webinář se zaměřuje na změny v daňové a účetní oblasti od roku 2018, a to v souvislosti s již schválenými nebo očekávanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, daňového řádu a dalších, a se změnami v účetní legislativě. Obsah webináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době jeho konání. * • Změny v daních z příjmů pro fyzické ...

Moderní marketingová komunikace a propagace

Listopad 2017   Na tomto semináři se naučíte sestavit komunikační plán, formulovat klíčová sdělení a seznámíte se s technikami reklamy a propagace. * Moderní marketingová komunikace a propagace • umění propagačního psaní, • koncepty kreativní reklamy, • psaní pro web a online marketing, • direct marketing, • vytváření pozvánek a letáků, • podlinková komunikace a PR, • sestavení ...

Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život

Listopad 2017   Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a ...

Vliv emocí na jednání pro pracovníky v sociálních službách

Říjen 2017   Naučítě se jak vyladit komunikaci s okolím v náročné oblasti pomoci druhých a seznámíte s tréninkem HAKOMI terapie pro využití v práci sociálního pracovníka. Jednoduché a praktické postupy vám pomohout zvládnout nejen stres a vlastní emoce, ale také naučí jak si vytvořit volnější prostor pro komunikaci s okolím. * Vliv emocí na jednání Návrat k původnímu významu ...

Využití práce s podvědomím v pracovním i soukromém životě

Říjen 2017   Posílíte svoji psychickou odolnost a sebedůvěru, snadněji budete zvládat i náročné situace. Naučíte se, jak lépe vnímat informace, které přicházejí z podvědomí, budete vědět, jak pracovat s vnitřním klidem. Zjistíte, jak se vytváří kotvy, které vás podrží v různých obtížných situacích. A hlavně – výrazně posílíte svoji schopnost řešení nejrůznějších situací. * Využití ...

Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti

Říjen 2017   Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsoby, jakými své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejlépe dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, které vás podporují a také to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem i ...

Je váš názor skutečně váš aneb co vše ovlivňuje vaše názory a rozhodování

Říjen 2017   V průběhu tohoto workshopu přijdete na to, jak si vy osobně vytváříte vlastní názory a podle čeho se rozhodujete. * Je váš názor skutečně váš aneb co vše ovlivňuje vaše názory a rozhodování • jak se orientovat ve vlivech, které se nám vnucují, • vnější ideje a postupy, o kterých ani netušíme, přesto je nevědomě přijímáme, • poznání ...

IBM Spectrum Protect 7.1.4 Implementation and Administration

Říjen 2017   IBM Spectrum Protect 7.1.4, formerly known as IBM Tivoli Storage Manager, is a data backup and recovery solution designed to help you manage your data retention, reduce the cost of storage, and provide appropriate recovery point objectives to meet any service level agreement. IBM Spectrum Protect offers improved efficiency and flexibility through the use of ...

10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod

Prosinec 2017   Buďte těmi, kteří udávají směr obchodního jednání a vyhrávají Zlepšete své vyjednávací schopnosti, buďte přesvědčiví, připravujte se správně na obchodní jednání a argumentujte adekvátně. Zkušený obchodník s vámi projde cestu deseti klíčových kroků k posílení suverenity up...

Vydělávejte na doplňkovém prodeji - jak zvýšit tržby díky doplňkovému sortimentu

Prosinec 2017   Vytvářejte komplexní nabídku a prodávejte bez nátlaku a manipulace Jak navýšit průměrný nákupní košík a zvednout počet položek, který si u vás zákazník v průměru koupí? Jednoduše! Přemýšlejte v souvislostech a vyjděte vstříc potřebám klientů – dejte jim možnost zakoupit si něco navíc, co je potěší a ...

Plánování údržby - praktické nástroje pro řízení údržby a jejích zásob

Prosinec 2017   Naučte se účinně plánovat údržbu, snižte své náklady a zefektivněte výrobu Potýkáte se s poruchovostí strojů či s nedostatkem náhradních dílů ve chvíli, kdy je potřebujete? Řešíte údržbu nárazově a cítíte, že to brzdí váš výkon a zvyšuje náklady? Můžete to ...

IFRS 9 - finanční nástroje - významné změny v účtování a vykazování finančních nástrojů

Prosinec 2017   Seznamte se s novým standardem, který má dopad na všechny účetní jednotky V roce 2018 se významně změní vykazování a účtování finančních nástrojů. Již v roce 2017 je nutné shromažďovat některé nové informace pro správné zveřejnění srovnávacího období. Změny se týkají nejen finančních institucí, ale i ...

Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I - zdokonalte svou paměť a schopnost se učit

Listopad 2017   Každý je schopen obdivuhodného zdokonalení své paměti a učebních schopností pod správným vedením a za použití vhodných metod Máte problémy se zapamatováním jmen? I když se snažíte, jde vám výuka cizího jazyka obtížně? Chtěli byste, aby vaše paměť byla přítelem, na kterého je spolehnutí? ...

Výběrová řízení a poptávky v nákupu - vyberte ty nejlepší dodavatele

Listopad 2017   Naučte se efektivně vybírat své dodavatele a správně zadávat poptávky Správný výběr dodavatelů má klíčový význam nejen pro úspěšné dokončení každé zakázky a obchodní transakce, ale i pro úspěch celé firmy. Poznejte různé způsoby a metody, které vám pomohou vybrat nejlepší ...

Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu

Listopad 2017   Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a&...

Aktuální trendy marketingové komunikace - načerpejte inspiraci od zkušených manažerů marketingu (BEST PRACTICE)

Listopad 2017   Poznejte, co v marketingové komunikaci opravdu funguje Jaké trendy vládnou marketingové komunikaci? Co je pouze „in“ a co skutečně funguje? Poznejte na příkladech z praxe, co skutečně prodává, jak funguje efektivní on-line marketing ...

Marketingový controlling - jak měřit náklady na marketing a jejich návratnost

Listopad 2017   Využijte marketingový controlling pro optimalizaci svých nákladů Dokážete určit, zda se vám náklady vynaložené na marketingové projekty vyplatí? Umíte obhájit rozpočet marketingové kampaně? Naučte se pohlížet na marketingové aktivity jako na tok financí a poznejte ...

Ochrana osobních údajů podle GDPR - připravte se na revoluci v zákoně včas

Listopad 2017   Reagujte na změny a předcházejte finančním sankcím Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice zpracovatele (tzv. správce), nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpracovávána. Tento seminář reaguje na velkou ...

Microsoft Excel 2010 pro pokročilé - praktické metody a funkce

Listopad 2017   V jednoduchosti je síla - seznamte se s užitečnými a pokročilými nástroji MS Excelu V tomto kurzu se naučíte využívat Excel pro plánování, zabezpečení buněk proti neoprávněnému zápisu nebo vytvoření souhrnu z více listů. Naučíte se, jak používat Excel pro hledání optimální vstupní ...

Základy personalistiky - nezbytné minimum pro HR praxi

Říjen 2017   Poznejte základy všech důležitých oblastí personalistiky Začínáte kariéru v oblasti personalistiky, potřebujete základní orientaci v personální problematice jako manažer, nebo se vaše pracovní náplň rozšířila o personální činnosti? Vybudujte si pevné základy znalostí v oblasti personalistiky a propojte je ...

Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace

Říjen 2017   Zvládání námitek, argumentačních oříšků i konfliktů důstojně a bez obav Jednáte při své profesi nebo ve svém postavení často s lidmi? Chcete umět komunikovat přesvědčivě, s autoritou a přitom zdvořile? Získejte potřebnou sebejistotu a osvojte si nové návyky, naučte se předkládat argumenty, obhajovat svůj ...

Klíč k úspěšnému leadershipu - doveďte svůj tým k vyšší výkonnosti

Říjen 2017   Objevte v sobě schopnosti lídra a využijte naplno potenciál svého týmu Schopnost motivovat tým k nejlepším výkonům nespočívá jen v umění nařizovat, plánovat a kontrolovat. Skutečný lídr je pro své podřízené inspirací – vytváří vize, stanovuje cíle, udává směr a dokáže v lidech ...

Daňově uznatelné - neuznatelné náklady - jak předejít problémům při finanční kontrole

Říjen 2017   Naučte se správně stanovit základ daně a daňovou povinnost Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozornost. Správné stanovení základu daně je důležité pro následné určení daňové povinnosti účetní jednotky. Za nesprávně stanovenou výši daňové povinnosti hrozí nemalé ...

Suverénní vystupování před kritickým publikem - získejte publikum na svou stranu

Říjen 2017   I nepopulární informace lze prezentovat úspěšně – buďte přesvědčiví za každé situace Prezentace jsou vaším „denním chlebem“ a musíte odolávat kritickým námitkám? Prezentujete nepopulární informace, na které publikum reaguje odmítavě a podrážděně? Rozvíjejte své řečnické dovednosti, ...

Lektorské dovednosti - staňte se i vy profesionálními lektory

Říjen 2017   Zaujměte své posluchače, aby si z Vašeho školení odnesli maximum! Máte na starosti vedení školení pro své kolegy? Uvědomujete si, že je rozdíl mezi prezentací a výukou a nevíte, jak začít? V tomto kurzu získáte komplexní přehled vedení kurzu od přípravné fáze až po vyhodnocení a zpětnou vazbu. Dostanete návod, jak si připravit scénář ...

Tvůrčí psaní s velikány světové prózy

Leden 2018   Začínáte psát prózu? Nebo už píšete a chtěli byste ve svém psaní pokročit? Přiučte se u největších světových spisovatelů! Spisovatel a básník Viktor Špaček s vámi probere všechny nejdůležitější fenomény prozaického řemesla a vše doloží na dílech klasiků. S Johnem Steinbeckem se naučíte charakteristice postavy, u Francise Scotta Fitzgeralda se přiučíte kompozici, s Raymondem Carverem se naučíte ...

Zákon o sociálních službách - výklad zákona na příkladech z praxe

Listopad 2017   Obsah semináře: * Platná právní úprava oblasti sociálních služeb * Informace o dalším aktuálním vývoji ve změnách platné právní úpravy do konce roku 2017 * Výklad jednotlivých částí zákona o sociálních službách a souvisejících prováděcích předpisů, uvedení příkladů z praxe, otázek a odpovědí k jednotlivým ustanovením: ...

Účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Listopad 2017   Cíl semináře: Na semináři se seznámíte s postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob. Posluchači obdrží rozsáhlý, přehledný, podkladový materiál zpracovaný lektorem. Komu je seminář určen: Seminář je určen hlavním účetním a dalším pracovníkům ...

SVJ a bytová družstva pro rok 2018 - specifikace daní a účetnictví - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Prosinec 2017   Cíl semináře: Tento seminář je určen především členům představenstev a kontrolních komisí bytových družstev a SVJ, účetním pracovníků, daňovým poradcům a auditorům zabývajícím se touto problematikou. Seminář se zabývá právní daňovou a účetní problematikou SVJ a družstev s prvními poznatky z ...

Mzdy pro rok 2018 + roční zúčtování roku 2017 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Leden 2018   Cíl semináře: Získání aktuálních informací ke změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat pět různých školení Komu je seminář určen: Mzdové účetní, pe...

DPH v příkladech - ukončení roku 2017 a výhled na rok 2018 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Prosinec 2017   Cíl semináře: Cílem prakticky orientovaného semináře je provést posluchače spolehlivě a bez chyb koncem roku 2017 při zakomponování změn od 1.7.2017. Zároveň budou posluchači informováni o připravovaných změnách na rok 2018. Posluchači obdrží podrobné písemné materiály s desítkami konkrétních příkladů ...

DPH aktuálně - desítky praktických příkladů - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Listopad 2017   Cíl semináře: Na desítkách praktických příkladů probrat s posluchači změny v uplatňování zákona o DPH po 1.7.2017 včetně řady metodických výkladů. Posluchači obdrží podrobné písemné materiály Komu je seminář určen: účetní, plátce DPH, daňové poradce a auditory, zástupce obcí, neziskových subjektů, kteří řeší v praxi ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde